»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผ้าหนูสะอาด
Sep 24th, 2012 by wanutwira 62 views

หนูสะอาด คือ ผ้าขนหนูที่ใช้ทำความสะอาดยับยั้งและฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา และ แบคทีเรียต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง  เป็นผ้าขนหนูที่ชุบด้วยสารออกฤทธิ์ที่สังกัดจากธรรมชาติ ด้วยวิธีการทางนาโนเทคโนโลยี ให้อยู่ในรูปของนาโนอิมัลชั่น เพื่อเพิ่มพื้นที่สารสัมผัสกับเชื้อโรคให้ดียิ่งขึ้น พกพาสะดวก และใช้งานง่ายในทุกสถานที่ สามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นแบบสเปรย์เพื่อใช้กับทหาร หรืออยู่ในสภาวะที่อยู่ในที่ที่หาน้ำยากได้อีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ และ หนูสะอาด

 

Share
จุลินทรีย์ “พิชิตกลิ่นเหม็น” ดักอากาศอุตสาหกรรม
May 3rd, 2012 by suthiwan 139 views

ในงานประชุมนานาชาติ International Conference on Sustainable Environmental Technology หรือ ICSET 2012 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2555  มีการนำเสนอนวัตกรรมของคนไทยเกี่ยวกับการจัดอากาศเสีย เรื่อง “การกำจัดแอมโมเนียโดยใช้ระบบ Bio Filter” ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการจัดการกับอากาศเสียจากภาคอุตสาหกรรม

งานวิจัยนี้เป็นการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ.) และบริษัทไบโอวิสท์ จำกัด ที่สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในการพัฒนาระบบบำบัดอากาศโดยใช้จุลินทรีย์หรือ Bio filter ขึ้นมาเพื่อใช้กำจัดแก๊สแอมโมเนียในอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การกำจัดแอมโมเนียในอากาศค่อนข้างยุ่งยาก แต่งานวิจัยชิ้นนี้ เลือกใช้ “จุลินทรีย์” ในการกำจัดแอมโมเนียที่ปะปนในอากาศ โดยให้จุลินทรีย์กินแอมโมเนียในอากาศให้หมดไป

Read the rest of this entry »

Share
ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลจุลินทรีย์และวัสดุชีวภาพ (Software iCollect Microbial Information Management System)
Mar 4th, 2012 by pensiri 98 views

iCollect เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ และวัสดุชีวภาพแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการจดลิขสิทธิ์และติดตั้งให้กับผู้ใช้งานในห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมทั้งอนุญาตให้สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวแก่ University of North Texas Health Science Center (UNTHSC) at Fort Worth, Texas, USA

จุดเด่น

  • การลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัสดุชีวภาพ ด้วยระบบบาร์โค้ด ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
  • การรับฝากวัสดุชีวภาพ มีระบบค้นหาข้อมูลตัวอย่างจัดเก็บที่ใช้งานง่าย
  • การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุชีวภาพ
  • การควบคุมการนำวัสดุชีวภาพเข้า/ออกจากคลังเก็บรักษา
  • การสร้างแคตตาล็อกเพื่อให้บริการวัสดุชีวภาพ
  • การกำหนดเงื่อนไขการรับฝากและให้บริการ
  • การเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายหรือศูนย์ทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ผ่านเว็บเวอร์วิส
  • นำไปติดตั้งและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญตามความต้องการใช้งานที่ต่างกันได้

แหล่งที่มา: ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549 – 2554

Share
ผิวหนัง
Aug 7th, 2011 by kusa 35 views

ผิวหนัง คือ อวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเรา ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมและคอยป้องกันร่างกายจากการขาดน้ำและการติดเชื้อ
ผิวหนังมีหน้าที่หลายอย่าง Read the rest of this entry »

Share
จุลินทรีย์กับอาหาร
Aug 6th, 2011 by kusa 530 views

หลายพันปีมาแล้ว มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ผ่านกระบวนการหมักโดยธรรมชาติ เพื่อผลิตเครื่องดื่มและอาหารโดยที่คนสมัยนั้นยังไม่รู้ว่ากระบวนการหมักนั้น เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ชาบาบิโลเนียนรู้จักใช้ยีสต์ทำไวน์และเบียร์ ชนชาติอียิปต์รู้จักใช้ยีสต์ทำขนมปัง และอาหารหมักอื่นๆ เช่น ผักดองต่างๆ และไส้กรอก จากอดีตจนถึงปัจจุบัน Read the rest of this entry »

Share
ธนาคารจุลินทรีย์
Aug 5th, 2011 by kusa 492 views

จุลินทรีย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการทำงานทางด้านอุตสหากรรมอาหาร เกษตรกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ การมีสถานที่เก็บและรักษาจุลินทรีย์ไว้เพื่อให้ความสะดวกแก่การศึกษาวิจัยจึงเป็นที่มาของ “ธนาคารจุลินทรีย์”
ธนาคารจุลินทรีย์ คืออะไร Read the rest of this entry »

Share
ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในโลกและในประเทศไทย
Aug 2nd, 2011 by kusa 68 views

จุลินทรีย์มีความหลากหลายมากเป็นที่สองรองจากกลุ่มแมลง และจุลินทรีย์ที่มีการศึกษาไว้มีประมาณ 160,000 ชนิด ซึ่งน้อยกว่า 5% ของจำนวนชนิดของจุลินทรีย์ที่คาดว่ามีอยู่ในโลก ประมาณกันว่าโลกของเรามีแบคทีเรีย 1,000,000 ชนิด เห็ดรา 1,500,000 ชนิด และพวกสาหร่ายและโปรโตซัวรวมกัน 600,000 ชนิด รวมกันแล้วมากกว่า 3 ล้านชนิด ซึ่งได้มี Read the rest of this entry »

Share
บางมุมของจุลินทรีย์
Aug 1st, 2011 by kusa 386 views

แบคทีเรีย
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 2-5 ไมครอน มีสารพันธุกรรมกระจายอยู่ภายในเซลล์โดยไม่มีเยื่อหุ้มให้เป็นนิวเคลียส มีรูปร่างหลายแบบ เป็นท่อน กลม และเป็นเกลียว แบคทีเรียมีทั้งที่ให้โทษและที่เป็นประโยชน์
แบคทีเรียก่อโทษ เช่น โรคคอตีบ เกิดจากแบคทีเรีย Coryne bacterium diphtheriae วัณโรค เกิดจากเชื้อ Mycobacterium tuberculoiss อาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อ Read the rest of this entry »

Share
โลกของจุลินทรีย์
Jul 31st, 2011 by kusa 317 views

โลกของจุลินทรีย์
“โลกของสิ่งมีชีวิต” หรือ “ไบโอสเฟียร์ (Biosphere)” เป็นส่วนของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ ครอบคลุมทั้งในน้ำ ในดิน ในอากาศ และในส่วนของ “โลกของสิ่งมีชีวิต” นี้ก็มี “โลกของจุลินทรีย์” ดำรงชีวิตอยู่ในทุกหนทุกแห่ง จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ทว่ามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตบนโลกและต่อมนุษย์เรายิ่งนัก Read the rest of this entry »

Share
โลกของจุลินทรีย์
Jul 12th, 2011 by kusa 45 views

“โลกของสิ่งมีชีวิต” หรือ “ไบโอสเฟียร์ (Biosphere)”  เป็นส่วนของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ ครอบคลุมทั้งในน้ำ ในดิน ในอากาศและในส่วนของ “โลกของสิ่งมีชีวิต” นี้ก็มี “โลกของจุลินทรีย์” ดำรงชีวิตอยู่ในทุกหนทุกแห่ง จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ทว่ามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตบนโลกและต่อมนุษย์เรายิ่งนัก จุลินทรีย์ มีชื่อเรียกได้หลายชื่อ อาจเป็น จุลชีพ Read the rest of this entry »

Share
นวัตกรรมแบตเตอรี่ที่ผลิตจากไวรัส
Feb 5th, 2011 by wilailuck 142 views

ไวรัส (Virus) เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์ สัตว์ พืช หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และเป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่น ไม่สามารถเจริญและแพร่พันธุ์นอกเซลล์สิ่งมีชีวิตได้ แต่สามารถถ่ายทอดสารพันธุกรรมไปยังรุ่นลูกหลานได้ นักวิจัยพบว่าไวรัสใบยาสูบด่าง หรือ (TMV: Tobacco Mosaic Virus) ซึ่งเป็นไวรัสที่มีรูปร่างเป็นแท่งที่ทำให้เกิดโรคใบด่างในพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ยาสูบ มะเขือเทศ พริก และพืชชนิดอื่น ๆ นั้น สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบของแหล่งผลิตพลังงานขนาดเล็ก เช่น แบตเตอรี่ (Batteries) และเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ได้ โดยการนำ TMV ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมมาจับกับผิวของโลหะในขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ จากนั้นจัดเรียงแท่งของ TMV ให้เป็นระเบียบและจึงเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มที่ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บกักกระแสไฟฟ้า จากนั้นจะเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าและสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้

ทั้งนี้  แบตเตอรี่ที่มี TMV จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นไวรัสและก่อให้เกิดโรคได้ เนื่องจากนักวิจัยไม่สามารถตรวจพบ TMV หลังจากกระบวนการผลิตแบตเตอรี่เสร็จสิ้น และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ลิเทียม พบว่ามีพลังงานมากกว่าถึง 10 เท่า น้ำหนักเบา มีความคงทนและมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าส่วนประกอบของแบตเตอรี่ทั่วไป

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/421—-12554

Share
โพลิเมอร์ชีวภาพจากราแมลง : ทางเลือกใหม่ของวัสดุปิดแผล
Dec 18th, 2010 by pensiri 186 views

จุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียและรา เมื่อเจริญในสภาวะที่เหมาะสม สามารถสร้างสารชีวภาพโมเลกุล ใหญ่ หรือที่เรียกว่าโพลิเมอร์ ที่มีโพลิแซคคาไรด์ โปรตีน หรือไขมัน เป็นองค์ประกอบ โพลิเมอร์ในกลุ่มโพลิแซคคาไรด์ได้รับความสนใจในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพ และอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น โพลิเมอร์ชีวภาพที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และลดน้ำตาลในเลือดบางชนิดใช้เป็นสารประกอบในการนำพายา หรือใช้ขึ้นรูปอาหารให้มีความคงตัวมากขึ้น

Read the rest of this entry »

Share
ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำส้มสายชู
Nov 10th, 2010 by kusa 67 views

บริษัทเทอร์ราบอน (Terrabon) มลรัฐเท็กซัส ได้พัฒนากระบวนการเปลี่ยนของเสียที่สารชีวมวลให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมี 2 วิธีคือ

  • วิธีการแตกตัวสารชีวมวลไปเป็นน้ำตาล จากนั้นเชื้อจุลินทรีย์ทำการเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นเชื้อเพลิง
  • การใช้อุณหภูมิและความดันที่สูงในการแตกตัวสารชีวมวลให้เป็นธาตุพื้นฐานทางเคมี

หลังจากธาตุผ่านกระบวนการทางเคมีแล้วจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งนี้บริษัทฯได้นำกระบวนการสกัดทางเคมี นำวิธีการดังกล่าวมาผสมเข้าด้วยกันจากผสมสารอินทรีย์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนสารอินทรีย์ไปเป็นกรดคาร์โบไซลิค (Carboxylic Acids)

ซึ่งกระบวนการนี้มีประโยชน์ต่อการผลิตเชื้อเพลิงจากสารชีวมวลที่มีสารอินทรีย์เนื่องจากสารอินทรย์ที่ได้มาจากหนองบึงมีสารผสมและธาตุโซเดียมผสมอยู่ด้วย เป็นผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำ

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/283—-92552

Share
จุลินทรีย์สามารถเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซมีเทน
Oct 24th, 2010 by waree 51 views

นักวิจัยค้นพบว่าจุลินทรีย์ที่มีชื่อว่า อาทเชีย (Archaea) สามารถใช้กระแสไฟฟ้าในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นก๊าซมีเทน โดยไม่ต้องอาศัยสสารสิ่งมีชีวิตเข้าช่วย นักวิจัยได้ทำการทดลองโดยแบ่งเซลล์ออกมาเป็นสองส่วน โดยการจุ่มเซลล์ขั้วบวกลงในน้ำที่ภาชนะด้านหนึ่งและจุ่มเซลล์ขั้วลบลงไปในน้ำที่ปน้วยสารที่ไม่บริสุทธิ์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาชนะอีกด้านหนึ่ง หลังจากนั้นได้ทำการเคลือบเซลล์ขั้วลบด้วยแผ่นฟิล์มชีวภาพ จากการทดลองไม่เพียงเกิดระบบกระแสไฟฟ้ายังสามารถผลิตก๊าซมีเทนได้ด้วย การนำเอากระแสไฟฟ้ามาใช้มีแค่วิธีเดียว คือ การใช้จุลินทรีย์รับอีเลคตรอนโดยตรงไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานมากในการเปลี่ยนก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ให้ไปเป็นก๊าซมีเทน

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/271—-52552

Share
การสกัดน้ำมันเชื้อเพลิงจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแสงแดด
Oct 4th, 2010 by titima 108 views

บริษัท Joule Biotechnologies แถลงข่าวผลงาน กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพปริมาณ 20,000 แกลลอน : เอเคอร์ : ปี เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากซากพืชและสัตว์

ทีมนักวิจัยจากบริษัท Joule Biotechnologies ซึ่งตั้งอยู่ ณ Cambridge, Massachusetts ได้ทำการศึกษาวิจัยโดยเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ตามโครงสร้างทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์นั้นๆ ในกระบวนการที่เรียกว่า “โฟโตไบโอรีแอ็คเตอร์” (Photobioreactor) ซึ่งเป็นกระบวนการสังเคราะห์หรือเพาะเลี้ยงผลิตภัณฑ์ชีวภาพในท่อหรือหลอดแก้วแบบเปิด ทำให้จุลินทรีย์ภายในใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นเชื้อเพลิงอีเทอร์นอล หรือเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน

หากกระบวนการข้างต้นเป็นตามที่คาดไว้จะนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งเดิมส่วนใหญ่ได้จากข้าวโพดหรือธัญพืชโดยมีข้อจำกัดเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกมาก รวมถึงปริมาณน้ำและพลังงานในการปลูก รวมถึงเป็นการปรับปรุงเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีเซลล์ลูโลสเป็นองค์ประกอบด้วย โดย หญ้า และ เศษไม้ ให้เขื้อเพลิงได้มากกว่าข้าวโพดหรือธัญพืช

บริษัท Joule Biotechnologies มีแผนก่อตั้งโรงงานผลิตขนาดใหญ่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ในต้นปี 2553 โดยมีนักลงทุนสนใจร่วมลงทุนเกือบ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงความพยายามในการผลิตเชื้อเพลิงที่ใช้สาหร่ายเป็นองค์ประกอบ ซึ่งคาดว่าสามารถผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพปริมาณ 20,000-60,000 แกลลอน : เอเคอร์ : ปี ทั้งนี้ระบบการสกัดที่บริษัทเลือกใช้จะต้องปรับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในกระบวนการผลิตน้ำมัน ซึ่งทางบริษัทจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เช่น การตอบสนองระหว่างจุลินทรีย์กับความร้อน การที่ท่อหรือหลอดแก้วที่ใช้นั้นสามารถเก็บความร้อนได้ตามเวลาที่ต้องการ ซึ่งความร้อนที่มากเกินไปเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาขณะผลิตเชื้อเพลิง
ต้นทุนการผลิตกับผลที่ได้นั้นเป็นไปตามสัดส่วนที่้้ต้องการ

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/280—-82552

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa