»
S
I
D
E
B
A
R
«
Plug-ins สำหรับ Joomla เพื่อสืบค้นไปยัง DSpace
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 409 views

STKS ได้พัฒนา Extension ในรูปแบบ Plug-ins สำหรับ Joomla เพื่อปรับฟังก์ชันสืบค้นของ Joomla ให้สืบค้นทะลุไปยังคลังความรู้สถาบันที่พัฒนาด้วย DSpace โดยได้กำหนดต้นแหล่งให้สืบค้นไปที่ NSTDA IR ของ สวทช. ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด Source code แล้วปรับแก้ไข URL ของคลังความรู้สถาบันที่พัฒนาด้วย DSpace ให้ตรงกับแหล่งข้อมูลของท่านได้ต่อไป

Share
Slideshare เครื่องมือที่คุณควรศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
Sep 13th, 2009 by Courseware2u 537 views

เว็บไซต์ slideshare.net เป็นอีกหนึ่งเว็บในกลุ่ม Social Networking ที่รองรับการทำคลังเอกสารส่วนตัว และคลังเอกสารสาธารณะได้เป็นอย่างดี ท่านที่มีเอกสาร word, presentation และต้องการเผยแพร่ออกสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อบริการความรู้ออนไลน์ ลองใช้บริการ Slideshare ดูสิครับ เอกสารที่เผยแพร่นี้จะถูกแปลงเป็น Flash Presentation และนำไปใช้งานต่อได้ง่าย ไม่ต้องมาเสียเวลากับการคลิกดาวน์โหลดและเปิด หรือปัญหาเกี่ยวกับ Version ของโปรแกรมที่ใช้เปิดไม่ตรงกับโปรแกรมที่ใช้สร้างผลงาน นอกจากนี้ยังมีคำสั่งเพื่อช่วยนำเสนอผ่านเว็บต่างๆ ได้ง่าย ผสานกับ Facebook, LinkedIn, WordPress ได้ทันที

อย่างไรก็ตามก็ขอให้มั่นใจว่าเอกสารที่นำเข้า Slideshare เป็นเอกสารที่เหมาะสมทั้งที่จะเผยแพร่ได้นะครับ หรือหากท่านต้องการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงก็ไปเลือกระบุเงื่อนไข Privacy กำกับเอกสารแต่ละชิ้นได้อิสระ รวมทั้งกำหนดสิทธิ์ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับได้เช่นกัน

เครื่องมือชิ้นนี้น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ทั้งส่วนตัว การเรียนการสอน และหน่วยงานได้นะครับ ลองดูสิครับ

Share
เนื้อหา/สื่อดิจิทัลสำคัญยิ่งกว่าระบบห้องสมุดดิจิทัล
Aug 23rd, 2009 by Courseware2u 425 views

กระแสห้องสมุดิจิทัล คลังความรู้ดิจิทัล Institutional Repository มาแรงมากในช่วงนี้ มีแนวคิดทั้งนโยบาย งบประมาณ และแผนดำเนินการหลากหลายหน่วยงานเพื่อสร้างสรรค์ระบบข้างต้น แต่เมื่อได้ศึกษารายละเอียดกลับพบว่าเกือบทุกหน่วยงาน ตกหล่นประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อหา/สื่อดิจิทัลที่จะนำเข้าสู่ระบบดังกล่าว ว่าควรพิจารณาประเด็นใดบ้าง เช่น มาตรฐานเนื้อหา/สื่อดิจิทัล การได้มาของเนื้อหา การประกาศลิขสิทธิ์ การแลกเปลี่ยน การใช้งานร่วมกัน Read the rest of this entry »

Share
Market place for knowledge
Aug 2nd, 2009 by supaporn 544 views

บรรณารักษ์คงต้องทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในกรรมวิธีการจัดระเบียบความรู้ เพราะถ้าให้นักวิจัยเสนอเอง (คงยาก) บรรณารักษ์คงต้อง provide บริการต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ ต้องมีอะไรให้เจ้าของความรู้ (นักวิจัย) กลั่นกรองงานออกมาเป็นความรู้ บรรณารักษ์เป็นคนวางกรอบ วาง site map ให้ตามกระบวนที่ผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูลนั้นจริงๆ  บรรณารักษ์คงต้องทำหน้าที่ย่อยของสด (ความรู้ของนักวิจัย) กลั่นกรองให้เข้ากับมาตรฐาน

แต่ว่า นักวิจัยมี knowledge หรือสาระมหาศาล กระจัดกระจายมากมายหลายรูปแบบ ประเด็นก็คือ บรรณารักษ์มองออกหรือไม่ว่า อะไร คือ สาระ และจะดึงออกมาให้เป็นประโยชน์้ต่อสังคมได้อย่างไร :D

Share
การขึ้นทะเบียนคลังความรู้เ็ป็น open access
Aug 2nd, 2009 by supaporn 1,222 views

ประเทศไทยหลายหน่วยงานมีการจัดทำ IR (Institutional Repository) เท่าที่ทราบก็จะมี AIT, จุฬาฯ, สวทช. (โดย ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ม. ศรีปทุม ส่วนมากก็จะใช้โปรแกรม DSpace เป็นตัวทำคลังเก็บความรู้ดิจิทัลทางวิชาการของนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรของแต่ละแห่ง แต่เมื่อเข้าไปสืบค้นดูว่าแห่งใดได้ขึ้นทะเบียนเป็น open access repository บ้าง พบว่ามีเพียงแห่งเดียว คือ AIT โดยจดทะเบียนไว้ที่ OpenDOAR (http://www.opendoar.org/) ภายใต้โครงการ KIDS-D

คงเกี่ยวข้องกับอีกหลายหัวข้อ เช่น open access, OAI หรือ Open Archive Initiative เป็นต้น ท่านที่สนใจในการทำคลังความรู้ การทำ IR, การทำ self-archiving จะทยอยเขียนใน NSTDA Blog เรื่อยๆ คอยติดตามอ่านนะคะ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa