»
S
I
D
E
B
A
R
«
รู้หรือไม่…แสงไฟถนนรบกวนระบบนิเวศของแมลง
Jun 1st, 2012 by wanutwira 105 views

นักวิจัยพบว่า แสงไฟตามถนนนั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อตัวเลขของจำนวนประชากรและจำนวนสปีชีส์ที่พบ จากการวิจัยดังกล่าวมักพบแมลงปีกแข็ง และสัตว์เปลือกแข็งเป็นจำนวนมากในที่ที่แสงไฟถนนเยอะ ขณะที่บริเวณที่ไม่ได้อยู่ใกล้แสงไฟถนนกลับไม่มีแมลงจำพวกนี้ นอกจากนี้สัตว์ที่อยู่ใกล้กับแสงไฟจะเป็นสัตว์จำพวกกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร หรือไม่ก็กินซากสัตว์เป็นอาหาร

ผลการวิจัยนี้ชี้ว่า ความเปลี่ยนแปลงนี้แม้จะเล็กน้อย แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อาหารได้ ทำให้สัตว์บางสปีชีส์ดีขึ้น แต่บางสปีชีส์ก็แย่ลงได้ กล่าวคือแสงไฟตามถนนเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในระดับสูงในทางชีววิทยามากกว่าที่เราเคยรับรู้ ทำให้เป็นไปได้ที่ว่า แสงไฟอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างหรือความเป็นไปของระบบนิเวศเลยก็ได้

งานวิจัยชิ้นนี้ยังระบุว่า พวกเขาเกรงว่าไฟตามถนนรุ่นต่อๆไปนั้นที่ใช้แสงเมทัลฮาไลด์ หรือ LED จะเป็นอันตรายในทางชีวภาพ เพราะเทคโนโลยีให้แสงสว่างเหล่านี้จะให้แสงในช่วงความยาวคลื่นที่กว้างกว่า ซึ่งอวัยวะบางอย่างก็ไวต่อบางช่วงคลื่นที่แสงเหล่านี้ปล่อยออกมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.vcharkarn.com/vnews/154353

http://www.abc.net.au/science/articles/2012/05/23/3509209.htm

Share
การเพิ่มการบริโภค Trans Fat มีผลเชื่อมโยงกับพฤติกรรมความก้าวร้าวที่เพิ่มขึ้น
Apr 27th, 2012 by wanutwira 71 views

Trans fatจากผลการวิจัยพบว่า การบริโภค Dietary trans fatty acides (dTFAs) ซึ่งเป็นสารผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จากไฮโดรเจน (hydrogenation) เข้าไปในน้ำมันไม่อิ่มตัว ซึ่งทีมวิจัย UC San Diego ได้ใช้ข้อมูลจากการบริโภคและการประเมินพฤติกรรมของผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงจำนวนหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาร dTFAs  กับพฤติกรรมก้าวร้าวหรือหงุดหงิด ซึ่งพบในปริมาณที่สูงในมาการีน เนยขาว และอาหารต่างๆ ที่ผ่านการปรุงแล้ว

โดย Golomb กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มขึ้นของการบริโภคอาหารที่มี trans fatty acid มีความเกี่ยวข้องอย่างมันัยสำคัญกับพฤติกรรมความก้าวร้าวและความหงุดหงิด จึงอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มี trans fat ให้กับสถาบันต่างๆ หลังจากพบว่า การบริโภค Trans fat นั้น มีผลต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวที่อาจขยายผลกระทบนี้ไปยังคนรอบข้างได้ 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8242-science-and-technology-news

Share
ความเป็นกรดในน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปลา
Apr 27th, 2012 by wanutwira 82 views

Fishes BehaviorAndrew Dittman นักประสาทวิทยา ได้อธิบายว่า ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ค่าความเป็นกรดของมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปลาได้

โดยมีข้อสันนิฐานของกลุ่มนักวิจัยของ Nilsson กล่าวว่า เมื่อปลาต้องเผชิญอยู่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสารต่างๆ ในมหาสมุทรนั้น ส่งผลให้ระบบการทำงานของปลาเกิดความแปรปรวน หรือเกิดอาการตื่นเต้น ร่างกายของปลาจึงพยายามที่จะรักษาสมดุลเคมีเอาไว้ แต่ผลเสียจากการพยายามรักษาสมดุลเคมีของร่างกายปลานั้น กลับเป็นสถานการณ์ที่อันตรายต่อตัวปลาเอง เนื่องจากเมื่อตกอยู่สถานการณ์เป็นผู้ถูกล่านั้น พฤติกรรมของปลาจะเปลี่ยนแปลง เช่น การว่ายน้ำในทิศทางตรงกันข้ามที่ไม่ถนัด หรือว่ายโดยไม่มีทิศทางทันที เมื่อร่างกายรักษาสมดุลเคมี ปลาจะแสดงพฤติกรรมเพิกเฉยกับสิ่งเตือนภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงทำให้มันกลายเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักล่าไปโดยปริยาย

สามารถอ่านเพิ่มเต้มได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8242-science-and-technology-news

Share
การประเมินผลกระทบของการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง : การสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาขาส่งผลเสียต่อปลามากกว่าการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง
Apr 27th, 2012 by wanutwira 270 views

Damsกลุ่มนักวิจัยกล่าวว่า เขื่อนที่สร้างขี้นบนแม่น้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำโขงนั้น ยังไม่ได้รับการพิจารณา และศึกษาถึงผลที่จะตามมาอย่างละเอียดเทียบเท่ากับการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง ซึ่ง Guy Ziv นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า การสร้างเขื่อนตอนบนของแม่น้ำจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์ปลา และผลผลิตที่ได้จากปลา แต่ใกรณีที่สร้างเขื่อนที่ต่างกันก็มีความคุ้มค่าต่อการแลกเปลี่ยน (trade-off) ที่แตกต่างกันระหว่างปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ ต่อการสูญเสียดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม Ziv ยังกล่าวเน้นว่า การศึกษานี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ควรต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบอีกหลายด้านที่มีความเป็นไปได้ต่อไป

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8242-science-and-technology-news

Share
พบการสร้างไข่จากเซลล์ต้นกำเนิดที่อยู่ในรังไข่ของผู้ใหญ่
Apr 27th, 2012 by wanutwira 49 views

กว่า 60 ปี ที่หนังสือเรียนวิชาชีววิทยากล่าวว่า ผู้หญิงจะเกิดมาพร้อมกับไข่จำนวนหนึ่ง ซึ่งจะไม่มีการสร้างเพิ่มเติมในภายหลัง แต่ล่าสุด Jonathan Tilly และคณะ ค้นพบว่าเซลล์ต้นกำเนิด (stem cells) สามารถสร้างไข่ของมนุษย์ขึ้นมาใหม่ได้ โดยไข่นี้ได้จากรังไข่ของผู้หญิงที่มีอายุในช่วง 22-23 ปี นอกจากนี้ ในการเจริญของไข่ที่ได้จากการแยกเซลล์ต้นกำเนิด oogonial (oogonial stem cells: OSCs) ในห้องปฏิบัติการนั้น ยังช่วยให้สามารถศึกษาถึงสภาวะฮอร์โมน หรือยาที่อาจช่วยทำให้เซลล์เหล่านี้สามารถผลิตไข่ในร่างกาย ช่วยชะลอความแก่ของผู้หญิงให้ช้าลง และอาจยืดอายุการทำหน้าที่ของรังไขเพิ่มึ้นอีก 5 ปี ซึ่งอาจครอบคลุมถึงผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ได้รับผลจากการปฏิสนธิในหลอดทดลอง (in vitro fertilization: IVF)

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8242-science-and-technology-news

Share
แนวคิดพัฒนาประเทศไทยจาก ATPAC โดย ดร.บงกช วรรธนะภูติ
Apr 6th, 2012 by wanutwira 91 views

แนวคิดพัฒนาประเทศไทยจาก ATPAC โดย ดร.บงกช วรรธนะภูติ

ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)หมายถึง การมีปริมาณอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ มีอาหารที่ปลอดภัยต่อร่างกายและการมีสารอาหารที่นำไปสู่สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในรายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตันฉบับที่แล้ว ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับการใช้สารทดแทนเกลือในอาหารเพื่อรักษาโรคและลดโอกาสเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคอื่นๆ ที่อาจจะตามมาจากการรับประทารเกลือโซเดียมในปริมาณมากๆ ฉบับนี้ ขอนำเสนอการพัฒนาอาหารไร้สารกลูเตน (Gluten-free food) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและมีแนวดน้มว่าจะเป้นที่นิยมมากขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ถือเป็นโอกาสหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นแหล่งอาหารสำคัญแห่งหนึ่งของโลก ในการพัฒนาและขยายตลาดอาหารส่งออกบทความนี้ นำเสนอโดย ดร. บงกช วรรธนะภูติ รองศาสตราจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การอาหาร แห่ง University of Missouri เมือง Columbia มลรัฐ Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา และหนึ่งในสมาชิกของสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC)

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8242-science-and-technology-news

Share
กิ้งกือมังกรสีชมพู
Sep 20th, 2011 by kusa 75 views

กิ้งกือมังกรสีชมพู
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2551 สถาบันไอไอเอสอี (International Institute for Species Exploration : IISE) มหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา (Arizona State University) สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศให้ “กิ้งกือมังกรสีชมพู” (Shocking Ping Millipede) ที่ค้นพบโดยกลุ่มสมาชิกชมรมคนรักกิ้งกือ คณะวิจัยของ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา Read the rest of this entry »

Share
ไบโอนิคคืออะไร
Jul 7th, 2011 by kusa 142 views

“ไบโอนิค” เกิดจากการผสมคำสองคำคือ “ไบโอโลจี” หรือชีววิทยา กับ “เทคนิค” ไบโอนิคจึงเป็นสหวิชาสาขาใหม่ที่มีคุณูปการอย่างมากมายต่ออนาคต โดยนำชีววิทยามาเชื่อมโยงเข้ากับวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์มาเชื่อมโยงกัน เป้าหมายของไบโอนิค คือ การนำวิธีการแก้ปัญหาด้านเทคนิคของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ โดยอาศัย Read the rest of this entry »

Share
นักวิจัยสวทช. และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ 54
Feb 2nd, 2011 by titima 168 views

5 นักวิจัย และทีมงาน จากไบโอเทค เอ็มเทค และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa