»
S
I
D
E
B
A
R
«
Initiatives for Open Source Software
Jan 26th, 2009 by supaporn 573 views

จั่วหัวมาแบบนี้ ขอบอกก่อนว่า เป็นของประเทศอินเดียนะคะ เพราะอินเดียช่างเป็นประเทศที่ใช้ Open Source กันอย่างแพร่หลายและอย่างเข้มข้นมาก ถึงขนาดตั้ง Open Source Software Resource Centre (OSSRC) โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง IBM ที่อินเดีย และ Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) ที่เมืองมุมไบ  และ Indian Institute of Technology ในบอมเบย์ จุดประสงค์ก็คือ ผลักดันให้เกิดการพัฒนา OSS สนับสนุนการใช้มาตรฐานแบบเปิด (Open standard) ในอินเดีย พัฒนาโครงการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี OSS ให้มีคุณภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนา ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ solution ต่างๆ การศึกษา และเนื้อหาที่ใช้มาตรฐานแบบเปิดในการสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจของอินเดีย เพราะฉะนั้น OSSRC จึงถูกคาดหวังว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมทางโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ของอินเดียเลยทีเดียว

Share
เปรียบเทียบการทำงานของ Koha กับโปรแกรมอื่น
Dec 21st, 2008 by supaporn 1,218 views

ถ้าจะเปรียบเทียบ Koha ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบรหัสเปิดตัวแรก กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์แล้ว จะเห็นว่า Koha มีโมดูลการทำงานครบทุกโมดูลเหมือนกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติดังกล่าว แต่จะแตกต่างกันที่ค่าใช้จ่ายเท่านั้น

ศักยภาพการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบกับ Koha ได้แก่ Acquisiotion, Cataloging, Circulation, Web/OPAC, Serial Control, Biblio Format,Data Exchange, Standard ทุกด้านทั้ง INNOPAC, VTLS, Alice, Dynix ต่างก็มี และ Koha ก็รองรับการทำงานทุกด้านเช่นเดียวกัน

เพราะฉะนั้น Koha น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งหรือไม่ ในการนำมาใช้

Share
Koha กับการใช้งานในห้องสมุด
Dec 21st, 2008 by supaporn 988 views

Koha อาจจะเป็นชื่อไม่ค่อยคุ้นหูมากนัก เพราะเป็นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการหน้าใหม่สำหรับเมืองไทย แต่ไม่ใหม่สำหรับห้องสมุดในต่างประเทศ เพราะ Koha เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2543 แล้ว

Koha สามารถรองรับการทำงานของห้องสมุดได้ครบทุกโมดูลหรือหน้าที่พื้นฐานของห้องสมุดที่พึงมี ตั้งแต่  โมดูลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (ในโมดูลนี้จะมีให้เลือกใช้เป็นแบบจัดหาแบบง่าย ไม่มีเรื่องงบประมาณ  หรือตัวแทนจำหน่ายหนังสือมาเกี่ยวข้อง ก็ทำได้) หรือจะเป็นแบบที่มีเรื่องควบคุมงบประมาณ ข้อมูลตัวแทนร้านค้า ก็เลือกใช้งานได้

นอกจากนี้ Koha ยังมีโมดูล Cataloging ที่เป็นจุดเด่นของโปรแกรมเลยทีเดียว สนับสนุนการทำงานทั้งมาร์ก z39.50 และเป็น ISO2709 เท่านี้ คนที่ทำงานโมดูลนี้ก็สบายใจได้แล้ว ส่วนโมดูลการจัดการวารสาร ก็มี การยืม-คืน การจองหนังสือ การต่ออายุการยืม การดูประวัติการยืม-คืนหนังสือ Koha ก็มีศักยภาพพร้อมให้ห้องสมุดนำไปใช้  ว่างๆ ลองเข้ามาเยี่ยมชม NSTDA Online Library ดูนะึคะ เพราะสร้างขึ้นมาด้วย Koha ค่ะ ที่ http://library.stks.or.th

Share
Free & Open Source Software
Dec 11th, 2008 by supaporn 996 views

ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของยูเนสโก ตามยูอาร์แอลนี้ http://www.unesco-ci.org/cgi-bin/portals/foss/page.cgi?d=1&g=35 จะพบว่าเป็น portal สำหรับ Free & Open Source Software หลายสาขาวิชา รวมทั้งทางห้องสมุดด้วย รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 รายการ Read the rest of this entry »

Share
OSS4Lib
Oct 31st, 2008 by supaporn 816 views

โปรแกรมสำหรับห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นโอเพ่นซอร์ส มีอยู่หลายตัว เช่น Koha, OpenBiblio, PhpMyLibrary, Evergreen เป็นต้น ถ้าลองค้นคำว่า OSS4Lib จะเห็นว่า ซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สมีมากมายที่อยากจะศึกษาไปซะทุกตัวแล้วเผยแพร่เป็นทางเลือกให้กับห้องสมุดประเทศไทย ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมศึกษาพัฒนาโปรแกรม Koha ได้เรียบร้อยแล้ว และใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังศึกษาโปรแกรมทางห้องสมุดอีกหลายตัว เช่น โปรแกรม OpenBiblio, PhyMyLibrary เป็นต้น ท่านผู้ใดสนใจที่จะศึกษาพัฒนาร่วมกัน หรือต้องการที่จะขอใช้โปรแกรมกับทาง ศวท. ทางเรายินดีค่ะ

Share
Koha ในเมืองไทยเริ่มขยายตัวแล้ว!!!!
Oct 31st, 2008 by supaporn 855 views

จากการที่ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha มาใช้ในห้องสมุด ศวท. ทำให้ห้องสมุดศูนย์แห่งชาติภายใน สวทช.  เช่น ห้องสมุดของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ห้องสมุดของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ห้องสมุดศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ต่างพากันขอนำข้อมูลลงในฐานข้อมูล Koha นอกเหนือจากห้องสมุดภายในของ สวทช. แล้ว หน่วยงานภายนอกอย่าง ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ห้องสมุดมูลนิธินตาบอด ก็แจ้งความประสงค์ที่จะขอใช้โปรแกรมนี้ ซึ่งทาง ศวท. ยินดีเป็นพี่เลี้ยง และพัฒนาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์

Share
อีพรินท์ (EPrints)
Jan 8th, 2008 by supaporn 495 views

อีพรินท์ (http://software.eprints.org) เป็นโอเพนซอร์ส ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน สหราชอาณาจักร เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กในการจัดการการเก็บรักษางานวิจัย ในรูปของหนังสือ โปสเตอร์ หรือ เอกสารการประชุม มีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อการเก็บรักษาในระยะยาว แต่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถอ่านและเข้าถึงสารสนเทศ รายการใดที่ส่งเข้าไป เจ้าของผลงานจะต้องถูกตรวจสอบ และสารสนเทศที่ถูกส่งขึ้นไปจะถูกเก็บไว้ใน “ที่พัก” (buffer) ก่อนเพื่อได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ ก่อนจะจัดเก็บในระบบในขั้นสุดท้าย

เป็นระบบที่ใช้โครงการริเริ่มเก็บถาวรแบบเปิด (OAI -Open Archives Initiative) ซึ่งทำให้สามารถสืบค้นข้ามระหว่างหน่วยเก็บถาวรได้ เมื่อได้มีการลงทะเบียนกับโครงการริเริมเก็บถาวรแบบเปิด คลังเอกสารของสมาชิกนั้นจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ เพื่อเก็บเมทาดาทารวมเข้าเป็นคลังเก็บทั่วโลก ทำให้เป็นการเพิ่มคุณค่าการให้บริการหน่วยงานทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ทั่วโลก

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa