»
S
I
D
E
B
A
R
«
การค้นพบ Lobopodian ของจีน
May 9th, 2011 by supaporn 52 views

การค้นพบใหม่ของจีน โดย Dr. LIU Jianni และทีมงาน แห่ง Northwestern University Institute of Early Life ได้ค้นพบฟอสซิลของ lobopodian ที่มีอายุ 500 ล้านปีมาแล้ว หรือสายพันธุ์ Diania cactiformis ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อนคลานแบบขาปล้อง (arthropod) การค้นพบนี้เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นการเปลี่ยนถ่ายจาก lobopodians สมัยดึกดำบรรพ์ไปถึง arthropod ซึ่งเป็นหลักฐานที่แน่นหนาพอที่จะทำให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานแบบขาปล้อง ทั้งนี้ การค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature ฉบับวันที่  24 February 2011 v. 470, no. 7335 : 526-530 (doi: 10.1038/nature09704)

Lobopodian

บรรณานุกรม:

The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “500 Million Years Old Lobopodian Found.” China Science and Technology Newsletter, no. 611 (February 28, 2011).


Share
บรรพบุรุษของมนุษย์ในโลกมาจากไหน?
Oct 7th, 2010 by titima 205 views

มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์ ซึ่งเพิ่งถูกค้นพบในประเทศจีนและได้รับการอ้างว่ามีอายุมากกว่า 100,000 ปี ก่อให้เกิดประเด็นขัดแย้งกับความคิดเดิมที่เชื่อว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ในโลกอพยพมาจากแอฟริกาช่วงปลายยุคน้ำแข็ง

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าบรรพบุรุษของมนุษย์เคยอาศัยอยู่ในแอฟริกาช่วงประมาณ 100,000-200,000 ปีที่แล้ว จากนั้นได้อพยพออกจากแอฟริกาช่วง 50,000 ปีที่แล้ว ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญอีกกลุ่มเชื่อว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ที่อพยพออกจากแอฟริกาได้มีการผสมข้ามสายพันธุ์กับบรรพบุรุษของมนุษย์ที่อยู่ในทวีปอื่นๆ และเกิดวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ของโลกในปัจจุบัน โดยอธิบายว่าต้นกำเนิดของกลุ่มประชากรชาวเอเชียในปัจจุบันรวมถึงมนุษย์ปักกิ่ง ที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์กับบรรพบุรุษของมนุษย์ที่มาจากทวีปแอฟริกา ซึ่งหลักฐานได้แก่ขากรรไกรที่ค้นพบในเขตกว่างซี

แต่ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มแรกให้ความเห็นว่าหลักฐานที่พบเป็นการชี้่ว่าบรรพบุรุษของมนุษย์อาจอพยพย้ายออกจากแอฟริกามานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ คือ มากกว่า 50,000 ปีที่แล้ว ทั้นี้ความคิดนี้ได้แย้งกับหลักฐานซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์ที่พบในเมืองหลิวเจียง เขตกว่างซีของจีน ซึ่งเชื่อว่ามีอายุประมาณ 67,000 ปีที่แล้ว และหลักฐานที่เป็นเครื่องมือที่ทำจากหินซึ่งพบในประเทศอินเดีย โดยหลักฐานทั้งสองบ่งชี้ว่าบรรพบุรุษของมนุษย์มาถึงบริเวณนี้อย่างน้อย 75,000 ปีมาแล้ว

เขตปกครองตนเองกว่างซี มีการค้นพบซากดึดำบรรพ์ของสัตว์ตระกูลลิงขนาดใหญ่ซึ่งสูญพันธุ์แล้ว และการค้นพบฟันของบรรพบุรุษของมนุษย์ ทั้งนี้ช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ในยุคน้ำแข็งประมาณ 55 สายพันธุ์ สำหรับกระดูกขากรรไกรล่างของบรรพบุรุษมนุษย์อีกกลุ่มในเขตกว่างซีซึ่งบ่งชี้ว่ามนุษย์ซึ่งเป็นเจ้าของขากรรไกรนี้มีคางที่เป็นลักษณะยื่นโค้งล้ำหน้าส่วนบนออกมาด้านนอกเล็กน้อย ขณะที่กลุ่มมนุษย์ปักกิ่งมีคางที่เป็นลักษณะยื่นร่นเข้ามาด้านใน ส่วนมนุษย์ในปัจจุบันจะมีคางที่เป็นลักษณะยื่นยาวออกมามากกว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ที่พบในเขตกว่างซี

นอกจากนี้เมื่อนำซากดึกดำบรรพ์มาตรวจสอบโดยใช้ไอโซโทปของยูเรเนียมพบว่าซากเหล่านี้มีอายุประมาณ 110,000 ปี ทั้นี้ประเด็นที่มาของบรรพบุรุษของมนุษย์ยังจะต้องมีการศึกษาและตรวจสอบซากดึกดำบรรพ์จากเขตกว่างซีเพิ่มเติมให้แน่ใจก่อนสรุปผล

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/292—-122552

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa