»
S
I
D
E
B
A
R
«
ข้าวพื้นเมืองที่ได้รับความนิยม
Aug 21st, 2010 by waree 177 views

ข้าวหน่วยเหนือ เป็นข้าวพื้นบ้านของภาคใต้ มีวิตามินอี สูงกว่าข้าวทั่วไปถึง 22 เท่า
ข้าวกล้องสีดำ จากมุกดาหาร มีวิตามินอีสูงสุด
ข้าวเกาเหลียง จากพัทลุง, ข้าวม้ามุนจากมุกดาหาร, ข้าวมะลิเลื้อยจากสารแก้ว มีปริมารณธาตุทองแดง 1.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมข้าวดิบ
ข้าวสังข์หยด เมืองพัทลุง มีธาตุเหล็ก, ฟอสฟอรัส, วิตามินบี 1, และไนอาซิน
ข้าวกล้องอีก่ำ จากอุบลราชธานี มีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงที่สุด
ข้าวหอมมะลิแดง สามารถป้องกันโรคเพทอกนระยะ 2
ข้าวเหนียวคำหอม จากพัทลุง มีธาตุสังกะสีมากที่สุด
ข้าวเหลืองปะทิว จากชุมพร มีสารอาหารไนอะซีนสูง

Share
ภัยแร้งปี 2553 ก่อปัญหาใหญ่
Aug 19th, 2010 by waree 150 views

ภัยแล้งปี 2553 ก่อปัญหาใหญ่
ภาคเหนือ 12 จังหวัด จังหวดักำแพงเพรช เชียงราย ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิร์ นครสวรรค์ และพิจิต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี
ภาคกลาง 5 จังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณี และกาญจนบุรี
ภาคใต้ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ต่ำกว่า 30% กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด แม่หลวง ถั่วคอหมอ แควน้อย ลำปาง ลำตะคอง น้ำอูน ห้วยกลอง น้ำพุง ทับเสลา คลองสีผัด และคลองท่าด่าน เมื่อน้ำน้อย ชาวบ้านเดือนร้อนขาดแคลน น้ำดื่มน้ำใช้ขาดแคลนต่อเนื่องไป ถึงภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา : www.thaiwater.net

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa