»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดทำบรรณานุกรมทางคอมพิวเตอร์
Mar 6th, 2012 by supaporn 94 views

การลงรายการทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ หรือ MAchine Readable Cataloging ยังคงเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานของห้องสมุดและศูนย์บริการสารสนเทศส่วน ใหญ่ใช้ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน บทความนี้ นำเสนอ แนวคิดของการทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศจากแต่เดิมที่เป็นบัตร รายการ จนมาถึงการมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติและจำเป็นต้องมีการใช้ MARC เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม ติตดามอ่านรายละเอี่ยดได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1821-20120303-marc21.html

Share
การลงรายการหนังสือ
May 25th, 2009 by supaporn 1,131 views

เป็นเรื่องยากสักหน่อยสำหรับ ผู้ที่เป็นบรรณารักษ์มือใหม่ ยิ่งไม่ได้จบมาทางบรรณารักษ์ด้วยแล้ว จะลงรายการกันอย่างไรดีหนอ แต่ก็คงไม่ยากจนเิกินไปนัก เพราะจะเจองานที่ยากขึ้นไปอีก ถ้าลงข้อมูลหนังสือลงในฐานข้อมูลที่ใช้หลักเกณฑ์ของ MARC หรือรายการที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (MAchine Readable Cataloging) น่ะ ซึ่งก็เป็นมาตรฐานอีกตัวหนึ่ง ดังนั้น ถ้าจะเป็นบรรณารักษ์ระดับวิชาชีพต้องรู้ AACR II และ MARC21

Read the rest of this entry »

Share
หากจะหันมาใช้ Koha ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? รองรับการทำงานของห้องสมุดใหญ่ๆ ได้หรือไม่
Feb 15th, 2009 by supaporn 1,317 views

การใช้โปรแกรมอะไรก็ตามที่ต้องทำงานร่วมกันในหลายๆ หน้าที่ และเป็นที่เก็บข้อมูลมากๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเตรียมเรื่องเซิร์ฟเวอร์ หน่วยความจำที่เพียงพอ ซึ่งในเรื่องของฮาร์ดแวร์ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องกังวลมากนัก แต่สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ Read the rest of this entry »

Share
ความมั่นใจในการใช้ Koha
Feb 15th, 2009 by supaporn 1,007 views

เนื่องจาก Koha เป็น Open Source แม้นว่าจะไม่มีบริษัทใดๆ ที่ประกาศตัวว่า พัฒนาต่อยอด Koha เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะ แต่ด้วยความที่เป็น Open Source ทำให้โปรแกรมเมอร์ต่างๆ ที่เป็นมืออาชีพ (ขอเน้นว่ามืออาชีพ และเปิดใจรับ OSS เนื่องจากประเทศไทยยังมีโปรแกรมเมอร์จำนวนมากเช่นกันที่กลัว OSS หรือมีอคติกับ OSS) สามารถแกะโปรแกรมและปรับแต่งได้อย่างแน่นอน ดังนั้น บริษัทพัฒนา Web application ต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งโปรแกรมเมอร์ Freelance ต่างสามารถรับช่วงพัฒนาต่อยอด Koha ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะด้านเทคนิค

Read the rest of this entry »

Share
ถ้าจะนำ Koha มาใช้ จะต้องเตรียมงบประมาณสักแค่ไหน และเวลาในการเปลี่ยนผ่านนานเท่าใด?
Feb 15th, 2009 by supaporn 983 views

งบประมาณในการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha อาจจะต้องแยกเป็นหลายกรณี ดังนี้

1. ระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย กรณีที่หน่วยงานมีอยู่แล้วก็คงใช้ระบบเดิมได้ทันที แต่หากหน่วยงานใหม่ก็อาจจะเลือกใช้พัฒนาเอง หรือใช้บริการจาก ISP ที่ให้บริการจะเหมาะสมกว่า ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ หลากหลายราคา
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กรณีนี้คงจะบอกได้ว่า “ศูนย์บาท” เนื่องจาก สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทันที ยิ่งหน่วยงานใดเป็น International ก็สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที แต่ถ้าจะใช้งานในระบบภาษาไทย จำเป็นต้องเตรียมงบประมาณในส่วนการปรับปรุงภาษาไทย อาจติดต่อกับหน่วยงานที่เคยพัฒนาภาษาไทยให้เปิดเผยส่วนนี้ เป็น Open Source ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีด้วย หากทำได้จะเป็น “ศูนย์บาท” ได้ 100% แน่นอน อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่สนใจนำมาใช้ หากไม่มีโปรแกรมเมอร์ที่มีทักษะพอ อาจจะต้องจัดงบประมาณการติดตั้งระบบด้วยซึ่งไม่เกิน 50,000 บาท

Read the rest of this entry »

Share
หากจะนำ Koha มาใช้งาน ห้องสมุดควรเตรียมการอะไรบ้าง เป็นขั้นต่ำ
Feb 15th, 2009 by supaporn 957 views

การเตรียมการประการแรกและสำคัญคือ ความเชื่อมั่นในระบบ Open Source เพราะหากไม่มีความเชื่อมั่น ก็คงทำให้เกิดผลได้ยาก เมื่อมีใจให้แล้วก็สามารถเริ่มงานได้เลย โดยพิจารณาจากความพร้อมทางด้านระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย ความรู้ ความสามารถของโปรแกรมเมอร์ของหน่วยงาน

Share
Koha มีความสมบูรณ์มากแค่ไหน เมื่อเทียบกับระบบแพงๆ
Feb 15th, 2009 by supaporn 877 views

ถ้าจะพูดถึงความสมบูรณ์ คงต้องบอกว่า ขึ้นอยู่กับบรรณารักษ์ที่เป็นผู้ดูแลมากกว่า ที่จะต้องการให้โปรแกรมการทำงานของห้องสมุดมีความครอบคลุมทุกประเด็นแค่ไหน เพราะการพัฒนาโปรแกรม Koha ต้องอาศัยบรรณารักษ์ที่มีความชำนาญมากในเรื่องฟังก์ชั่นการทำงานของห้องสมุด ซึ่งสามารถร่วมวิจัยและพัฒนาไปกับทีมพัฒนาได้ ผิดกับโปรแกรมที่ซื้อมาด้วยราคาแพง เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือให้พัฒนาอะไร ต้องเสียค่าใช้จ่าย และบางครั้งก็ได้แบบไม่ตรงใจนัก

Read the rest of this entry »

Share
คุณภาพของข้อมูล
Feb 13th, 2008 by supaporn 1,010 views

ในช่วงนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลของฐานข้อมูลห้องสมุด พบปัญหา หลาย ๆ ประการ ขอสรุปเพื่อประโยชน์สำหรับบรรณารักษ์หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูล (เป็นการรวมเอาประสบการณ์จากที่ทำงานฐานข้อมูลให้กับห้องสมุดอื่น ๆ มาหลายปี ปัญหาที่พบก็จะคล้าย ๆ กัน บ้าง แตกต่างกันไปบ้างคะ) Read the rest of this entry »

Share
รายการเพิ่ม (Added entry)
Dec 22nd, 2007 by supaporn 623 views

รายการเพิ่ม (Added entry) คือ รายการที่เพิ่มนอกเหนือจากรายการหลักที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้มากขึ้น ซึ่งอาจมีได้มากกว่า 1 รายการ รายการเพิ่มแบ่งได้เป็น รายการเพิ่มชื่อบุคคล (รวมถึง ผู้แต่งร่วม ผู้แปล บรรณาธิการ ผู้วาดภาพประกอบ ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในงานนั้น ๆ) รายการเพิ่มชื่อนิติบุคคล (หน่วยงาน Read the rest of this entry »

Share
รายการหลัก (Main entry)
Dec 22nd, 2007 by supaporn 717 views

คำว่า รายการหลัก หรือ Main entry คำ ๆ นี้คุ้นหูบรรณารักษ์อย่างแน่นอน ว่าหมายถึง รายการแรก หรือรายการนำ ที่ลงในระเบียนบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ แบ่งได้เป็น รายการหลักชื่อบุคคล รายการหลักชื่อนิติบุคคล และรายการหลักชื่อเรื่อง หรือชื่อเรื่องแบบฉบับ Read the rest of this entry »

Share
เลขโรมันกับการลงรายการทางบรรณานุกรม (ตอนที่ 3)
Dec 21st, 2007 by supaporn 888 views

การอ่านเลขโรมันที่ประกอบด้วยจำนวนเลขหลายจำนวน การอ่านค่าของตัวเลขจะอ่านไปตามลำดับเป็นคู่ ๆ โดยใช้วิธีการอ่านค่าตามที่กล่าวมาแล้วในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ประกอบกัน

ตัวอย่าง MCMLXXXIV = 1984 (M =1,000, CM = 900, LXXX = 80, IV =4)

MCMLXXXVII = 1987 (M =1,000, CM = 900, LXXX = 80, VII = 7)

MCMXC = 1990 (M = 1,000, CM = 900, XC = 90)

MMI = 2001 (MM = 2,000, I = 1)

MMV = 2005 (MM = 2,000, V = 5)

Share
เลขโรมันกับการลงรายการทางบรรณานุกรม (ตอนที่ 2)
Dec 21st, 2007 by supaporn 933 views

คราวที่แล้ว เป็นการอ่านค่าเลขโรมันที่เลขตัวหลังมีค่าน้อยกว่าค่าแรกหรือมีค่าไม่เกินตัวเลขข้างหน้า คราวนี้เป็นการอ่านค่าเลขโรมันที่เลขตัวหลังมีค่ามากกว่าเลขตัวแรก จะอ่านค่าด้วยการเอาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าลบค่าออกจากตัวเลขที่อยู่ข้างหลัง Read the rest of this entry »

Share
เลขโรมันกับการลงรายการทางบรรณานุกรม (ตอนที่ 1)
Dec 21st, 2007 by supaporn 1,490 views

บรรณารักษ์ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มักจะพบเลขโรมันที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลขกำกับหน้า หรือในส่วนที่เป็น Description ต้องขออภัยคนที่ไม่ได้เป็นบรรณารักษ์ อาจจะงงกับคำศัพท์เหล่านี้ เอาเป็นว่า ในหนังสือภาษาต่างประเทศมักจะกำหนดเลขหน้าเป็นเลขโรมันก่อนเลขอารบิค (ลองสังเกตดูนะคะ) ที่เรา ๆ ท่าน ๆ เห็นกันบ่อย ๆ ก็คงเป็นแค่ I, V, X ก็แค่เลข 1, 5, 10 แต่บางครั้งอาจจะพบมากกว่านั้นค่ะ เช่น LV (หมายถึง 55) CC (หมายถึง 200) Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa