»
S
I
D
E
B
A
R
«
ข้าวสุข
Jun 29th, 2012 by pensiri 64 views

เชื่อไหมว่า คนไทยรู้จักข้าวน้อยมาก หรืออีกนัยหนึ่ง เรามีความรู้เรื่องข้าวน้อยมาก

ใครไม่รู้จัก “ข้าว” บ้าง ยกมือขึ้น

แต่เชื่อไหมว่า คนไทยรู้จักข้าวน้อยมาก หรืออีกนัยหนึ่ง เรามีความรู้เรื่องข้าวน้อยมาก หากเอาข้าวมาตั้งหนึ่งจาน กับไวน์ หนึ่งแก้ว เราอาจจะได้ยินเรื่องราวของไวน์ที่พร่ำบรรยาย ทั้งที่มา รสชาติ กลิ่นที่มาจากดิน หรือแม้กระทั่งแถวนั้นปลูกคอกไม้อะไร อายุที่เก็บ โอ้แม่เจ้า ซึ่งสามารถบรรยายได้จนข้าวบูดเลยทีเดียว แต่ข้าวสุกที่เรากิน แทบไม่มีใครสนใจว่าข้าวอะไร พันธุ์อะไร ที่มาจากไหน กลิ่น รสชาติ ฯลฯ ทำให้เราได้แต่ข้าวสุก ไม่เคยกิน “ข้าวสุข” แบบดื่มด่ำเหมือนกับดื่มไวน์เลย

Read the rest of this entry »

Share
บทเรียนจากภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร
Mar 27th, 2012 by suthiwan 71 views

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของ สวทช. ( NAC2012) หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังร้อนเรื่องหนึ่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศไทยในปี 2554 คือ เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารและภาคการเกษตรของไทย : บทเรียนจากภัยพิบัติ” ซึ่งมีการเสวนาในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค ร่วมเสวนาโดย วิทยากรที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรโดยตรง ได้แก่

  • ผศ. ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย  ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • คุณวิชัย  ศรีประเสริฐ   สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
  • คุณไพบูลย์  พลสุวรรณา  สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
    ดำเนินรายการโดย
  • ผศ.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

จากการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือน มีนาคม 2554และการเกิดน้ำท่วมใหญ่ทีประเทศไทย ล้วนส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องชลอตัวโดยเฉพาะในประเทศไทยเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตมีถึง 9 % ในไตรมาส 3 ของปี 2554 แต่กลับต้องติดลบ 9 % ภายใน 2 เดือนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ ซึ่งเท่ากับในปี 2554 การเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับศูนย์  ส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมมีความเสียหาย 400,000 ล้านบาท (คิดจากกำไรที่หายไป)
และในภาพรวมของประเทศเสียหาย 10 % หรือเท่ากับ 1.4 ล้านล้านบาท คาดหมายว่าหากเหตุการณ์ปกติทางด้าน อุตสาหกรรมที่ชะงักในช่วงน้ำท่วมได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะสามารถฟื้นตัวได้ในไตรมาส 3 ของปี 2555
Read the rest of this entry »

Share
จากข้าวหอมชลสิทธิ์ สู่ข้าวถุงแบรนด์อ่อนหวาน
Oct 18th, 2011 by ratana 293 views

เขตพื้นที่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในทุก ๆ ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในบริเวณนั้น เนื่องจากอาชีพหลักของเกษตรกรคือ ทำนา

จากปัญหาของพื้นที่  ไบโอเทค ได้มีการพัฒนาข้าวทนน้ำท่วมขึ้น และได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์หอมชลสิทธิ์ให้เกษตรกรในชุมชนผักไห่ จำนวน 2 ตัน และดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่ชุมชนผักไห่ ตั้งแต่มกราคม 2553 เป็นต้นมา

จากการทดสอบปลูกรอบแรก เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพของข้าว ได้แก่ การติดเมล็ดดี รวงสวย การเจริญเติบโตเร็ว การแตกกอดี

ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมชลสิทธิ์และความมุ่งนตั้งใจของสหกรณ์การเกษตรผักไห่ สหกรณ์ฯได้รับการอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ส่งผลให้สหกรณ์ฯ จัดทำบรรจุภัณฑ์ข้าวสารพันธุ์หอมชลสิทธิ์ขึ้นใหม่ ภายใต้ เครื่องหมายการค้า “อ่อนหวาน” และดึงคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์เป็นข็าวน้ำตาลน้อยเหมาะสำหรับผู้รักษาสุขภาพ

ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันแบรนด์ “อ่อนหวาน” นี้ผลิตและจัดจำหน่ายโดย สหกรณ์การเกษตรกรผักไห่ในราคา 2 กิโลกรัม 95 บาท และ 5 กิโลกรัม 220 บาท และมีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ “ใบจาก-เลมอนกรีน” ภายในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 40 สาขา โดยบรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายในราคา 95 บาท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://nstda.or.th/thairesearch/node/16117

ที่มา  BIOTEC Newsletter 16 – 31 July 2011

Share
กว่าจะมาเป็นข้าว…ให้เรากิน
Jul 7th, 2011 by kusa 146 views

“ข้าว” เป็นอาหารหลักที่คนไทยบริโภคประจำวันและยังเป็นอาหารหลักของมนุษย์โลกมาหลายพันปี พบหลักฐานในวัฒนธรรมบ้านเชียงประเทศไทยเมื่อไม่ต่ำกว่าห้าพันปีมาแล้ว ในประเทศไทย เมล็ดข้าวที่เก่าแก่ที่สุดที่พบมีลักษณะคล้ายข้าวปลูกสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3000- 3500 ปีก่อนคริสต์ศักราชได้แก่ รอยแกลบข้าว ซึ่งเป็นส่วนผสมของดินที่ใช้ปั้นภาชนะดินเผาที่โนนนกทา ตำบลบ้านโคก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ก่อนหน้านั้น Read the rest of this entry »

Share
ทุนวิจัยข้าวสีทอง
Apr 25th, 2011 by rungsima 117 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 15-  21 เมษายน  2554
ข่าวหมวดทุนวิจัย Golden rice funds
มูลนิธิบิล และ เมลินดา เกตส์ ได้มอบทุนวิจัยจำนวน 18.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ในการวิจัยการตัดต่อพันธุกรรมข้าวและมันสำปะหลังเพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางอาหาร องค์กรวิจัยข้าวนานาชาติ  (International Rice Research Institute, IRRI) ณ เมือง ลอส บายอส ประเทศฟิลิปปินส์  เป็นหน่วยงานที่ชนะได้รับทุนวิจั จำนวน 10.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพื่อวิจัยพัฒนาข้าวสีทอง  เพื่อให้มีวิตามินเอเพิ่มข้น  มีความหวังว่าข้าวชนิดนี้จะได้รับอนุมัติในกฎระเบียบของประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2013 และของประเทศบังคลาเทศ ในปี 2015

ส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับทุนวิจัย คือ Donald Danforth Plant Science Center ที่เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี่ ได้รับทุนวิจัย 8.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อวิจัยในโครงการ BioCassava Plus ที่จะวิจัยให้เพิ่มสารอาหารวิตามินเอ ธาตุเหล็ก และโปรตีน ศูนย์วิจัยนี้หวังว่าการปรับปรุงมันสำปะหลังให้ดีขึ้นนี้ จะได้รับอนุมัติจากประเทศเคนยา และประเทศไนจีเรีย
ในปี 2017

อ้างอิง : .   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 472 (7343),264 – 265.

http://www.nature.com/news/2011/110420/pdf/472264a.pdf

Share
ข้าวดัดแปลงพันธุกรรม
Dec 17th, 2010 by kusa 276 views

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ให้การรับรองพันธุ์ข้าวที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งสามารถผลิตโปรตีนที่มนุษย์ใช้เป็นภูมิคุ้มกันต่อต้านโรคท้องร่วง (anti-diarrhea) พันธุ์ข้าวนี้พัฒนาและปลูกที่มลรัฐแคนซัส บริษัท Ventria Bioscience บริษัทฯ ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวขึ้น 3 ชนิด โดยพันธุ์ข้าว 2 ชนิดแรกผลิต lactoferrin และ lysozyme มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่ปกติพบในน้ำนมแม่และในน้ำลาย จากผลการวิจัยในเด็กที่ท้องร่วงรุนแรงได้รับประทานข้าวชนิดนี้จะหายเร็วกว่าการรักษาด้วยสารละลายน้ำเกลือโดยเฉลี่ย 1 วันครึ่ง ส่วนพันธุ์ข้าวชนิดที่สามสามารถผลิตโปรตีนอัลบูมิน (albulmin) เป็นโปรตีนในเม็ดเลือดที่ใช้รักษาทางการแพทย์ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้สรุปว่าพันธุ์ข้าวดัดแปลงพันธุกรรมนี้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/382—-32550

Share
งานวิจัยข้าว (Rice Research)
Nov 23rd, 2010 by rungsima 79 views

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 18 พฤศจิกายน  2553  หมวดวิจัย
หน่วยงานวิจัยเรื่องข้าวที่เป็นผู้นำระดับโลก กำลังรวมตัวกันทำการวิจัย ในเรื่องการปรับปรุงผลผลิตและการปรับปรุงพีนธ์ข้าว (yield and breed) ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ในงานการประชุม International Rice Congress ครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม ได้มีการมอบทุนวิจัย สำหรับช่วง 5 ปี เพื่อเป็นการริเริ่มโครงการนี้ จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  จากองค์กร Global Rice Science Partnership สถาบันหลักในเรื่องนี้ คือ
International Rice Research Institute, IRRI ที่เมือง Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์ และสมาคมที่ชื่อว่า Consultative Group on International Agricultural Research
เงินทุนวิจัยก้อนนี้ ไม่ใช่ทุนก้อนใหม่ เป็นการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์  ฉบับที่ 7322  ช่วงวันที่ 12 – 18  พฤศจิกายน  2553

Share
งานวิจัยเรื่องข้าว
Feb 14th, 2009 by supaporn 1,806 views

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนการวิจัยเรื่อง ข้าว เป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูที่ http://elibrary.trf.or.th รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa