»
S
I
D
E
B
A
R
«
แอนตาร์ติก กับ หญิงไทยช่างสำรวจ
Nov 20th, 2009 by ilada 453 views

“แอนตาร์ติก” ดินแดนแห่งความหนาวเหน็บ แผ่นดินมหัศจรรย์ที่มีความเชื่อมโยงกับมนุษย์ มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
“แอนตาร์ติก” ดินแดนแห่งความใฝ่ฝันของนักวิทยาศาสตร์ ที่จะเข้าไปสัมผัสธรรมชาติที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นๆ บนโลกใบนี้

Read the rest of this entry »

Share
มาตรฐานความปลอดภัยที่นั่งรถเมล์
Nov 15th, 2009 by ilada 370 views

ปัจจุบันการเกิดอุบติเหตุจากรถโดยสารประจำทาง รวมทั้งรถบัสโดยสารต่างๆ มีจำนวนมาก สาเหตุหนึ่งมาจากโครงสร้างภายในตัวรถโดยเฉพาะเบาะที่นั่งและเข็มขัดนิรภัยไม่ได้มาตรฐาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุบางกรณีผู้ขับขี่และผู้โดยสารหลุดออกมานอกตัวรถ บ้างก็ถูกเก้าอี้ที่นั่งหนีบทำให้ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิต
Read the rest of this entry »

Share
“Stem Cell” … Talk of the Town
Oct 30th, 2009 by ilada 467 views

ความคิดเห็นต่อประเด็นการพัฒนาเซลล์ต้นแบบอวัยวะที่กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอย่างแพร่หลายนี้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนักวิทยาศาสตร์ และภาคธุรกิจที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อว่า หากการค้นคว้าวิจัยประสบความสำเร็จ มนุษย์จะสามารถใช้การทดลองเพาะเลี้ยง-ปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์นี้มาแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยและทุพพลภาพของอวัยวะต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ได้ เช่น การพัฒนาเซลล์เนื้อเยื่อทดแทนได้อย่างไม่มีที่จำกัด อย่างเซลล์ตับอ่อนที่ช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือสร้างเนื้อเยื่อใหม่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง หัวใจล้มเหลว และพาร์คินสัน “เซลล์มหัศจรรย์” นี้อาจนำไปสู่การรักษาโรค การสร้างอวัยวะเทียม หรือแม้แต่การทำให้อายุยืนยาวขึ้น รวมทั้งยังอาจเปลี่ยนวิธีการรักษาในวงการแพทย์อย่างสิ้นเชิงอีกด้วย
Read the rest of this entry »

Share
“สเต็มเซลล์” … เซลล์มหัศจรรย์
Oct 30th, 2009 by ilada 562 views

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเซลล์ต้นกำเนิด มีคุณสมบัติเด่นที่เป็นปัจจัยให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสนใจเซลล์ชนิดนี้กันมาก เนื่องจากเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง แต่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้ และสเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่มีความสามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า
Read the rest of this entry »

Share
ระบบสกัดน้ำมันปาล์มไม่ใช้ไอน้ำ
Oct 27th, 2009 by ilada 969 views

ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำระดับชุมชน เป็นเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำเครื่องแรกของโลกที่สามารถสกัดน้ำมันปาล์มเกรด A และไม่มีปัญหาน้ำเสีย รวมทั้งกากที่เหลือจากการสกัดน้ำมันปาล์มยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังมีระบบการควบคุมการทำงานที่สะดวก ติดตั้งง่ายประหยัดพลังงาน และยังสามารถเครื่อนย้ายได้ง่ายอีกด้วย เหมาะสมกับการทำงานในระดับชุมชน
Read the rest of this entry »

Share
บำบัดน้ำเสียไม่ใช้สารเคมี
Oct 27th, 2009 by ilada 462 views

ไบโอกรีส และไมแอ็ดเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีนาโนชีวภาพในการคัดจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพิ่มเอ็มไซม์ที่จำเป็นสำหรับช่วยย่อยสลาย คุณสมบัติของไบโอกรีส คือ กำจัดไขมันกาก ตะกอน ป้องกันท่อระบายน้ำอุดตันกำจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นน้ำเน่าเสีย ลดความสกปรกของน้ำ กำจัดเชื้อโรค ไข่แมลงวัน ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ส่วนไมแอ็คใช้กำจัดสาหร่ายและปรับสภาพสีของน้ำในคูคลอง สระน้ำตู้ปลา บ่อเลี้ยงปลา ให้คืนสู่สภาพสมดุล
Read the rest of this entry »

Share
อาหารกับการควบคุมโคเลสเตอรอล
Oct 26th, 2009 by waree 501 views

การควบคุมโคเลสเตอรอลมากไปหรือน้อยไปก็ใช่ว่าจะดี ถ้าหมายถึงโคเลสเตอรอล (Choloesterol) มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีเหมือนกับคนที่มีดีและไม่ดีในคนเดียวกัน โคเลสเตอรอลเป็นไขมันที่มีอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์และสัตว์ Read the rest of this entry »

Share
นาโนเทคโนโลยีทางโภชนาการ
Oct 26th, 2009 by ilada 668 views

การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในทางโภชนาการ เช่น การพัฒนาแร่ธาตุที่มีระดับนาโน ประโยชน์ที่ได้คือ เมื่อเสริมลงในผลิตภัณฑ์อาหารไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสี การเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และเพิ่มความคงตัว ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาเมื่อผุ้บริโภคกินอาหารเข้าไป แร่ธาตุขนาดเล็กนาโนจะถูกดูดวึมอย่างรวดเร็ว และส่งต่อทางกระแสเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมาย
Read the rest of this entry »

Share
นาโนเทคโนโลยี
Oct 26th, 2009 by ilada 539 views

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง วิเคราะห์ และจัดการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ขนาดจิ๋วมากๆ คือ มีขนาดประมาณ 1 ถึง 100 นาโนเมตร ถ้ายังนึกไม่ออกว่ามีขนาดจิ๋วแค่ไหน ลองหยิบกระดาษ ดินสอ และไม้บรรทัด แล้วขีดเส้นตรวบนกระดาษให้มีความยาว 1 เซนติเมต แล้วพยายามแบ่งเส้นตรงให้เป็นส่วนๆ ที่เท่ากับสิบล้านส่วน แต่ละส่วนจะมีความยาว 1 นาโนเมตร เป็นอย่างไรบ้างคะเล็กมากๆ เลยใช้ไหมคะ
Read the rest of this entry »

Share
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อลดภาวะโลกร้อน
Oct 26th, 2009 by ilada 538 views

ปัจจุบันทั่วโลกในความสนใจ และร่วมกันช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สำหรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะองค์กรวิจัยของประเทศไทย ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยมีโครงการ “UK-Thailand Partners in Science : การพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน”

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa