»
S
I
D
E
B
A
R
«
จีโนมของผัก ยังคงอยู่หลังจากรับประทานเข้าไป
Jun 1st, 2012 by rungsima 58 views

Genome of vegetables remains active after you eat them.
เรื่องเด่นด้านวิทยาศาสตร์ 100 เรื่อง ในปี 2011  จาก Discover  Magazine  – Jan/Feb 2012
100 Top stories of  2011 : The year in Science 2011
เมื่อเดือนกันยายน 2011 นักวิทยาศาสตร์จีน ได้รายงานว่าชิ้นส่วนของ วัสดุพันธุกรรม ที่รู้จักในชื่อว่า microRNAs จากสิ่งมีชีวิตประเภทผัก  ได้ถูกนำเข้ากระแสเลือดของมนุษย์ โดยจากเดิมที่เข้าใจกันว่า จีโนมของพืช จะก่อให้มีผลต่อสุขภาพ ได้เริ่มมีการวิจัยค้นหา microRNAs ในเลือด เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาโดยนักชีวเคมี แห่งมหาวิทยาลัย นานจิง ประเทศจีน
ผลการค้นหาล่าสุด ยังพบ microRNAs ในเลือดของอาสาสมัคร เกือบร้อยละ 50

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ ใน แมกกาซีน Discover  หรือ ที่เว็บไซต์  http://discovermagazine.com/
อ้างอิง – Sarah Stanley. (2012).Genome of vegetables remains active after you eat them .. , Discover (January/February 2012), p.39.

Share
ใช้จีโนมค้นหายีนต้านโรคในแตงกวา
May 12th, 2012 by pensiri 64 views

สวทช. จับมือ ม.เกษตรและเอกชน ใช้เทคโนโลยีจีโนมค้นหายีนต้านโรคราน้ำค้างในแตงกวา ช่วยเกษตรกรลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีในยาฆ่าเชื้อรา
Read the rest of this entry »

Share
จีโนมของมันฝรั่ง
Jul 19th, 2011 by rungsima 112 views

The potato genome .  เป็นชื่อเรื่องหน้าปกล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม  2554

ได้มีการศึกษาเรื่องการเรียงตัวของลำดับเบสของพืชอาหารที่สำคัญคือ มันฝรั่ง จากกลุ่มภาคีการวิจัยเรื่องจีโนมมันฝรั่ง (The Potato Genome Sequencing Consortium) ที่ทำการศึกษาถึง Homozygous doubled-monoploid potato clone กับ Heterozygous diploid clone
การวิเคราะห์จีโนม แสดงให้เห็นร่องรอยของการซ้ำกัน หรือ การเป็นคู่กันของจีโนมอย่างน้อย 2 จุด รวมถึงยีนเฉพาะของ Asterids ที่เป็นเครือบรรพบุรุษของพืชมีดอกขนาดใหญ่
ถือว่ามันฝรั่งเป็นพืชชนิดแรกของตะกูลนี้ที่มีการทำจีโนม  พบมีความผันแปรของยีนที่แสดงออก กับยีนที่ขาดหายไปและการกลายพันธ์ที่อาจเป็นอันตรายบ่อยครั้งที่อาจเป็นสาเหตุเกิดการตกต่ำในการผสมพันธ์ในพวกเดียวกัน
ข้อมูลลำดับเบสของจีโนมจะช่วยอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงพันธุกรรมของมันฝรั่ง ที่มุ่งเน้นในเรื่องปริมาณผลผลิต  ความทนทานในเชื้อโรค ที่ขณะนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในระดับโลก คือ เป็นเรื่องการผลิตอาหารโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา

รูปภาพ รูปภาพลำดับเบสดีเอ็นเอที่เป็นเส้นคู่ไขว้กันของมันฝรั่ง

อ้างอิง : The potato genome .   2011. Nature. 475, 7355 (14  July 2011)  The cover.

http://www.nature.com/nature/current_issue.html

Share
การทำแผนที่จีโนมปลา
Jun 8th, 2011 by pornpan 127 views

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจงซาน (Zhongshan University) และ สถาบันจีโนมปักกิ่ง (เซินเจิ้น) Beijing Genomics Institute (Shenzhen) ประเทศจีน กล่าวเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ว่า นักวิทยาศาสตร์จีนประสบความสำเร็จในการศึกษาเรื่องการหาลำดับเบสแผนที่จีโนม (Grouper’s genome map) ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ที่นักวิทยาศาสตร์จีนประสบความสำเร็จในการศึกษาจีโนมปลา และเป็นการจัดทำแผนที่จีโนมครั้งแรกในโลกสำหรับวงศ์ Perciformes Serranidae

ผลของการศึกษาครั้งนี้ทำให้เกิดความสำคัญของยีนและ molecular marker และสิ่งที่ทำให้ molecular marker เด่นชัดขึ้นมา เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อควบคุมเพศใหม่ของปลา และทำให้เข้าใจวิวัฒนาการของกลไกการบ่งชี้เพศในสัตว์มีกระดูกสันหลัง

บรรณานุกรม : The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “World’s First Grouper Genome Map.” China Science and Technology Newsletter, no. 614 (March 30, 2011).

Share
เงินทุนวิจัยเรื่องจีโนม
Jun 1st, 2011 by rungsima 50 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดวิจัย-   Genome Grants.

โครงการ ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Institutes of  Health, NIH)   ที่มีจุดมุ่งหวังในการจัดทำแคตตาล็อกข้อมูลส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ในจีโนมของมนุษย์ ได้รับงบประมาณวิจัยขยายเพิ่มขึ้นอีกเป็น จำนวน 123 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติ  ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทำวิจัย ได้อนุมัติจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ามา Elise Feingold ผู้อำนวยการโครงการ ENCODE ได้รายงานให้แก่คณะกรรมการถึงความสำเร็จในการหาภาพการทำงานของ RNA ที่เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเฉพาะ

อ้างอิง :  Genome grants.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7348),424 – 425.

http://www.nature.com/news/2011/110525/pdf/473424a.pdf

Share
แผนที่จีโนม โสม
May 6th, 2011 by rungsima 56 views

Ginseng Genome Mapped.
เป็นบทความคอลัมน์วิจัยและพัฒนา  จากจดหมายข่าว China Science and Technology Newsletter  ฉบับเดือน มีนาคม 2011 เลขที่ 612

YU Jun รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Science, CAS)  แถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2011 ที่กรุงปักกิ่ง เรื่องสถาบันสามารถจัดทำข้อมูลแผนที่จีโนม ต้นโสมได้สำเร็จเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2011นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการจัดลำดับจีโนมของต้นไม้สายพันธ์โสมที่มีปลูกและเติบโตได้ดีอย่างกว้างขวางในจีน ด้วยวิธีการผสมกันของ เทคโนโลยีการจัดลำดับเบสแบบรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ถือเป็นกลยุทธ์การวิจัยใหม่ ผลลัพธ์ทำให้ นักวิจัยได้แผนที่จีโนมที่มีคุณภาพสูง
ถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นทางชีววิทยาที่ได้จากข้อมูลจีโนมนี้ มีประโยชน์ช่วยให้ทราบถึงความหลากหลาย ต้นกำเนิด  และวิวัฒนาการ ของโสม ในขณะเดียวกันการศึกษาเรื่องวิเคราะห์จีโนม และหน้าที่ยังช่วยในการศึกษาเรื่องพันธุกรรมและคุณสมบัติเรื่องดิน ได้ สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงเรื่องเมตาบอลิซึม การแพทย์ เคมี  ช่วยในการพัฒนาสายพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโสมต่อไป

บรรณานุกรม : The Ministry of Science and Technology  People’s Republic of  China. “Ginseng Genome Mapped” China Science and Technology Newsletter  No.612  (March 10, 2011)

Share
สหรัฐฯออกกฎสัตว์ดัดแปลงยีนส์
Nov 18th, 2010 by kusa 30 views

 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ได้ออกแนวทางข้อบังคับเพื่อดูแลสัตว์ดัดแปลงยีนส์ที่นำไปใช้เป็นอาหาร ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้เกิดการตื่นตัวในเชิงพาณิชย์

แนวทางกฎเกณฑ์ข้อบังคับบริษัทต้องแสดงข้อมูลลักษณะโมเลกุล (Molecular Identity) ของชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ใส่เข้าไปในยีโนมสัตว์ (Genome) และบริเวณที่ตั้งของลำดับยีนส์สัตว์ที่ใส่ดีเอ็นเอ รวมทั้งการสืบทอดยีนส์สู่รุ่นต่อๆไป ประโยชน์ของการดัดแปลงยีนส์คือ

  • เพื่อให้สัตว์มีคุณสมบัติต้านทานโรค เจริญเติบโตเร็วกว่าธรรมชาติ และมีคุณค่าโภชนาการมากกว่า
  • เพื่อให้สัตว์ผลิตสารที่ใช้ทางการแพทย์ เช่น สารฮอร์โมน สารแอนตี้บอดี้

กฎหมายอาหาร ยา และเครื่องสำอางของสหรัฐฯ กำหนดให้ยา คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ โดยผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Recombinant Technology จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสัตว์และเปลี่ยนการทำงานของร่างกายสัตว์ด้วย ดังนั้นยาจะส่งผลให้สัตว์ดัดแปลงยีนส์ หรือชื่อย่อว่า GE animals อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายอาหารและยาของสหรัฐฯ

 ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/319—-92551

Share
โครงการจีโนมมนุษย์พันโครงการ (A thousand genomes)
Nov 3rd, 2010 by rungsima 121 views

เป็นชื่อเรื่องของหน้าปก วารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม 2553  มีเนื้อหาสรุปคือ

วารสารเนเจอร์ ฉบับนี้ ประกาศนำเสนอข้อมูลโครงการจีโนมมนุษย์ 1000 โครงการ เป็นที่แรกสุด โดยโครงการเหล่านี้เป็นความร่วมมือนานาชาติที่ร่วมกันวิจัย ค้นหาข้อมูลบัญชีรายการ
แค็ตตาล็อกที่ครอบคลุมของจีโนมมนุษย์เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน ความหลากหลายของพันธุกรรมมนุษย์ จากแผนการเดิมที่กำหนดจะจัดทำลำดับเบส (sequence) ประมาณ
2,000 ชุด ของจีโนมที่ยังไม่ได้มีการระบุสำหรับกลุ่มประชากร 20 เชื้อชาติทั่วโลก
ความผันแปรของข้อมูลลำดับเบสของมนุษย์ ถือเป็นข้อมูลหลัก พื้นฐานที่สำคัญ ในการค้นหาความจริง ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทางพันธุกรรม (genotype) กับลักษณะที่แสดงออกมา
เช่น ผมหยิก สูง เตี้ย (phenotype)
เมื่อปี 2008 มีการเปิดเผย แค็ตตาล็อก 11 ล้าน SNPs ( single nucleotide polymorphism) แก่สาธารณชน และ 3 ล้านข้อมูล indels (insertion & deletions) โดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
ภายในเล่ม มีบทความพิเศษ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้  เช่น ชื่อเรื่อง A map of human genome variation from population scale sequencing เป็นต้น

รูปภาพ หน้าปก  เป็นรูปโลก  ที่รูปภาพมนุษย์ยืนเรียงกัน ราว 10 แถวกันเต็มลูกโลก

อ้างอิง หน้าปก  (About the cover) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ 7319  ช่วงวันที่ 22 – 28  ตุลาคม  2553

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa