»
S
I
D
E
B
A
R
«
จีนและอินเดีย ตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก
Jul 11th, 2012 by wanutwira 76 views

จีนและอินเดีย สองประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนี่อง ค่าแรงราคาถูกและมีคุณภาพทำให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของสองประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายแห่งได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ มลพิษทางอากาศในรูปของเขม่าควันและละอองซัลเฟตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึงเป็นผลพลอยจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนี้ได้ถูกพัดเข้าหามหาสมุทรแปซิฟิก และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศในวงกว้างได้

Read the rest of this entry »

Share
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Mar 12th, 2011 by supaporn 85 views

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นหนังสือที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำเผยแพร่ เนื่องจาก ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุกคน สำนักงานฯ ในฐานะหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ จึงได้เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินงานต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาฯ ดังกล่าว และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องอีก ๓ เรื่อง ประกอบด้วย

๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พิธีสารเกียวโต

๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๓. การดำเนินงานภายใต้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

หมายเหตุ: เป็น ๔ ใน ๘ รายการ องค์ความรู้ดีๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเอกสารบูรณาการองค์ความรู้และเอกสารแปล โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล้วนน่าสนใจ และน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

Share
แผนที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลก
Oct 31st, 2010 by tipparat 116 views

ดาวเทียมในโครงการส่งยานสำรวจคาร์บอนในวงโคจรของโลกหรือโอซีโอ (Orbiting Carbon Observatory : OCO) ซึ่งมีกำหนดการปล่อยสู่วงโคจรในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 ดาวเทียมดวงนี้จะเก็บข้อมูลแหล่งที่ปล่อยและที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ แล้วส่งข้อมูลกลับมาเป็นรายวัน ข้อมูลที่ได้จะมีรายละเอียดมากกว่าข้อมูลจากการเฝ้าติดตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีกระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งข้อมูลด้านสถานที่และเวลาที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยออกมาจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจได้ดีว่าก๊าซตัวนี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภาวะโลกร้อนอย่างไร ทั้งนี้ได้มีกำหนดปล่อยดาวเทียมสู่วงโคจรในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาแต่ด้วยปัญหาทางเทคนิคจึงต้องเลื่อนออกไป ดาวเทียมดวงนี้ได้ติดตั้งเครื่องวิเคราะห์การดูดซับอินฟราเรดคลื่นสั้น (Near-infrared) เพื่อเฝ้าดูก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความละเอียดและความเข้มข้นสูงที่กระจายอยู่ทั่วไปบนผิวโลกจนถึงชั้นบรรยากาศสูงสุด ล่าสุดองค์การนาซาได้ออกมาแถลงข่าวความผิดหวังของการปล่อยดาวเทียมโอซีโอ โดยดาวเทียมดวงนี้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดทอรัส เอ็กซ์แอล (Taurus XL) ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ฐานทัพอากาศแวนเดนเบอร์ก (Vanderberg Air Force Base) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ระยะเพียงไม่กี่นาทีดาวเทียมโอซีโอได้ตกลงสู่มหาสมุทรใกล้กับทวีปแอนตาร์คติกา สาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ป้องกันดาวเทียมไม่สามารถแยกตัวออกจากจรวด

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/262—-22552

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa