»
S
I
D
E
B
A
R
«
โอบามา ประกาศแผนการกลุ่มต้นแบบการสอน STEM
Sep 11th, 2012 by pornpan 73 views

โอบามา ประกาศแผนการใหม่ในการสร้างกลุ่มต้นแบบการสอน STEM (STEM Master Teaching Corps)
รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาประกาศแผนการสร้างกลุ่มครูต้นแบบในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (STEM) โดยเรียกว่า STEM Master Teaching Corps โดยนักการศึกษาเหล่านี้จะเป็นผู้นำในการศึกษาด้าน STEM จุดประกายความคิดให้นักเรียน และช่วยให้กลุ่มสังคมของพวกเขาเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

Read the rest of this entry »

Share
รัฐสภาสหรัฐฯ เห็นชอบกฎหมายการแข่งขันของสหรัฐฯ
Dec 15th, 2010 by titima 42 views

ส.ค. 2550 รัฐสภาสหรัฐฯ เห็นชอบกฎหมายที่มุ่งให้สหรัฐฯ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ผ่านการเพิ่มงบประมาณวิจัยพัฒนาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

The America Competes Act (HR. 2272) คือชื่อกฎหมายดังกล่าว ซึ่งให้งบประมาณสนับสนุนแล้ว 33.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ช่วง 3 ปีข้างหน้าสำหรับโปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม และการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมด รวมทุนให้เปล่าเพื่อเพิ่มความรู้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กฎหมายนี้ยังเสนอเพิ่มงบประมาณแก่หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ภายใน 7 ปีข้างหน้าและหน่วยงานด้านมาตรวิทยาสหรัฐฯ ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ภายใน 10 ปีข้างหน้า จนถึงการวางแผนการจัดตั้งองค์กรอิสระภายใต้กระทรวงพลังงานที่วิจัยพลังงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2551 ไว้ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การเห็นชอบในกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากการดำเนินการตามขั้นเสนอแนะจากรายงาน Rising above the gathering storm: energizing and employing America for brighter economic future โดย National Academies เมื่อปี พ.ศ. 2548  ซึ่งสรุปว่าสหรัฐฯ กำลังล้าหลังประเทศอื่นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ 2 ใน 3 ของนักเรียนที่เรียนวิชาเคมีและฟิสิกส์ในโรงเรียนมัธยมปลายของประเทศได้รับการสอนโดยครูที่ไม่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/367—-82550

Share
SchoolTube รวมสื่อ video เพื่อการเรียนการสอนชั้นนำ
Oct 2nd, 2009 by Courseware2u 433 views

นอกจาก Youtube ที่มี Video ดีๆ ให้คัดสรรมาใช้งาน เว็บไซต์ SchoolTube นับเป็นอีกเว็บที่น่าสนใจ เนื่องจากมีครู นักเรียนให้ความสนใจนำสื่อมาเผยแพร่ ทั้งตัวอย่างบทเรียน ตัวอย่างการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำหรับจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ฟรีๆ อีกช่องทางหนึ่ง ตัวอย่างการสอนวิชาเคมี

Read the rest of this entry »

Share
แนวทางการจัดการเรียนการสอนบรรณารักษ์ยุคใหม่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sep 22nd, 2009 by supaporn 570 views

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ. ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์ ได้บรรยายถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนบรรณารักษ์ยุคใหม่  โดยมีการใช้คำว่า บรรณารักษ์ดิจิทัล (Digital Librarians)  เห็นหน้าที่ที่ บรรณารักษ์ดิจิทัล ต้องรับผิดชอบแล้วต้องหันมาดูว่า บรรณารักษ์ในบ้านเมืองเรามีลักษณะที่จะเป็นบรรณารักษ์ดิจิทัลหรือไม่

Read the rest of this entry »

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษาภาควิชาบรรณารักษ์ ม.เชียงใหม่
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 956 views

รศ.อังสนา ธงไชย อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นอีกท่านหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ OSS & Freeware ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม เบื้องต้นอาจารย์ได้กล่าวไว้ในงานประชุมวิชาการของ STKS ที่ผ่านมาว่า การจัดการเรียนการสอนหลายวิชา่ของภาคฯ เกิดปัญหาว่าเน้นแต่ทฤษฎี เช่น วิชาการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ การลงรายการ ห้องสมุดดิจิทัล เพราะซอฟต์แวร์ระบบงานจริงของห้องสมุดมีราคาแพงมาก นักศึกษาไม่มีโอกาสได้สัมผัสจนกว่าจะได้เข้าไปทำงานจริง ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาไม่มีประสบการณ์จริง และเบื่อกับการเรียนทฤษฎี

อาจารย์อังสนา ได้ใช้ Online Communites กับเครือข่ายต่างๆ ในต่างประเทศ เป็นช่องทางปรึกษาว่ามีวิธีใดบ้างที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยคำตอบที่ได้รับก็คือ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ OSS มาเป็นเครื่องมือจัดกระบวนการเรียนการสอน แต่เนื่องจากการใช้ OSS เฉพาะสาขานี้ยังไม่มีหรือมีน้อยมากในประเทศไทย รวมทั้งเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ ไม่มีเอกสารคู่มือ ทำให้อาจารย์ก็หันมาดูว่าในประเทศไทยมีใครบ้างที่ใช้ซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ จนกระทั่งได้ทราบจาก อ.ประดิษฐา อดีตผู้อำนวยการ TIAC ว่า TIAC (ปัจจุบันคือ STKS) เริ่มจับซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ จนเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาฯ ผ่านอาจารย์อังสนา และ STKS ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำ OSS & Freeware ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รวมทั้งจัดสัมมนาวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือถึง 2 ครั้งภายใต้ชื่อโครงการ STKS สัญจร นับเป็นภาควิชาแรกที่ร่วมจัดกิจกรรมกับ STKS มากที่สุด รวมทั้งเป็นภาควิชาแรกก็ว่าได้ที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย OSS อย่างเป็นรูปธรรม ในรายวิชา ม.บร. 436 โปรแกรมโอเพนซอร์สสำหรับการจัดการสารสนเทศ

Read the rest of this entry »

Share
วิทยาศาสตร์สนุก
Aug 18th, 2009 by Courseware2u 349 views

Sci4Fun เว็บไซต์สำหรับครอบครัว ร่วมกันเรียนรู้ ทดลองวิทยาศาสตร์ร่วมกัน เชิญสัมผัสสาระเนื้อหากันได้เลยครับ

Share
ซอฟต์แวร์ทางเลือกเพื่อการเรียนการสอน
Aug 4th, 2009 by Courseware2u 371 views

Open Source Software นอกจากโปรแกรม OpenOffice.org ยังมีอีกหลากหลายโปรแกรมที่สามารถเลือกไปใช้ปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยเว็บไซต์ SchoolForget ได้แนะนำโปรแกรมไว้หลากหลาย ครู อาจารย์ที่สนใจโปรแกรม Open Source ลองไปเลือกใช้กันดูสิครับ

Share
STKS ร่วมงานวิชาการ 60 ปี มศว.
Jun 30th, 2009 by Courseware2u 490 views

STKS ได้รับเชิญจาก มศว. ให้ไปร่วมออกบูตและเป็นวิทยากรประสบการณ์การสร้างสื่อเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้โอเพนซอร์ส (Open Source) เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 2552 ณ มศว. ประสานมิตร

Share
เรียนรู้สู่โลกกว้างผ่าน Kid’s National Geographic
May 31st, 2009 by Courseware2u 467 views

สาระความรู้จาก National Geogrphics นับเป็นสาระความรู้ที่ได้รับความนิยมสูงมากช่องทางหนึ่งทั้งผ่านเว็บไซต์ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ สำหรับเด็ก และเยาวชนทุกใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักของการเรียนรู้ อย่าพลาดเว็บไซต์ http://kids.nationalgeographic.com/ เสียละ เพราะเป็นเว็บหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อการเรียนรู้ของตนได้อย่างเต็มเปี่ยม

http://kids.nationalgeographic.com/

Share
STKS สัมมนาร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ขอนแก่น
Feb 4th, 2009 by Courseware2u 642 views

STKS ร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาการประยุกต์ใช้ Open Source Software กับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจำนวนมาก และเป็นอีกจุดเริ่มต้นในการประยุกต์ใช้ OSS กับการเรียนการสอน โดยเฉพาะสาขาสารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ และอื่นๆ

kku-oss2009-01-15_02 kku-oss2009-01-15_10 kku-oss2009-01-15_24 kku-oss2009-01-15_52 kku-oss2009-01-15_32 kku-oss2009-01-16_17 kku-oss2009-01-16_31 kku-oss2009-01-16_29

Share
OSS กับการเรียนการสอนวิชาบรรณารักษ์
Jun 26th, 2008 by Courseware2u 693 views

นับเป็นความภาคภูมิใจของผม (ส่วนตัว) ก็ว่าได้ ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ในสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะได้รับความกรุณาและไว้วางใจจาก รศ.อังศนา ธงไชย หัวหน้าภาควิชาวิชาบรรณารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa