»
S
I
D
E
B
A
R
«
ฝนตกบนดาวอังคาร
Sep 18th, 2012 by wanutwira 484 views

หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งยานสำรวจไปสำรวจภาคพื้นดินของดาวอังคารไปเมื่อไม่นานมานี้แล้ว จากยานอวกาศตรวจการณ์ดาวอังคาร ที่อยู่ในวงโคจรรอบๆ ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พบว่า ฝนที่ตกบนดาวอังคารนั้น ตกลงมาเป็นน้ำแข็งแห้ง ซึ่งมีแห่งเดียวในสุริยจักรวาลของเรา

Read the rest of this entry »

Share
พบระบบสุริยะอื่นที่คล้ายกับของเรา
Aug 7th, 2012 by wanutwira 198 views

หลังจากการสำรวจและศึกษาระบบสุริยะโลกนอกมาเป็นเวลานานของนักดาราศาสตร์หลายๆ ท่าน ขณะนี้นักดาราศาสตร์ได้ยืนยันแล้วว่า ระบบสุริยะแบบเราไม่ได้เป็นระบบสุริยะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแบบเดียวในเอกภพแน่นอนแล้ว หลังจากมีการค้นพบระบบดาวเคราะห์ที่มีระนาบการโคจรแบนราบและมีลำดับของดาวเคราะห์ชัดเจนแบบระบบสุริยะของเรา

Read the rest of this entry »

Share
ห้องแลปบนดาวอังคาร
Dec 22nd, 2011 by pornpan 90 views

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา องค์การนาซ่าได้ปล่อยยานอวกาศที่บรรทุกCuriosity ซึ่งเป็นหุ่นยนต์สำรวจอวกาศที่มีขนาดเท่ากับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติภารกิจ Mars Science Laboratory (MSL) บนดาวอังคาร

โครงการ MSL เป็นการนำห้องปฏิบัติการหรือห้องแลปที่มีความก้าวหน้าไปตั้งบนดาวอังคาร ซึ่ง MSL จะช่วยในการค้นหาสิ่งที่เราควรรับรู้เกี่ยวกับดาวอังคาร ทั้งนี้ ปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นการนำหุ่นยนต์ Curiosityไปไว้ที่ตรงเชิงเขาซึ่งอยู่ในบริเวณ Gale Crater ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 และ Curiosity จะปฏิบัติภารกิจบนดาวอังคารเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อสำรวจพื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลชีพ รวมทั้งสารประกอบเคมีที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต

Read the rest of this entry »

Share
แร่ธาตุในดินดาวอังคารชี้ให้เห็นว่าครั้งหนึ่งมีการไหลของน้ำบนดาวอังคาร
Nov 19th, 2010 by titima 32 views

ต้นเดือน ต.ค. 2551 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ ที่ดำเนินโครงการส่งยานสำรวจอวกาศฟีนิกซ์ ไปสำรวจบนดาวอังคารประกาศว่า ยานสำรวจเคลื่อนที่ค้นพบแร่ธาตุที่ชี้วัดว่าเคยมีน้ำไหลบนดาวอังคาร

การค้นพบดังกล่าวมาจากการอ่านของอุปกรณ์บนยานฟีนิกซ์ 2 ชนิดคือ

  1. Thermal and Evolved Gas Analyzer (TEGA) ซึ่งบันทึกข้อมูลการปล่อยน้ำออกจากดินของดวงดาวเมื่อเพิ่มความร้อนขึ้น รวมถึงการตรวจพบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกขับออกมาจากดินเมื่อให้ความร้อนสูงขึ้น
  2. Microscopy, Electrochemistry, and Conductivity Analyzer (MEGA) ซึ่งตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างได้ 8.3 ในสารละลายดินกับน้ำ

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าบนดวงดาวทำปฏิกิริยากับแร่ธาตุและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้มีการตั้งสมมติฐานว่า ช่วงเวลาไม่นานประมาณหลายหมื่นปี-สองสามล้านปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของดาวอังคารอาจเป็นสาเหตุให้น้ำแข็งใต้ผิวดวงดาวละลายกลายเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ดังที่มีการยืนยันแล้วจากการค้นพบสภาพแวดล้อมว่าเหมาะสมต่อจุลชีพที่จะอยู่อาศัยในความลึก  2-3 ซม. จากผิวดินลงไป อย่างไรก็ตามยังเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ต่อไป

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/316—-102551–2551

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa