»
S
I
D
E
B
A
R
«
ไม่ออกกำลังกายสาเหตุตายเท่าสูบบุหรี่
Jul 26th, 2012 by wanutwira 56 views

รายงานตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารแลนเซ็ต วารสารวิชาการของประเทศอังกฤษระบุว่าการไม่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตมีจำนวนมากพอๆ กับผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ทั่วโลกรายงานระบุว่า 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกไม่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 5.3 ล้านคนต่อปี เท่ากับ 1 ใน 10 ของผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ โรคเบาหวานและมะเร็งในลำไส้รวมกัน โดยในประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงมักจะมีอัตราการออกกำลังกายที่น้อยลงตามไปด้วย เช่น ในประเทศอังกฤษมีประชากรในวัยผู้ใหญ่มากถึง 2 ใน 3 ที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ ผู้วิจัยระบุอีกว่าในขณะนี้ปัญหานี้นับเป็นปัญหาหนัก และควรยกระดับปัญหาให้อยู่ในระดับเดียวกับโรคระบาด โดยเน้นว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทัศนคติให้กับสังคม และจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้สังคมรับรู้ถึงอันตรายจากการไม่ออกกำลังกายให้มากขึ้น และเน้นว่ารัฐบาลควรทำให้การเข้าถึงการออกกำลังกายของประชาชนสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคนวัยผู้ใหญ่ควรออกกำลังกาย เช่น การ เดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือทำสวนอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์

รายการอ้างอิง :  

Kittipanan. (2555).  ไม่ออกกำลังกายสาเหตุตายเท่าสูบบุหรี่.  24 กรกฎาคม 2555, จาก http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/healthtips/29498

Share
บุหรี่ที่แม่สูบก่อนให้นม มีผลต่อการนอนหลับของลูก
Jul 24th, 2012 by wanutwira 100 views

ผู้หญิงกว่า 250 ล้านคนทั่วโลกสูบบุหรี่ ส่วนหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อแม่สูบบุหรี่นิโคตินก็เข้าไปปนเปื้อนกับน้ำนม เมื่อลูกดื่มนมจากแม่ ลูกก็รับเอาสารพิษจากบุหรี่นั้นเข้าไปด้วย ซึ่งสูบบุหรี่นั้นรบกวนการนอนหลับของทารกเป็นอย่างมาก จะส่งผลทารกจะหลับๆ ตื่นๆ และการนอนหลับไม่สนิทและเพียงพอของทารกนั้น ก็ยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็กที่ถูกรบกวนอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เลวร้ายยิ่งกว่ากัญชา
Jul 11th, 2012 by wanutwira 52 views

รายงานการวิจัยชิ้นใหม่ในอังกฤษระบุว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อันตรายกว่าสารเสพติดที่ผิดกฎหมายบางประเภท เช่น กัญชาและยาอี (Ecstasy) การจัดอันดับในงานวิจัยชิ้นนี้ได้แนะนำให้บรรจุเข้าไปในกฎหมายของอังกฤษ

Read the rest of this entry »

Share
ปัจจัยที่ทำให้ลดการได้กลิ่น
Mar 29th, 2011 by tipparat 94 views

มีการค้นพบว่า หนึ่งในสามของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มักสูญเสียการรับกลิ่น ถ้าเซลล์ประสาทในจมูกที่เกี่ยวข้องกับการรับกลิ่นต้องสัมผัสกับแบคทีเรีย ไวรัส และสภาวะต่างๆ เช่น ภูมิแพ้ เป็นหวัด และไข้หวัดใหญ่ สามารถทำให้สูญเสียการรับกลิ่นได้ชั่วคราว แต่ถ้าปัญหานั้นเกิดขึ้นอย่างเรื้อรัง อาจทำให้การสูญเสียการรับกลิ่นเป็นไปอย่างถาวร การสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการรับกลิ่นที่ผิดปกติ บางครั้งอาการสูญเสียการรับกลิ่นยังบอกถึงการป่วยเป็นโรคทางสมอง เช่น อัลไซเมอร์ และพากินสัน ข้อมูลจาก Consumers Union of United States Inc. ได้ระบุว่า ยาที่มีส่วนทำให้การรับกลิ่นของเราเสียไป ได้แก่ ยาภูมิแพ้ ยาแก้หวัดคัดจมูก ยาคลายกังวล ยารักษาอาการหอบหืด ยาต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรีย ยาที่รักษาการติดเชื้อรา ยารักษาความดันโลหิตและโรคหัวใจ ยาลดคลอเลสตอรอล ยาลดไมเกรน ยาลดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ยาลดการสูบบุหรี่ และยาลดการติดเชื้อไวรัส

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/457—–22554

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa