»
S
I
D
E
B
A
R
«
“เต้นบัลเลต์-กระโดดเชือก” ช่วยพัฒนาสมอง เสริมหัวใจให้แข็งแรง
Jul 27th, 2012 by wanutwira 88 views

การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะสมอง ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหวรวมทั้งรักษาสมดุลภายในร่างกาย ขณะที่ หัวใจ ก็ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้น ทั้ง สมอง และหัวใจจึงเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างยิ่ง และควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุด วันนี้เคล็ดลับสุขภาพดีมีรูปแบบกีฬา และการออกกำลังกายที่ช่วยพัฒนาสมองให้ฉับไวและเสริมหัวใจให้แข็งแรง อย่างการเต้นบัลเลต์ และการกระโดดเชือกมาฝาก

Read the rest of this entry »

Share
ยืดชีวิตให้ยืนยาวได้ อย่าดูทีวีนานเกินกว่าวันละ 2 ชม.
Jul 27th, 2012 by wanutwira 76 views

นักวิจัยทางการแพทย์สหรัฐฯ กล่าวแนะนำคนอเมริกันว่า ถ้าหากอยากยืดอายุตนเองให้ยาวออกไปอีก 2 ปี ก็อย่าขืนนั่งดูทีวีให้นานเกินวันละ 3 ชม. หรือต้องการ ให้อายุยืนแค่ 1 ปีกับอีก 4 เดือน ก็อย่านานเกินกว่าวันละ 2 ชม.

นักวิจัยของศูนย์วิจัยชีวเวช เพนนิงตันได้พบในการศึกษา คนอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่ใช้เวลาแบบนั่งๆ นอนๆ มากถึงวันละประมาณ 7.7 ชม. เท่ากับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะ “ทั้งที่มีหลายวิธีที่จะลดการนั่งจ่อมอยู่ให้น้อยลง อย่างเช่น ยืนทำงานให้มากขึ้น หรือใช้โต๊ะที่จะต้องยืนทำ ยืนประชุมกัน ลงบันไดไปหาคนข้างล่าง แทนการส่งข้อความ”

นักวิจัยปีเตอร์ คัตซ์มาร์ซิก ยังได้เปิดเผยผลร้ายของการนั่งนานว่า เมื่อตอนเรานั่ง เราจะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อขา ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกายเลย ทำให้ไม่ได้ลดปริมาณน้ำตาลและไขมันลง ผลการศึกษาส่อว่า การนั่งหรือดูทีวีนาน อาจจะทำให้อายุขัยของคนอเมริกันสั้นลงได้

รายการอ้างอิง : 

Kittipanan. (2555).  ยืดชีวิตให้ยืนยาวได้ อย่าดูทีวีนานเกินกว่าวันละ 2 ชม.  ค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2555, จาก http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/healthtips/29433

Share
ไม่ออกกำลังกายสาเหตุตายเท่าสูบบุหรี่
Jul 26th, 2012 by wanutwira 56 views

รายงานตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารแลนเซ็ต วารสารวิชาการของประเทศอังกฤษระบุว่าการไม่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตมีจำนวนมากพอๆ กับผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ทั่วโลกรายงานระบุว่า 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกไม่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 5.3 ล้านคนต่อปี เท่ากับ 1 ใน 10 ของผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ โรคเบาหวานและมะเร็งในลำไส้รวมกัน โดยในประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงมักจะมีอัตราการออกกำลังกายที่น้อยลงตามไปด้วย เช่น ในประเทศอังกฤษมีประชากรในวัยผู้ใหญ่มากถึง 2 ใน 3 ที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ ผู้วิจัยระบุอีกว่าในขณะนี้ปัญหานี้นับเป็นปัญหาหนัก และควรยกระดับปัญหาให้อยู่ในระดับเดียวกับโรคระบาด โดยเน้นว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทัศนคติให้กับสังคม และจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้สังคมรับรู้ถึงอันตรายจากการไม่ออกกำลังกายให้มากขึ้น และเน้นว่ารัฐบาลควรทำให้การเข้าถึงการออกกำลังกายของประชาชนสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคนวัยผู้ใหญ่ควรออกกำลังกาย เช่น การ เดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือทำสวนอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์

รายการอ้างอิง :  

Kittipanan. (2555).  ไม่ออกกำลังกายสาเหตุตายเท่าสูบบุหรี่.  24 กรกฎาคม 2555, จาก http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/healthtips/29498

Share
Telomere คุณยาวแค่ไหน?
May 17th, 2011 by waree 150 views

Telomere คือ ส่วนที่อยู่บริเวณปลายสุดของโครโมโซม ทำหน้าที่เสมอนส่วนหุ้มโครโมโซมคล้ายกับแถบพลาสติกที่หุ้มบริเวณปลายเชือกรองเท้า ได้มีการศึกษาและเปรียบเทียบความยาวของ Telomere จากเซลล์เม็ดเลือดขาวจากกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีการออกกำลังกายอยู่เป็นประจำมีขนาดของ Telomere ยาวกว่ากลุ่มอาสากลุ่มที่ 2 ที่ไม่คอ่ยได้ออกกำลังกาย กลุ่มอาสาสมัครที่มีความเครียดสูงจะมีขนาดของ Telomere สั้นกว่ากลุ่มอาสาสมัครที่มีความเครียดต่ำ การวิเคราะห์ขนาดของ  Telomere สามารถแสดงถึงวิถีการเลือกใช้ชีวิตที่ถูกต้อง เช่น การเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการความเครียด เป็นต้น

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/814—-52554

Share
อาหารกับการควบคุมโคเลสเตอรอล
Oct 26th, 2009 by waree 501 views

การควบคุมโคเลสเตอรอลมากไปหรือน้อยไปก็ใช่ว่าจะดี ถ้าหมายถึงโคเลสเตอรอล (Choloesterol) มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีเหมือนกับคนที่มีดีและไม่ดีในคนเดียวกัน โคเลสเตอรอลเป็นไขมันที่มีอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์และสัตว์ Read the rest of this entry »

Share
หนึ่งศูนย์กลาง สองสัณฐาน สามรูปแบบ แปดเฝ้าระวัง
Jan 2nd, 2008 by supaporn 695 views

“หนึ่งศูนย์กลาง” คือ ศูนย์กลางอยู่ที่สุขภาพ ให้ระวังสุขภาพเป็นหลัก

“สองสัณฐาน” สัณฐานที่ 1 “เอาหละ เอาหละ” (แกล้งโง่ซะบ้าง)

สัณฐานที่ 2 “ใจกว้างหน่อย” (จะได้ไม่เครียดไม่แค้นใครให้หนักใจตนเอง)

“สามรูปแบบ” ช่วยคนเป็นสุข รู้จักพอเป็นสุข รู้จักสุขเป็นสุข (รักษาจิตใจให้เป็นสุขอยู่เสมอ)

“แปดเฝ้าระวัง” สี่พื้นฐาน คือ หมั่นกินผัก รักการเดิน ดื่มเหล้าเขิน เมินบุหรี่ยา

สี่ดีที่สุด คือ แพทย์ที่ดีที่สุด คือ ตัวเอง, ยาที่ดีที่สุด คือ เวลา,

จิตที่ดีที่สุด คือ ความเงียบ, การออกกำลังกายที่ดีที่สุด คือ การเดิน

Share
สาม “ครึ่งชั่วโมง”
Jan 2nd, 2008 by supaporn 614 views
  1. ทุกเช้าออกกำลังกายครึ่งชั่วโมง ออกกำลังกายแบบไหนก็ได้ ตามแต่สะดวก
  2. ตอนเที่ยงนอนครึ่งชั่วโมง ข้อนี้สำหรับคนแก่ เนื่องจากคนแก่กลางคืนมักนอนน้อย  กลางวันเลยต้องเสริม
  3. 6-7 โมงเย็น เดินครึ่งชั่วโมง จะทำให้ตอนกลางคืนนอนหลับฝันดียิ่งขึ้น
Share
หลักการ สาม “ครึ่งนาที”
Jan 2nd, 2008 by supaporn 573 views

เพิ่งได้รับสไลด์จากเพื่อนที่รักสุขภาพด้วยกันมาค่ะ น่าสนใจเป็น คู่มือสุขภาพ “จุงหนานห่าย” มีหลักการ สาม “ครึ่งนาที” น่านำไปปฏิบัติตามค่ะ

  1. ตื่นมาอย่าเพิ่งลุกจากเตียงทันที นอนบนเตียง “ครึ่งนาที”
  2. ลุกขึ้นนั่งอีก “ครึ่งนาที”
  3. ห้อยขาลงจากขอบเตียง พักอีก “ครึ่งนาที

จะทำให้สมองไม่ขาดเลือด หัวใจเต้นเป็นปกติ ลดความเสี่ยงจากอาการเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทัน

Share
มาตั้งปณิธานการออกกำลังกายกันเถอะ
Jan 2nd, 2008 by titima 729 views

การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับร่างกายที่แข็งแรง หลายคนตั้งใจที่จะออกกำลังกาย แต่ก็ต้องเลิกล้มแผนไปกลางครัน ด้วยหลายเหตุผล (หรือข้ออ้าง)  เช่น วันนี้ประชุมมาทั้งวันจนหมดแรงแล้ว วันนี้มีนัดกินข้าวกับเพื่อนหลังเลิกงาน อีกร้อยแปดเหตุผล ทั้งๆที่ใจก็อยากออกกำลังกาย ดังนั้นเพื่อไม่ให้แผนการออกกำลังกายของเราต้องเลือนหายไปกับวันเวลา ดังนั้นมาตั้งปณิธานการออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะ Read the rest of this entry »

Share
มาเคลื่อนไหวร่างกายกันเถอะ
Jan 1st, 2008 by supaporn 923 views

การเคลื่อนไหวร่างกายทุกชนิด ด้วยความหนักปานกลาง ให้รู้สึกเหนื่อยกำลังดี หรือเหนื่อยพอประมาณ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพได้มากเกือบเท่ากับการออกกำลังกายแบบหนัก ๆ ค่ะ

เราควรเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความหนักปานกลางให้รู้ึสึกเหนื่อยกำลังดีหรือพอประมาณ สะสมให้ได้อย่างน้อยวันละ 30 นาที ทุกวันหรือเกือบทุกวันนะคะ Read the rest of this entry »

Share
การรับประทานอาหารในวันปีใหม่
Dec 27th, 2007 by supaporn 611 views

ใกล้้จะถึงวันปีใหม๋ แล้วค่ะ สำหรับคนที่รักสุขภาพทั้งหลาย ต้องระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะคะ อย่าอร่อยจนลืมดูแลสุขภาพ เพราะช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่มีความสุขกันค่ะ มีการเลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสนาน อาหารก็มากกว่าที่เรารับประทานกันอยู่เป็นปรกติค่ะ Read the rest of this entry »

Share
การลดน้ำหนัก
Dec 23rd, 2007 by supaporn 807 views

การลดน้ำหนัก คือ การลดไขมัน ไม่ใ่ช่้ลดกล้ามเนื้อ เพราะฉะนั้นอย่าหยุดรับประทานอาหาร แต่ควรลดจำนวนอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อลงค่ะ เลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรีต่ำ เช่น ผัก ปลา ผลไม้ไม่หวานจัด งดอาหารประเภทสัตว์ มันสัตว์ ไข่แดง กุ้ง หอย ปู กะทิ น้ำอัดลม และที่สำคัญควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 15-20 นาที ซึ่งจะช่วยลดน้ำหนักได้อย่างแน่นอน Read the rest of this entry »

Share
ออกกำลังกายแล้วได้อะไร
Dec 23rd, 2007 by supaporn 1,103 views

การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีค่ะ ขอสรุปที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรงค์ กิจกุศล ได้กล่าวถึงประโยชน์และผลของการออกกำัลังกาย ไว้ดังนี้ค่ะ

  • กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น ทำให้มีพลังดีขึ้น ทำงานได้อย่างสบาย แม้เผชิญเหตุการณ์รุนแรงจะแก้ปัญหาได้ง่ายและดีกว่า
  • การทรงตัวดีขึ้น มีความกระฉับกระเฉงว่องไว เพราะร่างกายได้เคลื่อนไหวอยู่เสมอ แม้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน เช่น ขึ้นรถ ลงเรือ ก็จะทำด้วยความคล่องแคล่วว่องไวและปลอดภัยกว่า Read the rest of this entry »
Share
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Dec 22nd, 2007 by supaporn 883 views

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แ่บ่งเป็น 2 ประเภท

การออกกำลังกายแบบอากาศนิยม ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่สำคัญที่สุด เป็นการเพิ่มความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ เช่น การเต้นแอโรบิค การวิ่ง ว่ายน้ำ เดินเร็ว ถีบจักรยาน เป็นต้น

การออกกำลังกายที่เป็นตัวเสริม ซึ่งทำให้รูปร่างสมส่วน เช่น การบริหารร่างกาย โยคะ การฝึกกล้ามเนื้อ รวมทั้งการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เช่น การนวดคลายกล้ามเนื้อ การอบซาวน่า เป็นต้น

Share
ข้อควรคำนึงในการออกกำลังกาย
Dec 22nd, 2007 by supaporn 2,140 views

ก่อนจะออกกำลังกาย อยากให้คิดถึงในเรื่องพวกนี้นะคะ คือ

ความสมบูรณ์ทางร่างกาย ควรมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และประเิมินภาวะสุขภาพว่าปกติ หรือมีข้อจำกัดต่อการออกกำลังกายหรือไม่

ความหนักของการออกกำลังกาย ควรเริ่มจากน้อยไปหามาก

ความถี่ในการออกกำัลังกาย/สัปดาห์ ที่เหมาะสมที่สุด คือ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือวันเว้นวัน Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa