»
S
I
D
E
B
A
R
«
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน เดือนสิงหาคม 2555
Aug 14th, 2012 by satapon 124 views
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนสิงหาคม 2555

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนสิงหาคม 2555

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน เดือนสิงหาคม 2555

  • ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อประสานความร่วมมือกับสหรัฐฯ
  • การแตกของแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ได้สร้างเกาะน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะแมนฮัตตัน
  • การค้นพบอนุภาคฮิกส์ของ CERN
  • ความเป็นจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
  • สถิติโลก: วัสดุที่ผลิตขึ้นที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลก
  • นาซ่าส่งยานอวกาศไปลงดาวอังคารสำเร็จด้วยความเสี่ยง
  • พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ Smithsonian Institute

ข้อมูลเพิ่มเติมที่  http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8725-science-and-technology-news
Read the rest of this entry »

Share
ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อประสานความร่วมมือกับสหรัฐฯ
Aug 14th, 2012 by satapon 43 views

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) พร้อมคณะผู้บริหารของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาเยือนประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2555 เพื่อศึกษาดูงานและประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐฯ ดังต่อไปนี้

  • ท่าน รมว.วท. และคณะหารือกับผู้บริหารขององค์กร บริหารอวกาศและการบินแห่งชาติสหรัฐฯ หรือนาซ่า   ในการสร้างความร่วมมือในการวิจัยโครงการศึกษาชั้นบรรยากาศบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของนาซ่า ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งทางผู้บริหารของนาซ่ายังคงยืนยันกับทางท่าน รมว.วท. ว่านาซ่าพร้อมที่จะดำเนินโครงการนี้ร่วมกับประเทศ ไทยต่อทันทีภายในปีนี้  หลังจากที่โครงการผ่านความเห็นชอบ จากรัฐสภาของไทย
  • ท่าน รมว.วท. และคณะหารือกับผู้บริหารสถาบัน Smithsonian ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและสถาบันพัฒนาความรู้ของ ประชาชนโดยผ่านทางพิพิธภัณฑ์ของสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัย และการปรับปรุงการจัดแสดงต่างๆ กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.) ของไทย เพื่อใช้เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ที่สามารถจับต้องได้ และเพื่อดึงดูดให้คนไทยเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้สถาบัน Smithsonian ยังยินดี ที่จะให้การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ของไทยเข้ามาทำงานวิจัย ร่วมกับสถาบัน Smithsonian เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศและของโลก  โดยเฉพาะด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อประสานความร่วมมือกับสหรัฐฯ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa