»
S
I
D
E
B
A
R
«
รัฐบาลโอบามาเปิดเผยแผนด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy Blueprint) และการลงทุนการวิจัยและพัฒนาใหม่
Jun 29th, 2012 by ratana 36 views

แผนเศรษฐกิจชีวภาพ จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสร้างความร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับภาคเอกชน เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างแรงงาน ปรับปรุงสุขภาพของชาวอเมริกา และขับเคลื่อนอนาคตด้านพลังงานสะอาดโดยการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ทั้งนี้แผนด้านเศรษฐกิจชีวภาพได้กำหนดวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ไว้ทั้งด้านการสนับสนุนการลงทุนด้าน R&D ที่จะเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจชีวภาพของสหรัฐฯ ในอนาคต เนื่องจากสาขา R&D เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ด้านอำนวยความสะดวกแก่การส่งผ่านงานด้านชีวภาพจากห้องปฏิบัติการวิจัยไปสู่ตลาด รวมถึงเน้นในงานวิจัยจากห้องทดลองและประยุกต์ใช้กับคนไข้ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือใหม่

คณะรัฐบาลฯ มุ่งเน้นให้นำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ด้านการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรค เพิ่มความเร็วและคาดการณ์กระบวนการใช้อำนาจรัฐ และลดค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ด้านทำโปรแกรมการฝึกอบรมให้ทันสมัยและสัมพันธ์กับสิ่งจูงใจของสถานบันวิชาการ ด้านการค้นหาและสนับสนุนโอกาสเพื่อพัฒนาพันธมิตรระหว่างรัฐ-เอกชน และการสร้างความร่วมมือก่อนช่วงการแข่งขัน แผนฯยังกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำสิ่งจูงใจใหม่ๆซึ่งไม่ใช่แต่เพียงสร้างพันธมิตรระหว่างรัฐ-เอกชน ยังรวมไปถึงการสร้างความมือก่อนการแข่งขันในกลุ่มเอกชนเพื่อได้ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพร่วมกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/1132—-62555

Share
แผนปฏิรูปภาษีก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
Jun 28th, 2012 by ratana 1 views

จากแผนการปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีบารัก โอบามา ในการปฏิรูปภาษีธุรกิจโดยลดอัตราภาษีต่างๆ และการยกเลิกการลดหย่อนภาษีและเงินสนับสนุนหลายสิบรายการก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากอุตสาหกรรมเคมีและธุรกิจอื่นๆ เนื่องเกรงว่าข้อเสนอดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับโลก แต่กลุ่มธุรกิจต่างๆกลับไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้

แผนปฏิรูปภาษีไม่สามารถตอบโจทย์ได้ และอีกหลายองค์กรวิจารณ์ว่าแผนดังกล่าวไม่สามารถสร้างรายได้จากภาษีได้มากกว่านี้ ในทางกลับกันพบว่าบริษัทใหญ่ในสหรัฐฯไม่จ่าย Federal Tax ให้แก่สหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และหลายๆ บริษัทยังได้รับเงินช่วยเหลือต่างๆจากรัฐบาลแม้ว่าบริษัทเหล่านั้นจะทำกำไรได้จำนวนมากและค่าเฉลี่ยของภาษีที่แท้จริง ในรัฐสภาพรรครีพับลีกันมีปฏิกิริยาในเชิงลบอย่างมากและประณามโอบามาที่เพิกเฉยต่อคำแนะนำของพรรครีพับลีกันในการลดอัตราภาษีเงินได้ให้อยู่ที่ร้อยละ 25

แผนดังกล่าวจะก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีและจะไม่สิ้นสุดจนกว่าหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน นี้ “ธุรกิจต่างต้องการความมั่นคง ความไม่ซับซ้อนและความยุติธรรม และการนำเอาระบบภาษีสมัยใหม่มาใช้ทดแทนระบบที่เราใช้กันอยู่ขณะนี้ จะถือเป็น จะถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญหนึ่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/1132—-62555

Share
การรับประทานอาหารอย่างรวดเร็วเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
Jun 27th, 2012 by ratana 26 views

คนที่รับประทานอาหารอย่างตะกละมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่าคนที่รับประทานอาหารแบบปกติถึง 2.5 เท่า

ทีมนักวิจัยชาวลิธัวเนียนำโดย ดร. Lina Radzevicience ได้เปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่พึ่งอินซูลิน (diabeta mellitus)เป็นโรคที่พบได้บ่อยมีสาเหตุมาจากระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูง ซึ่งมีผลต่อประชากรทั่วโลกร้อยละ 6.4 และยังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว (heart attrack) ภาวะหลอดเลือดในสมองอุดตัน (stroke) และทำลายต่อดวงตา เท้า และไต

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานที่พบมากที่สุดประมาณร้อยละ 90 เกิดจากฮอร์โมนอินซูลินที่ทำหน้าที่ให้เซลล์ดึงเอาน้ำตาลออกจากกระแสเลือดเพื่อนำมาเก็บเป็นพลังงานทำได้อย่างไม่เหมาะสม   นอกจากนี้สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นเช่น การสูบบุหรี่ การบริโภคไข่ การบริโภคกาแฟอีน การไม่ออกกำลังกาย และสภาพจิตใจอารมณ์ เป็นต้น หากลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้ก็ทำให้ความเสี่ยงที่อาจจะเป็นโรคเบาหวานลดลงได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/1132—-62555

Share
การหวนคืนสู่สหรัฐฯ ของอุตสาหกรรมการผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
Jun 26th, 2012 by ratana 47 views

จากการสำรวจล่าสุดโดย Boston Consulting Group (BCG) ระบุว่าสถานการณ์จะดีขึ้นกว่านี้หากโรงงานที่ถูกส่งไปสาธารณรัฐประชาชนจีนจะถูกส่งกลับมายังสหรัฐฯ พบว่ากว่าหนึ่งในสามของหน่วยการผลิตที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ในบริษัทที่มียอดจำหน่ายรายปีมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯกำลังพิจารณาการนำส่วนผลิตกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่าปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนของแรงงาน คุณภาพของสินค้า ความง่ายในการดำเนินธุรกิจ และความใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเพื่อย้ายกลับมาสหรัฐฯ

บริษัท BCG ตั้งชื่อสโลแกนเป็น “การกลับขึ้นฝั่ง” (Reshoring) มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมรมเคมีของสหรัฐฯ แม้ว่า BCG จะยังมิได้ศึกษาลึกไปถึงผลกระทบอื่นๆ ที่อาจจะตามมา แต่ว่าการกลับของบริษัทที่ต้องใช้สารเคมีเป็นวัตถุดิบ จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสหรัฐฯ อยู่แล้ว เพราะเมื่อถึงจุดหนึ่ง บริษัทเหล่านี้ก็จะเริ่มมองหาผู้ผลิตวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/1132—-62555

Share
เรือดำน้ำไมโครลำแรกที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยทำความสะอาดน้ำมันที่รั่วไหล
Jun 20th, 2012 by ratana 38 views

Joseph Wang และคณะได้อธิบายถึงความแตกต่างของเครื่องจักรกลขนาดไมโครในแต่ละรุ่น ซึ่งเรือดำน้ำมีขนาดความกว้างน้อยกว่าเส้นผมประมาณ 10 เท่า และสามารถช่วยทำความสะอาดน้ำมันที่รั่วไหลได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกไปยังสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการแยกน้ำมันออกจากน้ำในมหาสมุทรและภายในโรงงานต่างๆ ทีมงานของ Wang ได้พัฒนาเรือดำน้ำไมโครที่ต้องการเชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อยและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว

จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเรือดำน้ำไมโครรูปกรวยสามารถเก็บรวบรวมหยดน้ำมันมะกอกและน้ำมันเครื่องในน้ำ และทำการลำเลียงผ่านน้ำได้ เรือดำน้ำขนาดไมโครนี้มีการเคลือบผิวด้วยสารชนิดพิเศษ ทำให้พวกมันกลายเป็น super hydrophobic ที่สามารถป้องกันน้ำและสามารถดูดซับน้ำมันได้เป็นอย่างดี จากผลการทดสอบเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าเรือดำน้ำไมโครสามารถเก็บรวบรวมน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงในตัวอย่างน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/1132—-62555

Share
วัสดุนาโนในอาหารและเครื่องสำอาง
Jun 20th, 2012 by ratana 133 views

ปี พ.ศ.2549 องค์การอาหารและยา (FDA) ของประเทศสหรัฐฯได้ปฏิเสธคำร้องขอจากกลุ่มผู้สนับสนุนการบริโภคที่ต้องการให้ FDA บังคับให้มีการทดสอบความปลอดภัยและทำการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางที่มีวัสดุนาโนเป็นองค์ประกอบก่อนทำการวางขายในท้องตลาด แต่ทาง FDA กลับเลือกใช้แนวทางตามความสมัครใจของทางภาคอุตสาหกรรม FDA ได้ออกร่างแนวทางการปฏิบัติ  แนวทางที่กำหนดได้ขอรับคำปรึกษาจาก FDA ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุนาโนเป็นส่วนประกอบไปวางขายในท้องตลาด แต่ทางผู้ผลิตไม่ต้องการที่จะทำเช่นนั้น
ดังนั้น FDA จึงได้แนะนำว่าการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยอาจต้องมีการดัดแปลงเพื่อกำหนดปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบปัจจัยต่างๆ ควรทำอย่างไร เช่น ขนาดอนุภาค พื้นที่ผิว การรวมตัวกันและรูปร่างที่มีผลต่อการดูดซับ การแพร่กระจาย การเผาผลาญและการขับถ่าย สำหรับเครื่องสำอาง  ไม่ใช่เพียงแค่การพิจารณาถึงความปลอดภัยจากการสัมผัสทางผิวหนังเท่านั้น แต่สำหรับกลุ่มผู้บริโภคกลับรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของ FDA ที่บังคับให้ภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้ทั้งๆ ที่ FDA ก็ออกมายอมรับว่าวัสดุนาโนมีผลกระทบเฉพาะตัว การที่ไม่บังคับให้บริษัทต่างๆ  มีการใช้วัสดุนาโนในผลิตภัณฑ์กำลังจะนำประเทศสหรัฐฯไปสู่ความขัดแย้งกับประเทศคู่ค้า เนื่องจากทาง EU ที่ได้บังคับให้มีการติดฉลากเกี่ยวกับวัสดุนาโน เครื่องสำอาง และอาหารเป็นต้น

สามารถอ่านรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/1132—-62555
Share
สกู๊ปจากหน้าปก: USA Science & Engineering Festival
Jun 1st, 2012 by waree 58 views

สกู๊ปจากหน้าปกฉบับนี้จะพาไปเที่ยวงาน USA Science & Engineering Festival
ซึ่งถือเป็นงานนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา จุดประสงค์ของงานนี้คือ เพื่อกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ โดยนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ ให้ความสนุกสนานในขณะเดียวกันก็ให้สาระความรู้ไปด้วย งานนิทรรศการประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายที่สร้างความบันเทิงและอัดแน่นด้วยสาระความรู้เชิงวิทยาศาสตร์หลายแขนง ซึ่งได้รับการตอบรับจากสาธารณะเป็นอย่างดี

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8452-science-technology-news

Share
บทสัมภาษณ์: ศ.ดร. รัตติกร บุณญวัฒน์(ฮิวเวท) Cloud computing
Jun 1st, 2012 by waree 74 views

บทสัมภาษณ์: ศ.ดร. รัตติกร บุณญวัฒน์(ฮิวเวท) Cloud computing Outsourcing Initiative Project for Thailand

บทสัมภาษณ์ของ ศ.ดร. รัตติกร บุณญวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่เป็นศาสตราจารย์ในอเมริกาด้วยปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ดร.รัตติกร มีแผน 5 ปีที่จะสร้างนักพัฒนาซอฟแวร์ชาวไทยให้มีความรู้เกี่ยวกับ Cloud computing เพื่อให้เป็นที่สนใจของอุตสาหกรรมซอฟแวร์อเมริกาซึ่งจะเป็นผลให้มีการกระจายงานพัฒนาซอฟแวร์ดังกล่าวมายังประเทศไทย โดยจะจัดให้มี workshop ตัวอย่างการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ใช้ Cloud computing เช่น Google App Engine เป็นต้น

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8452-science-technology-news

Share
เส้นใยนาโนพลาสติกจากการเหนี่ยวนำด้วยกระแสไฟฟ้า
Jun 1st, 2012 by waree 59 views

เส้นใยนาโนพลาสติกจากการเหนี่ยวนำด้วยกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูงทำให้เกิดการจัดเรียงตัวเอง

คณะนักวิจัยจาก National Center for Scientific Research ประเทศฝรั่งเศส และคณะได้ประสบความสำเร็จในการสร้างเส้นใยพลาสติกจากการเหนี่ยวนำด้วยกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูงที่มีความหนาไมกี่นาโนเมตร และได้ขอจดสิทธิบัตรไว้แล้ว การจัดเรียงตัวเองของเส้นใยเกิดจากการชักนำด้วยประกายไฟที่มีราคาไม่แพงและง่ายต่อการจัดการ สิ่งที่น่าทึ่งของเส้นใยนาโนดังกล่าว คือ มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าคล้ายโลหะ แต่มีน้ำหนักเบา และมีความยืดหยุ่นเหมือนกับพลาสติก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการค้นพบที่สำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กลงสู่ระดับนาโน

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8452-science-technology-news

Share
NIST วิเคราะห์สื่อแม่เหล็กระดับนาโน
Jun 1st, 2012 by waree 57 views

NIST วิเคราะห์สื่อแม่เหล็กระดับนาโนโดยใช้ Rippling Spin Waves

หน่วยความจำที่ใช้พลังแม่เหล็ก นับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีหลักในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และขณะนิ้วิศวกรกำลังพัฒนาหน่วยความจำแม่เหล็กรูปแบบใหม่ที่มีความสามารถที่รวดเร็วขึ้นมีขนาดเล็กลง และมีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากขึ้น ซึ่งจะมีคุณสมบัติดีกว่า flash memory และ SDRAM ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้  ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ใช้เทคนิคใหม่ซึ่งพัฒนาโดยNational Institute of Standards and Technology (NIST)เพื่อใช้ค้นหาข้อบกพร่องในวัสดุแม่เหล็กที่มีขนาดเล็กมากๆ เทคนิคดังกล่าวมีการสาธิตโดย Center for Nanoscale Technology แนวคิดคือจะจับและแสดงภาพของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่สั่นไปมาในสนามแม่เหล็ก หรือที่เรียกว่า spin wave ที่อยู่ในฟิล์มบางๆ ซึ่ง spin waves ที่จับได้จะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาในการวัดระดับนาโนในวัสดุที่เป็นแม่เหล็ก และสามารถค้นหาข้อบกพร่องในระดับนาโนที่ทำให้หน่วยความจำล้มเหลว

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8452-science-technology-news

Share
NIST และ Umass วิจัยพบอนุภาคนาโน
Jun 1st, 2012 by waree 45 views

NIST และ Umass วิจัยพบอนุภาคนาโนสามารถทำลายดีเอ็นเอของพืช

นักวิจัยของ National Institute of Standards and Technology (NIST) และ University of Massachusetts Amherst (UMass) พบว่าอนุภาคนาโนที่ผ่านการทำวิศวกรรมแล้ว สามารถสะสมในพืชและทำลาย DNA ได้ ล่าสุดทีมวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า ในสภาวะห้องปฏิบัติการ อนุภาคนาโน cupric oxide nanoparticles สามารถเข้าไปสู่เซลล์ของรากพืช และทำลายส่วนนอกของ DNA ซึ่งทำให้กลายพันธุ์ได้ จากความรู้ที่ได้รับนี้ จะเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่บอกว่า ผลกระทบจากนาโนใน cupric oxide ในสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญต่อการแพร่พันธุ์ที่เพิ่มขึ้นและการสะสมอย่างมากของรอยโรคของเนื้อเยื่อในDNA ที่กลายพันธุ์ และในงานวิจัยนี้ได้มีการค้นหาผลกระทบของอนุภาคนาโนของ titanium dioxide อาทิ อนุภาคนาโนที่ใช้ป้องกันการไหม้เกรียมจากแสงอาทิตย์ในพืชตระกูลข้าว

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8452-science-technology-news

Share
10 อันดับสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญ
Jun 1st, 2012 by waree 83 views

มีการจัดอันดับ 10 สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความไม่ตั้งใจของผู้ประดิษฐ์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันได้แก่ 1. ยาเพนิซิลลิน  เป็นยาปฏิชีวนะชนิดแรก 2. เครื่องไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจ เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางการแพทย์ 3. สีสังเคราะห์สีม่วง เป็นสีย้อมสังเคราะห์สีแรกที่ค้นพบ  4. กัมมันตภาพรังสี 5. พลาสติก 6. ยางวัลคาไนซ์ เป็นยางรถยนต์ 7. เทฟลอน เป็นสารเคลือบภาชนะ ไม่ให้อาหารติด 8. เครื่องดื่มโค้ก สูตรเครื่องดื่มที่ยังเป็นความลับมาจนปัจจุบัน 9. Smart Dust 10. สารซัคการีน เป็นสารให้ความหวาน
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8452-science-technology-news

Share
การ ใช้นาโนเทคโนโลยีสำหรับการตามล่าหาเชื้อโรค
Jun 1st, 2012 by waree 85 views

การใช้นาโนเทคโนโลยีสำหรับการตามล่าหาเชื้อโรคที่ซ้อนอยู่ในร่างกาย

กลุ่มนักวิจัยที่ University of Central Florida ได้พัฒนาวิธีการหนังใหม่ที่ทำให้แพทย์สามารถตรวจหาเชื้อโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังได้อย่างรวดเร็วและว่องไวมากยิ่งขึ้น ศาสตราจารย์ Saleh Naser และทีมนักวิจัยได้พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อโรคโดยการใช้อนุภาคนาโนเคลือบกับ DNA marker ที่มีความจำเพาะกับเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคที่หลบซ่อนอยู่ โดยวิธีการที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นี้มีประสิทธิภาพและความถูกต้องมากกว่าวิธีการตรวจหาเชื้อโรคอื่นๆ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแม้กระทั่งมีจำนวนเชื้อโรคอยู่น้อยก็ตาม ที่สำคัญกว่านั้นคือ วิธีนี้ใช้เวลาตรวจไม่กี่ชั่วโมง เพื่อนำผลที่ได้ส่งให้กับแพทย์เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วขึ้น

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8452-science-technology-news

Share
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย
May 30th, 2012 by waree 35 views

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ประเทศไทยของสมาชิกสมาคม ATPAC
ในเดือน พฤษภาคม
มีกิจกรรมดังนี้

  1. Workshop เพื่อสร้างความสามารถของนักพัฒนาซอฟท์แวร์การพัฒนาการให้บริการแบบ Cloud แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย หัวข้อคือ Google App Engine (GAE)
  2. การประชุมหารือเพื่อวางแผนกลยุทธ์การจัดทำต้นแบบ Pilot Outsourcing Project
  3. การประชุมหารือในการร่วมทำวิจัยและพัฒนาในหัวข้อ A Complex Hydrodynamic System for River Flow health Monitoring and Forecasting: A case study on the Cho Phraya River

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8452-science-technology-news

Share
โอบามาออกกฎหมายช่วยบริษัท start-ups
May 29th, 2012 by waree 42 views

ประธานาธิบดีโอบามาได้ลงนามในกฎหมายเพื่อแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบในการลงทุนและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้บริษัทด้านไบโอเทคโนโลยีและบริษัทตั้งใหม่ มีความสะดวกในการลงทุน กฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนตามที่ต้องการเพื่อให้คนอเมริกันสามารถมีงานทำและสร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8452-science-technology-news

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa