»
S
I
D
E
B
A
R
«
ราคาอาหารสูงขึ้น
Jun 21st, 2011 by rungsima 31 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 16  มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดธุรกิจ  -  High food prices .
องค์กรอาหารและการเกษตร แห่งสหประชาชาติ FAO  กล่าวว่า ราคาอาหารโลกที่สูงขึ้นนั้นดูเหมือนว่ายังคงจะสูงต่อเนื่องและไม่แน่นอน  FAO ได้เตือนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ว่าดรรชนีราคาอาหารของเดือนพฤษภาคม มีอัตราลดลงเพียงเล็กน้อยจากข้อมูลที่บันทึกไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  (ดังในรูปกราฟ)  มาจากสาเหตุ สภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย การขึ้นราคาน้ำมัน  สภาพการเมืองที่ไม่มั่นคง และ ภัยพิบัตินิวเคลียร์ในญี่ปุ่น ทั้งหมดนี้ทำให้ราคาอาหารในตลาดโลกสูงขึ้น
ราคาอาหารที่สูงขึ้นทำให้มีการกระตุ้นการเพาะปลูกให้มากขึ้น แต่ว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีนี้ โดยเฉพาะธัญพืชลดลง เช่นข้าวโพด ที่จะเกิดวิกฤติต่อไป

อ้างอิง :  High food prices .   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7351), 256 – 257.

http://www.nature.com/news/2011/110615/pdf/474256a.pdf

Share
การรณรงค์เพื่อการวิจัยสมอง
Jun 10th, 2011 by rungsima 67 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดวิจัย -   Brain campaign.
เกิดการริเริ่มให้นำ นักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทวิทยา นักการเมือง  บริษัทด้านดูแลสุขภาพ และ ผู้มีชื่อเสียง มารวมตัวกัน เพื่อระดมทุนก้อนใหญ่สำหรับงานวิจัยด้านสมอง ในชื่อโครงการ “One Mind for Research”  มีการประกาศตัวโครงการโดยอดีตวุฒิสมาชิกพรรคเดโมเครต Patrick Kennedy ที่เป็นหลานชายของอดีตประธานาธิบดี John F. Kennedy ในการประชุมเมื่อ สัปดาห์ก่อน ที่รัฐแมสซาจูเซส
กำหนดเป้าหมายไว้สูงส่ง ด้วยความหวังที่จะพยายามโน้มน้าวผู้ให้ทุนวิจัย ให้ลดทุนวิจัยด้านโรคประสาทที่เกี่ยวกับจิตวิทยาลง ให้แทนที่ด้วยงานวิจัยพื้นฐานในการทำงานของสมอง

อ้างอิง :  Brain campaign .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7349), 10 – 11.

http://www.nature.com/news/2011/110601/pdf/474010a.pdf

Share
ดัชนีวัดการอยู่ดีมีสุข
Jun 9th, 2011 by rungsima 199 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดวิจัย-  Well-being index.
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้ประกาศเปิดตัวดัชนีชี้วัดตัวใหม่ที่สามารถใช้เปรียบเทียบ การมีความสุขระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก  ดัชนีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มใหม่ขององค์การที่ชื่อว่า “Better Life Initiative” เป็นการวัดที่ครอบคลุม ด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย, รายได้, การจ้างงาน, ความสัมพันธ์ทางสังคม, การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, การบริหารจัดการของสถาบันต่างๆ, สุขภาพ, ความพึงพอใจโดยทั่วไป, ความมั่นคงปลอดภัย, และสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว
ถือเป็นผลงานที่จะนำไปสู่การเคลื่อนที่ ขยับจากดัชนีค่าเดิม คือ จีดีพี (gross domestic product)  ที่คาดหวังว่าจะยกเลิก ให้มีการรับช่วงต่อแทน ในการวัดการพัฒนาของสังคมและมาตรฐานการดำรงชีวิตของประเทศต่างๆ

อ้างอิง :  .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7349), 10 – 11.

http://www.nature.com/news/2011/110601/pdf/474010a.pdf

Share
การวิจัยลิงชิมแปนซี
Jun 9th, 2011 by rungsima 110 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดวิจัย-   Chimp research .
คณะกรรมการ ของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์สหรัฐอเมริกา (US. Institute of Medicine) ได้กล่าวว่า  ยังมีความจำเป็นหรือไม่ในการใช้ลิงชิมแปนซีเป็นสัตว์ทดลอง เพื่อการค้นพบทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการตั้งคำถามเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2011  สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NIH)  ได้เรียกร้องให้มีการศึกษาในเรื่องนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้  หลังจากที่ มีวุฒิสมาชิก 3 ท่าน ส่งจดหมายมาให้สถาบันในเรื่องนี้
มีการตอบสนองกลับในข้อโต้แย้งกันจากข้อเสนอ ของ NIH  ที่จะทำการเคลื่อนย้ายลิงชิมแปนซีจำนวน 186 ตัวที่เป็นสิทธิ์ของรัฐบาล  ด้วยเหตุจากการเกษียณอายุ

อ้างอิง : Chimp research .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7349), 10 – 11.

http://www.nature.com/news/2011/110601/pdf/474010a.pdf

Share
ปริมาณคาร์บอนสูง
Jun 8th, 2011 by rungsima 36 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดนโยบาย -   Carbon high.
มีการรายงานว่าในปี 2010 ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดอ็อกไซต์ ที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์  สูงถึง 30.6 กิกาตัน ตามการประมาณการของ องค์กร International Energy Agency, IEA  ที่ตั้งกรุงปารีส เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ถือเป็นปริมาณสูงกว่าการบันทึกในครั้งก่อนในปี 2008 ถึงร้อยละ 5
สำหรับในปี 2009  มีปริมาณลดลงเล็กน้อย คือ ต่ำกว่า 29 กิกาตัน  ที่สอดคล้องกับการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลก

อ้างอิง :  Carbon high .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7349), 10 – 11.

http://www.nature.com/news/2011/110601/pdf/474010a.pdf

Share
รายละเอียดในรูป 3 มิติของจักรวาล
Jun 8th, 2011 by rungsima 48 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดทั่วไป-  Details of the 3D Universe.
ในการประชุมสมาคมดาราศาสตร์สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2011 ณ เมืองบอสตัน  นักดาราศาสตร์ได้เผยแพร่ แผนที่แบบ 3 มิติที่สมบูรณ์ที่สุดของจักรวาล ที่ครอบคลุมท้องฟ้าที่มีแสงอินฟราเรดเกือบครบถ้วนทั้งหมด เป็นผลจากโครงการการสำรวจที่ชื่อว่า 2MASS Redshift Survey ที่ทำการสแกนท้องฟ้าที่ใกล้แถบแสงเจ็ดสี สเปกตรัม แล้วผลิตแผนที่แบบ 2 มิติขึ้นมา จากนั้น นำไปรวมกับข้อมูลการวัดความยาวคลื่นแสง (redshift)  ที่ผลิตโดย นักวิทยาศาสตร์ John Huchra แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาดร์  ซึ่งช่วยให้เกิด
เป็นภาพแบบ 3 มิติขึ้นมา
แผนที่ 3 มิตินี้ แสดงกลุ่มดาวกาแล็กซี่ ประมาณ 45000 กลุ่ม ที่มีหน่วยวัดระยะทางในจักรวาลห่างไกลสูงถึง 290 ล้านพาร์เซก  (parsecs) รวมถึงข้อมูลที่ไม่เคยรู้มาก่อน คือพื้นระดับแนวราบของกลุ่มดาวทางช้างเผือก (milky way)  ที่ในภาพครั้งก่อนไม่ชัดเจนจากฝุ่นบดบัง

อ้างอิง : Details of the 3D Universe .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7349), 10 – 11.

http://www.nature.com/news/2011/110601/pdf/474010a.pdf

Share
ข้อตกลงในการควบคุมการตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย
May 21st, 2011 by rungsima 101 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดทั่วไป -  Pacts to curb illegal logging.

อุตสาหกรรมการตัดไม้ของประเทศไลบีเรียในทวีปแอฟริกาตะวันตก ที่ครั้งหนึ่งเกิดการนองเลือดจากสงครามกลางเมืองแย่งชิงกัน มีผู้ถูกฆ่าตายเป็นหลักแสนคน  แต่เมื่อสัปดาห์นี้ ประเทศไลบีเรียนี้ได้กลายเป็นประเทศที่ 5 ของทวีปแอฟริกา ที่มีการลงนามข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรปเพื่อยับยั้งการส่งออกไม้ซุงแบบผิดกฎหมาย โดยเมื่อสัปดาห์ก่อน ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศแรกของกลุ่มอาเซียน ที่มีการดำเนินการเช่นนี้
ในการตกลงซื้อขายแบบนี้มีความหมายเพื่อรับรองประกันว่าไม้ซุงที่จะไปถึงกลุ่มทวีปยุโรปมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย  ด้วยมีวิธีการวัดด้วยป้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่อนซุง (ดังในรูปภาพ)
แต่ว่าไม่มีประเทศใดใน 6 ประเทศนี้ ที่ลงนามในข้อตกลง ในช่วงที่เริ่มต้นที่ผลิตไม้ซุงตามที่ได้รับอนุญาต  โดยที่ไม้ซุงของประเทศไลบีเนียส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ซึงไม่มีการร้องขอเรื่องใบอนุญาต

อ้างอิง : Pacts to curb illegal logging.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7346), 128 – 129.http://www.nature.com/news/2011/110511/pdf/473128a.pdf

Share
การปิดคลินิกสเต็มเซลล์
May 20th, 2011 by rungsima 97 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดนโยบาย -  Clinic shut down.
สถานพยาบาลด้านการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นกำเนิด) ที่มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีมากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก  XCell-Center  ยุติการดำเนินการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  หลังจากที่กฎหมายของเยอรมนีจับได้ว่ามีวิธีปฏิบัติที่
ก่อให้เกิดการประณาม กล่าวโทษ อย่างมากมาย คลินิกนี้ ตั้งอยู่ที่เมือง Dusseldort และ Cologne  ได้ฉีดเซลล์ต้นกำเนิดจากไขกระดูกนี้เข้าสู่สมอง เส้นประสาทไขสันหลัง และส่วนอื่นๆ ของร่างกายผู้ป่วย
มีเด็กอายุ 18 เดือน เสียชีวิตหลังจากการรักษาที่ศูนย์ เมือง Dusseldort  เมื่อปี 2010 ถึงแม้ว่ามีสื่อจำนวนมากมายที่เสนอข่าวนี้ออกมาแต่กิจกรรมของศูนย์นี้ยังดำเนินการต่อเนื่องมา แต่ขณะนี้ถึงเวลาที่หมดอายุของการได้รับอนุญาตเรื่อง วิศวกรรมเนื้อเยื่อ  จากระเบียบของยุโรปปี 2007 ที่เป็นที่ยอมรับในกฎหมายของเยอรมนีปี 2009

อ้างอิง : Clinic shut down.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7346), 128 – 129.

http://www.nature.com/news/2011/110511/pdf/473128a.pdf

Share
รายงานพลังงานหมุนเวียน
May 20th, 2011 by rungsima 49 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดธุรกิจ -  Renewables report.

คณะกรรมการระหว่างประเทศนานาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้เผยแพร่รายงานชุดแรกที่สำคัญ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม โดยมีการศึกษาตรวจสอบถึงพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 6 แหล่งที่สำคัญ ได้แก่ พลังงานชีวมวล (Biomass)   พลังงานน้ำ (Hydro) พลังงานลม (Wind)  พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)  พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ (Geothermal) และพลังงานจากมหาสมุทร (Oceans)
มีการนำเสนอโครงการมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของ 164 โครงการที่รายงานสรุปว่า มีแหล่งพลังงานที่จะให้ พลังงานแก่โลกมากกว่าร้อยละ 27 ในปี 2050 โดยการคาดหวังในทางที่ดีว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 77

อ้างอิง : Renewables report.   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7346), 128 – 129.

http://www.nature.com/news/2011/110511/pdf/473128a.pdf

Share
ข้อมูลชีวภาพของทหารผ่านศึกอเมริกา
May 19th, 2011 by rungsima 49 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดธุรกิจ – US veterans biobank.
หน่วยงานด้านทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา คาดหวังว่าจะสามารถจัดตั้งการลงทะเบียนทหารผ่านศึกจำนวน 1 ล้านคน ที่อาจจะกลายเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เชื่อมโยงข้อมูลโปรไฟล์ด้านพันธุกรรม กับข้อมูลบันทึกสุขภาพ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม มีการประกาศข่าวเรื่องโครงการทหารผ่านศึกหลักล้านนี้และได้เริ่มปฏิบัติการแล้วที่ ศูนย์ทางการแพทย์ เมืองบอสตัน อาจมีการขยายโครงการไปทั่วประเทศในอีก 5-7 ปีข้างหน้า  หากบรรลุถึงเป้าหมาย โครงการข้อมูลด้านการแพทย์ส่วนตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่า โครงการริเริ่มก่อนหน้านี้ เช่นโครงการ UK Biobank ที่มีอาสาสมัครลงทะเบียน จำนวน 5 แสนคน

อ้างอิง : US veterans biobank.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7346), 128 – 129.

http://www.nature.com/news/2011/110511/pdf/473128a.pdf

Share
การมีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ปรากฎขึ้นมาอย่างไร
May 19th, 2011 by rungsima 26 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดแนวโน้ม -   How scientific prestige emerges ?

บทความที่สำคัญของนักเคมีรางวัลโนเบล  John Fenn มีการศึกษานำเสนอข้อมูลจำนวนการได้รับการอ้างอิงจำนวนมหึมา ของบทความของเขาหลังจากตีพิมพ์บทความ ตั้งแต่ ปี 1989  (ดังกราฟแสดง)  ซึ่งเป็นการได้รับการอ้างอิงแบบต่อเนื่อง (citation cascade) ถือเป็นหลักฐานสำคัญหนึ่งที่แสดงถึงความสามารถ เป็นที่นับถือ ยอมรับ
ของผู้ชนะรางวัลโนเบล นี้เป็นผลการศึกษาของ A. Mazloumian et al  PLoS ONE 6, el18975; 2011ที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2011 นี้  การศึกษานี้ อาจช่วยฉายแสงในเรื่องการมีชื่อเสียงทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

แผนภูมิแสดง จำนวนการรับการอ้างอิงของบทความของ J.B.Fenn et al. Science 246, 64-71 (1989)  ที่เริ่มมีการอ้างอิงถึงทันทีหลังจากเผยแพร่ในปี 1989 และเรื่อยต่อมาจนถึงปี 2005 ที่ได้รับการอ้างอิงต่อเนื่องเพิ่มขึ้นตลอดมา

อ้างอิง : How scientific prestige emerges ?   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7346), 128 – 129. http://www.nature.com/news/2011/110511/pdf/473128a.pdf

Share
เมื่อไรที่ปีกไม่ได้ทำหน้าที่เป็นปีก
May 13th, 2011 by rungsima 39 views

When is a wing not a wing ?.  ชื่อเรื่องหน้าปกล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม 2554
เมื่อไรมันเป็นหมวกนิรภัย ปีกของแมลงมีความผันแปรอย่างมโหฬารทั้งในขนาดและรูปร่าง แต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องธรรมดามาก มันเจริญเติบโตมาจากส่วนที่ 2 และ 3 ของส่วนหน้าอก มีการศึกษาวิจัยจากตั๊กแตนต้นไม้ (treehopper) โดย Prud’homme และเพื่อนร่วมงาน พบว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจั๊กจั่น ที่มีอวัยวะที่แปลกประหลาดและมีโครงสร้างที่ผันแปรมาก ที่เรียกว่า หมวกนิรภัย (helmet) เติบโตจากหน้าอกส่วนแรกที่ไม่เป็นลักษณะปีก (wingless)  ส่วนที่เป็นคล้ายหมวกนั้นอธิบายแบบเดิมๆว่า เป็นส่วนผิวหนังชั้นนอกที่ขยายมาจากส่วนแรกของช่วงอก
ครั้งนี้มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ในมิติจากการวิวัฒนาการ มีความสอดคล้องมาจาก ปีกคู่ที่ 3  จากความรู้ก่อนหน้านั้นยังไม่ทราบถึงภาพวาดของแมลงแบบพิมพ์เขียวมาก่อน

รูปภาพ  – แมลง  Treehopper สายพันธ์  Hemikyptha marginata

อ้างอิง :  When is a wing not a wing ?  2011. Nature. 473, 7345 (5 May 2011)  The cover.

http://www.nature.com/nature/current_issue.html

Share
แผนงานความหลากหลายทางชีวภาพของยุโรป
May 13th, 2011 by rungsima 44 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดนโยบาย     -   Biodiversity plan.
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม คณะกรรมาธิการของยุโรป ได้ตีพิมพ์แผนงานใหม่เพื่อปรับปรุง ความหลากหลายทางชีวภาพของยุโรปในทศวรรษข้างหน้า โดยมียุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย มีเป้าหมายในเรื่องการเกษตรที่ยั่งยืน  คุ้มครองปกป้องสายพันธ์ปลา  ควบคุมการรุกรานของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และป้องกันและรักษาระบบนิเวศ  ซึ่งทั้งหมดได้มีข้อตกลงกันแล้วแบบเบื้องต้น จากผลในการประชุม Biodiversity summit ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน ตุลาคม 2010 และผลจากการประชุม Council of the European Union เมื่อเดือนมีนาคม 2010 ในการยุติการสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี 2020

อ้างอิง : Biodiversity plan .   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7345), 10-11.

http://www.nature.com/news/2011/110504/pdf/473010a.pdf

Share
ความเสียหายจากพายุทอร์นาโด
May 12th, 2011 by rungsima 63 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดเหตุการณ์   – Tornado damage.

พายุที่มีกำลังรุนแรงมากและทอร์นาโดได้พัดกระหน่ำทำลายล้าง ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ในพื้นที่ภาคใต้ของสหรัฐอเมริการเมื่อสัปดาห์ก่อน  มีผู้เสียชีวิตราว 350 คน นอกจากนั้นยังพัดกระแทกถึงโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ Brown Ferry ที่ใกล้เมืองเอเธนส์ มลรัฐอลาบามา  แต่เตาปฎิกรณ์ปรมาณูทั้ง 3 หน่วยสามารถปิดตัวได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งมีกำลังผลิตรวมกันราว 3.3 กิกาวัตต์

อ้างอิง : Tornado damage .   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 472 (7344), 10 – 11.

http://www.nature.com/news/2011/110504/pdf/473010a.pdf

Share
หัวหน้างานวิจัยอวกาศของรัสเซีย
May 11th, 2011 by rungsima 50 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดบุคคล   -  Russian space chief .
นายกรัฐมนตรี รัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ได้ยกเลิกจ้าง หัวหน้าของหน่วยงานอวกาศระดับชาติที่ชื่อ  Anatoly Perminov ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน Roscosmos  มาตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2004 ผู้ที่จะมาแทนที่ตำเหน่งนี้คือ  รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงกลาโหม  Vladimir Popovkin เกิดข่าวลือมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2010  เมื่อดาวเทียม 3 ดวงของรัสเซียที่เป็นเครือข่ายนำทางระดับโลก GLONASS ชนกันตกลงมหาสมุทรแปซิฟิคในช่วงการเริ่มปฎิบัติการ

อ้างอิง : Russian space chief  .   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 472 (7344), 10 – 11.

http://www.nature.com/news/2011/110504/pdf/473010a.pdf

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa