»
S
I
D
E
B
A
R
«
บุหรี่ที่แม่สูบก่อนให้นม มีผลต่อการนอนหลับของลูก
Jul 24th, 2012 by wanutwira 97 views

ผู้หญิงกว่า 250 ล้านคนทั่วโลกสูบบุหรี่ ส่วนหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อแม่สูบบุหรี่นิโคตินก็เข้าไปปนเปื้อนกับน้ำนม เมื่อลูกดื่มนมจากแม่ ลูกก็รับเอาสารพิษจากบุหรี่นั้นเข้าไปด้วย ซึ่งสูบบุหรี่นั้นรบกวนการนอนหลับของทารกเป็นอย่างมาก จะส่งผลทารกจะหลับๆ ตื่นๆ และการนอนหลับไม่สนิทและเพียงพอของทารกนั้น ก็ยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็กที่ถูกรบกวนอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
เด็กที่เกิดก่อนกำหนดมีพัฒนาการทางภาษาช้า
Jul 17th, 2012 by wanutwira 215 views

เด็กคลอดก่อนกำหนด คือทารกที่คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ ทำให้มีเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแล และระมัดระวังมากกว่าปกติ สาเหตุของการ คลอดก่อนกำหนด เช่น คุณแม่อาจเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ จากการอั้นปัสสาวะนาน ๆ หรือน้ำคร่ำแตกก่อนเวลาอันควร อาจทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียลามเข้าไปสู่ทารก ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนด และผลกระทบจากการที่เด็กที่เกิดก่อนกำหนดนั้น อาจส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาระดับสูงที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน จากการศึกษาของนักวิจัยจากนานาประเทศที่ใช้ข้อมูลของเด็กกว่า 2,000 คน

Read the rest of this entry »

Share
IQ สูงเพราะนมแม่และยีน FADS2
Jun 29th, 2012 by wanutwira 117 views

จากรายงานการวิจัยล่าสุด เด็กที่ IQ สูงอาจไม่ใช่ กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่อาจมาจาก “การดื่มนมแม่ และยีน FADS2″ แก้ข้อถกเถียงที่ว่าความฉลาดของคนเรามาจากกรรมพันธุ์ภายในหรือสิ่งแวดล้อม ที่มีมานานกว่าร้อยปี

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa