»
S
I
D
E
B
A
R
«
ข้าวไทยในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2553
Aug 20th, 2010 by waree 126 views

sam_09421

ข้าวไทย
ประเทศไทย มีพันธุ์ข้าวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ ข้าวมากถึง 23,903 ตัวอย่างจากที่ประเทศไทยมีการสั่งออกข้าวมากที่สุดในโลก นักวิจัยจึงมีแนวคิดที่ปรับปรุงเมล็ดข้าว ทำหน้าที่เหมือนเม็ดยา ที่กินง่าย รสดี แถมมีสรรพคุณป้องกันโรคได้ ยังมีคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายนำไปใช้เป็นพลังงาน วิตามินและแร่ธาตุ 20 กว่าชนิด

Share
ข้าวไทย
Aug 28th, 2009 by pensiri 352 views

จากเมล็ดหญ้าป่าที่มนุษย์ยุคหินใหม่คันพบโดยบังเอิญเมื่อ 5,000 ปีมาแล้ว ได้กลายเป็นอาหารหลักที่หล่อเลี้ยงประชากรกว่าค่อนโลก

ข้าวเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและความเชื้อของคนไทยมาแต่โบราณ คนไทยเชื่อว่ามีเทพธิดาที่เรียกว่า “แม่โพสพ” เป็นผู้รักษาข้าว จึงมีพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของแม่โพสพตลอดช่วงการเพาะปลูกข้าว เช่น พิธีแรกนา พิธีทำขวัญข้าว เป็นต้น

เมืองไทยมีข้าวมากกว่า 3,500 พันธุ์ ทั้งข้าวป่า ข้าวพันธุ์พื้นบ้าน และข้าวที่ผสมพันธุ์ใหม่ขึ้นมา ปัจจุบันข้าวของไทยได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ในฐานะผู้ผลิตข้าวชั้นยอดที่มีชื่อว่า ข้าวขาวดอกมะลิ ซึ่งเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “ข้าวหอมมะลิ” หรือ Jasmine Rice ด้วยคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของข้าวพันธุ์นี้ คือ มีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย เมล็ดขาวเหมือนดอกมะลิ ตัวข้าวนุ่มเป็นเม็ดสวยเมื่อหุงสุกแล้ว

ที่มา:  ของดีของไทยด้วยความภาคภูมิใจจาก MK

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa