»
S
I
D
E
B
A
R
«
ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งจากเปลือกไข่เพื่อการผลิตไบโอดีเซล (Eco Catal)
Sep 13th, 2012 by Valaiporn Changkid 287 views

การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในปัจจุบันใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของเหลว ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ของผสมระหว่างตัวเร่งปฏิกิริยา น้ำมันไบโอดีเซล กลีเซอรอล และแอลกอฮอล์ที่เหลือจากการทำปฏิกิริยา จึงต้องมีกระบวนการชะล้างของผสมเหล่านี้ออกจากน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำเสียปริมาณมากและการสูญเสียตัวเร่งปฏิกิริยาในทุกรอบการผลิต และนำไปสู่ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อีกทั้งกลีเซอรอลที่ได้จะมีความบริสุทธิ์น้อยลง ดังนั้น ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งสำหรับการผลิตไบโอดีเซลที่ผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง “Eco Catal” สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ราคาถูก ใช้ในปริมาณน้อย ไม่เกิดน้ำเสียจากการชะล้าง และได้กลีเซอรอลที่มีความบริสุทธิ์สูง

ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งจากเปลือกไข่เพื่อการผลิตไบโอดีเซล (Eco Catal) เป็นหนึ่งใน 5 ของผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน

สามารถชมผลงานเด่นทั้ง 5 ของ สวทช. ได้ในงาน NSTDA Investor’s Day 2012 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php

Share
การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากก๊าซเรือนกระจก
Jan 23rd, 2011 by wilailuck 225 views

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ (Metal Catalysts) ที่สามารถเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นเชื้อเพลิงเหลวได้โดยที่ไม่เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิต

Liviu Mirica นักวิทยาศาสตร์จาก Washington University ในมลรัฐ St. Louis ได้มีความคิดที่จะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจะสามารถเร่งกระบวนการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีให้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นและใช้พลังงานต่ำ แหล่งพลังงานที่ใช้ในปฏิกิริยาควรเป็นพลังงานที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำหรือไม่มีเลย ซึ่งพลังงานจากแสงอาทิตย์มีความเหมาะสม

ผลงานวิจัยนี้เป็นก้าวสำคัญของการแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบร่วมกับแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่จะสามารถเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนในบรรยากาศให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปของพลังงานเชื้อเพลิงเหลว และยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียมให้คงอยู่กับเราไปนาน ๆ

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/421—-12554

Share
โครงสร้างโลหะที่มีรูพรุนขนาดใหญ่สร้างจากอนุภาคนาโนทองขาว
Nov 15th, 2010 by titima 40 views

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Conell นำทีมโดย Mr.Ulrich Wiesner นักวัสดุศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสังเคราะห์วัสดุโลหะซึ่งมีรูพรุนขนาดนาโนเมตร ที่เรียกว่า โลหะเมโสฟอรัส (Mesoporous Metals) ซึ่งสามารถเป็นสื่อให้มีการนำพาของโมเลกุลต่างๆ ไหลผ่านรูดังกล่าว จึงสามารถใช้เป็นขั้วไฟฟ้า (Electrodes) ของเซลเชื้อเพลิง หรือใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalysis) และอุปกรณ์ด้านแสง (Photonics) อาจนำไปสู่การนำไปประยุกต์ใช้มากมาย เช่น การนำไปใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ และเซลล์เชื้อเพลิง หรือการแยกสารเคมี และการผลิตผลึกโมโสฟอรัสเพื่อเป็นสารเร่งปฏิกิริยา

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/322—-82551

Share
ต้นทุนการผลิตเซลล์พลังงานลดลง
Nov 2nd, 2010 by tipparat 92 views

นักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าแผ่นคาร์บอนนาโนสามารถถูกใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์พลังงานได้ หลอดคาร์บอนนาโนที่ทำด้วยธาตุไนโตรเจนที่นำมาใช้แทนตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำจากแพททินัมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นมีราคาถูกกว่าและมีความทนทานมากกว่า กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาของเซลล์พลังงานที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำจากแพททินัมว่ามีราคาสูงเนื่องจากแพททินัมเป็นวัสดุที่มีราคาสูง ทำให้เซลล์พลังงานดังกล่าวไม่นิยมในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตขั้วกระแสไฟ กลุ่มผู้ผลิตต้องทำวิจัยเพื่อหาวัสดุใหม่ที่มีราคาถูกมาใช้แต่ยังคงเร่งปฏิกิริยาได้ดีเหมือนเดิม ในขณะเดียวกันนักวิจัยคนอื่นๆ ได้ทดลองใช้สารแพททินัมต่างแบบออกไป นายโคตาโร ผู้ที่ทำการทดลองเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาของเชื้อเพลิงพลังงานในห้องทดลอง Brookheaven National Laboratory และกลุ่มนักทดลองในห้องทดลอง Brookheaven กำลังผลิตแผ่นฟิล์มที่ทำจากอะตอมแพททินัมที่หนาซึ่งใช้สารที่มีราคาสูงในปริมาณน้อย กลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลียได้ทำการผลิตคาร์โทดจากสารโพลีเมอร์ที่มีชื่อว่า PEDOT และกลุ่มนักวิจัยของ Argonne National Laboratory ได้ผลิตชั้นหลอดนาโนโดยการใช้สารแพททินัมและธาตุเหล็กในปริมาณเล็กน้อย

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/262—-22552

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa