»
S
I
D
E
B
A
R
«
‘วิทยาศาสตร์’ กว่าจะรู้
Aug 12th, 2012 by pensiri 126 views

เครดิตภาพ : www.prostate.net

‘แกะดอลลี่’ สัตว์ทดลองที่เปิดประตูองค์ความรู้ในเรื่องการโคลนนิงกบสามตากับความรู้ด้าน สเต็มเซลล์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบุกเบิกวิทยาการใหม่ๆ

‘แกะดอลลี่’ สัตว์ทดลองที่เปิดประตูองค์ความรู้ในเรื่องการโคลนนิงกบสามตากับความรู้ด้านสเต็มเซลล์ หรือหนูตะเภาที่ถูกกระตุ้นให้มีก้อนเนื้อเพื่อทดสอบยามะเร็ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบุกเบิกวิทยาการความรู้ใหม่ๆ ในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์
Read the rest of this entry »

Share
นักวิจัยจุฬาคว้าเหรียญทองเกียรติยศ ในเวทีสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกที่เจนีวา
May 12th, 2012 by pensiri 98 views

ทีมวิจัยจุฬาแปรรูปเปลือกหอยแมลงภู่ เป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงสำหรับภาคอุตสาหกรรม คว้ารางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากเวทีสิ่งประดิษฐ์โลกที่สวิส

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำนักประดิษฐ์และผลงานคิดค้นจาก 6 หน่วยงาน จำนวน  12 ผลงาน เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานครบรอบ 40 ปีของการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นเวทีสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกจัดโดยรัฐบาลสวิสและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ ไวโป้ โดยมีผลงานประดิษฐ์จาก 46 ประเทศ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ จำนวน 648 ผลงาน

Read the rest of this entry »

Share
สมาคม ATPAC หรือสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา
Mar 29th, 2011 by tipparat 83 views

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการรวมตัวของนักวิชาชีพไทยหลายสาขาที่มีงานทำอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งสมาชิกแต่ละคนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเทียบเท่านานาประเทศ วัตถุประสงค์ของการตั้งสมาคมคือ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสมาคมกับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก ปัจจุบันสมาคมประกอบด้วยสมาชิกคือ กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย กลุ่มนักวิชาการและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ นักธุรกิจและนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/457—–22554

Share
ไฮโดรเจล (Hydrogels)
Mar 6th, 2011 by titima 312 views

ไฮโดรเจล กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและอนามัย

สำหรับผู้ที่ต้องดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งต้องใส่ผ้าอ้อมในการขับถ่ายอาจรู้สึกเหนื่อยกับการต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมที่เปียกชื้นบ่อยครั้ง และภายใต้ความชื้นนั้นเป็นแหล่งหมักหมมเชื้อโรค ซึ่งก่อให้เกิดแบคทีเรีย ดังนั้นศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ศึกษา พัฒนา และต่อยอด ไฮโดรเจล (Hydrogels) เม็ดพลาสติกเพื่อช่วยดูดซับความชื้น และยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอนามัย เช่น ผ้าอ้อม และผ้าอนามัย

เดิม ไฮโดรเจล ที่ใช้สามารถดูดซับน้ำได้ 300-400 เท่า เมื่อแห้งก็จะดูดซับน้ำได้ใหม่ แต่ไฮโดรเจลที่พัฒนานี้สามารถดูดซับน้ำได้ 700 เท่า โดยผลงานดังกล่าวผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการและได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Call Center 0-2564-8000
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) โทรศัพท์ 0-2564-7100

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับไฮโดรเจล

ที่มาข้อมูล

ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย โดย สวทช. ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ วิทยาปัญญานันท์. โมเดิร์นไนน์ทีวี. 6 มีนาคม 2554. เวลา  10.00-10.30 น

Share
นักวิจัยสวทช. และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ 54
Feb 2nd, 2011 by titima 168 views

5 นักวิจัย และทีมงาน จากไบโอเทค เอ็มเทค และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read the rest of this entry »

Share
นายกฯ ย้ำเพิ่มงบวิจัยเป็น 0.5% ของ GDP พร้อมกระตุ้นภาคเอกชนทำวิจัยมากขึ้น
Oct 26th, 2010 by titima 171 views

นายกรัฐมนตรี ย้ำจะผลักดันงบประมาณด้านการวิจัยให้สูงขึ้นเป็น 0.5% ของ GDP พร้อมกระตุ้นภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการวิจัยและเข้าถึงฐานข้อมูลได้มากขึ้น

ในการเปิดการประชุม “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010)” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยเนื้อหาได้กล่าวถึงความจำเป็นในการปรับโครงสร้างด้านต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ กำลังปัญญา และความร่วมมือ เพื่อให้เกิดกลไกและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสมดุล ซึ่งต้องใช้ความรู้ในลักษณะการวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ประเทศก้าวสู่อนาคตด้วยปัญญา

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาหนึ่งของประเทศ คือ ทำอย่างไรจึงจะส่งเสริมให้มีนักวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพราะในปี 2550 ประเทศไทยมีนักวิจัยที่ทำงานเต็มเวลาประมาณ 21,392 คน หรือคิดเป็น 3.39 คน : ประชากร 10,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุดมศึกษาประมาณ 65% ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพยายามสนับสนุน แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แต่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนกับ GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ กลับลดลง คือ
- ปี 2546 เท่ากับ 0.26
- ปี 2548 เท่ากับ 0.24
- ปี 2550 เท่ากับ 0.21

อย่างไรก็ตามในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้ตั้งเป้าการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไว้ที่ 0.5% ของ GDP ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความจำเป็นในด้านต่างๆ รวมถึงนโยบาย 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย และการกระตุ้นให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยและเข้าถึงฐานข้อมูลได้มากขึ้น เพื่อสร้างบุคลากร ทั้งการสนับสนุนการศึกษา การจูงใจให้เกิดความสนใจในการวิจัยและการสร้างสรรค์ให้มากขึ้น เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรียบเรียงจาก
นายกฯ ย้ำเพิ่มงบวิจัยเป็น 0.5 ของ GDP พร้อมกระตุ้นให้เอกชนทำวิจัยมากขึ้น . Engineering today. 8, 94 (ต.ค. 2553) : 20.

Share
Market place for knowledge
Aug 2nd, 2009 by supaporn 544 views

บรรณารักษ์คงต้องทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในกรรมวิธีการจัดระเบียบความรู้ เพราะถ้าให้นักวิจัยเสนอเอง (คงยาก) บรรณารักษ์คงต้อง provide บริการต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ ต้องมีอะไรให้เจ้าของความรู้ (นักวิจัย) กลั่นกรองงานออกมาเป็นความรู้ บรรณารักษ์เป็นคนวางกรอบ วาง site map ให้ตามกระบวนที่ผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูลนั้นจริงๆ  บรรณารักษ์คงต้องทำหน้าที่ย่อยของสด (ความรู้ของนักวิจัย) กลั่นกรองให้เข้ากับมาตรฐาน

แต่ว่า นักวิจัยมี knowledge หรือสาระมหาศาล กระจัดกระจายมากมายหลายรูปแบบ ประเด็นก็คือ บรรณารักษ์มองออกหรือไม่ว่า อะไร คือ สาระ และจะดึงออกมาให้เป็นประโยชน์้ต่อสังคมได้อย่างไร :D

Share
Provide market place for knowledge
Aug 2nd, 2009 by supaporn 347 views

อยากเห็นบรรณารักษ์ยุคใหม่ เป็นผู้ Provide market place for knowledge ค่ะ ถ้าจะเปรียบว่า ห้องสมุดเป็นตลาด ซึ่งตลาดไม่ใช่คนสร้างสินค้า ตลาดเป็นเพียงสถานที่แสดงสินค้า และถ้าบรรณารักษ์สามารถทำให้ห้องสมุดเป็นตลาดที่จะแสดง knowledge ของนักวิจัยได้ก็จะเป็นบรรณารักษ์ที่เจ๋งมากๆ เลยค่ะ

Share
ห้องสมุด…สิ่งจำเป็น
Mar 21st, 2009 by supaporn 557 views

อ่านหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ ศาตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ซึ่งพิมพ์แจกในงานพระราชเพลิงศพ วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2523 มีบทความ เรื่อง ” การวิจัยเคมีในมหาวิทยาลัย” เขียนโดย ศาตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ส่วนหนึ่งของบทความ กล่าวถึง องค์ประกอบที่จำเป็นของการวิจัยเคมี ได้แก่ อาจารย์ ห้องสมุด เครื่องมือ เคมีภัณฑ์ การสัมมนา อาจารย์ให้ความสำคัญของห้องสมุดอยู่ในลำดับที่ 2 Read the rest of this entry »

Share
KuiSci หรือ คุยซายน์
Jan 19th, 2008 by supaporn 578 views

ตอนนี้มีชุมชนสำหรับให้นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาพบปะกันอีกชุมชนหนึ่งแ้ล้วค่ะ คุยซายน์ หรือ KuiSci เป็นโปรแกรมประยุกต์ของKUI ​หรือ​ Knowledge Unifying Initiator ​โดย​หน่วยวิจัยภาษาศาสตร์คำ​นวณ​ ​ศูนย์วิจัยเอ็นไอซีที​แห่งเอเชีย​ ​ซึ่ง​เป็น​ระบบพัฒนาฐาน​ความ​รู้ออนไลน์​แบบ​ Open Source ​ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa