»
S
I
D
E
B
A
R
«
NSTDA Book Fair ตอน “ผ้าป่าหนังสือ…สู่เณรน้อย”
Jan 23rd, 2012 by Valaiporn Changkid 125 views

กลับมาอีกครั้งแล้วกับกิจกรรมดีๆ สำหรับคนรักหนังสือกับงาน NSTDA Book Fair ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว กิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ สวทช. กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆ ชาวชุมชนนักวิจัย สวทช. ร่วมกันคัดเลือกหนังสือที่สนใจเข้าห้องสมุด เป็นการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาความรู้ของพนักงาน สวทช. และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนๆ ชาว สวทช. ยังจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญ “ตักบาตรความรู้” ร่วมกันโดยการสรรหาหนังสือร่วมบริจาคให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน 4 จังหวัดทางภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ของพระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี ในกิจกรรม “7 ซุปตาร์ 750 ปี 750 รูป 75,000 เล่ม” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายธรรมโดย พระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี ในหัวข้อ “พลังแห่งการอ่าน” อีกด้วย

พลังแห่งการอ่าน
NSTDA Book Fair 2012 การบรรยายธรรม “พลังแห่งการอ่าน” โดย พระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี ร่วมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล คุณเริงศักดิ์ ปิ่นประทีป และดำเนินรายการโดย อ.ผ่องพรรณ เอกอาวุธ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa