»
S
I
D
E
B
A
R
«
เอ็กซ์เรย์ทันตกรรม 3 มิติ ผลงานสุดล้ำของ สวทช.
Aug 7th, 2012 by wanutwira 114 views

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมการสาธิตใช้งานเครื่อง Dental CT หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมทางช่องปากและงานทันตกรรมเครื่องแรกที่ผลิตโดยฝีมือนักวิจัยไทยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวทช. ที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Read the rest of this entry »

Share
การตกลงซื้อขายด้านทันตกรรมเสร็จสิ้น
Jul 6th, 2011 by rungsima 48 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 30  มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดธุรกิจ -   Dental deal done.
มีข่าวประกาศว่า บริษัทยา ชื่อ AstraZeneca ได้บรรลุข้อตกลงการซื้อขาย ในธุรกิจของ  Astra Tech dental business   ในมูลค่าจำนวน 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  Astra Tech มีฐานอยู่ที่  Molndal ประเทศสวีเดน มีการทำวิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านการแพทย์ด้านท่อปัสสาวะและการผ่าตัด รวมถึงวัสดุปลูกฝังทางทันตกรรม
บริษัทที่รับซื้อกิจการไป คือ  DENTSPLY ที่ตั้งที่  York, Pennsylvania

อ้างอิง :   Dental deal done.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7353), 546 – 547.

http://www.nature.com/news/2011/110629/pdf/474546a.pdf

Share
เทคโนโลยี “รากฟันเทียม”
Oct 13th, 2009 by supaporn 459 views

ปัจจุบันประเทศไทยมีการทำทันตกรรมรากฟันเทียมประมาณ 7,000 ชิ้นงานต่อปี คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ากว่า 105,000,000 บาทต่อปี เป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าทั้งหมด
รากฟันเทียมที่ทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้พัฒนาวัสดุโลหะประเภทไทเทเนียมในการผลิต เนื่องจากเป็นวัสดุที่เซลล์กระดูกของมนุษย์ สามารถยึดเกาะในพื้นผิววัสดุได้ดีโดยไม่มีการปฏิเสธของร่างกายและเป็นที่นิยมทางการแพทย์ รวมทั้งทำให้ความเค้นที่เกิดขึ้นบนกระดูกที่ติดกับตัวฝังยึดมีค่าลดลง และจากงานวิจัยนี้ สามารถนำไปใช้งานเป็นหมุดหรือเสาหลักในชุดหูเทียมเอ็นระหว่างข้อต่อเข่า หรือข้อศอก เป็นต้น เป็นการทดแทนอวัยวะส่วนที่ขาดหายไปให้สามารถกลับมาทำหน้าที่ได้เหมือนเดิม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เทคโนโลยีรากฟันเทียมแบบ “ตัวยึดฝังในกระดูกแบบเกลียวใน” เลขที่คำขอ 0601002048 และได้ขยายผลในเชิงพาณิชย์สิทธิเทคโนโลยีรากฟันเทียมสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการอนุญาตให้บริษัท พัฒนาวิทย์ จำกัด ผู้ประกอบการรายแรกผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีรากฟันเทียมดังกล่าว

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa