»
S
I
D
E
B
A
R
«
“นวัตกรรมไทย สู้ภัยน้ำท่วม”
Apr 17th, 2012 by pensiri 61 views

สวทช.ประกาศผลรางวัล “นวัตกรรมไทย สู้ภัยน้ำท่วม” ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยผู้ชนะเลิศคือ บ.อรุณสวัสดิ์ ดอท คอม จำกัด กับผลงาน i lert u ระบบแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน GPS และ Social Network ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล คือหลอดดูดเซรามิกกรองน้ำ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และลำดีอินโนฟู้ดส์ อาหารพร้อมบริโภคของ บ.เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด โดยมีคุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา

รายการอ้างอิง :

“นวัตกรรมไทย สู้ภัยน้ำท่วม”. ประชาชาติธุรกิจ, ฉบับวันที่ 05 – 08 เมษายน พ.ศ. 2555.

Share
การประกวด “นวัตกรรมไทย สู้ภัยน้ำท่วม”
Feb 22nd, 2012 by Valaiporn Changkid 108 views

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “นวัตกรรมไทย สู้ภัยน้ำท่วม” ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของ สวทช. หรือ NAC2012 โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของประเทศในขณะนี้

รูปแบบผลงานที่ส่งประกวด

  • เป็นนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมและเกิดขึ้นในประเทศไทย
  • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีต้นแบบหรือสินค้ามานำเสนอ
  • หากมีการตรวจสอบพบว่าผลงานใดที่ได้รับรางวัลได้ทำการลอกเลียนแบบจากผู้อื่น ผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลทันที

ขั้นตอนการสมัคร

  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.nstda.or.th/nac2012/contest/application
  • ส่งใบสมัครพร้อมแนบรายละเอียดผลงาน ดังนี้ ชื่อผลงาน แนวคิด หลักการทำงาน และภาพผลงาน (ถ้ามี)
  • ผู้ส่งผลงานต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการด้วยตนเอง
  • ส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดผลงาน และเอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) มาที่ blc@nstda.or.th
  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 มีนาคม 2555

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2012/contest.php

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa