»
S
I
D
E
B
A
R
«
WordPress เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์สารพัดประโยชน์
Apr 12th, 2010 by Courseware2u 371 views

WordPress เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สและบริการออนไลน์ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ในกลุ่ม Blog แต่ก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นเครื่องมือพัฒนาเว็บในกลุ่มต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งเว็บส่วนตัว เว็บหน่วยงาน เว็บคลังภาพ คลังความรู้ เว็บจัดการความรู้ และเว็บ e-Learning เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งง่าย และ/หรือสมัครสมาชิกออนไลน์ได้ฟรี เป็นมิตรที่ดีกับ Google ทำให้เนื้อหาติดอันดับการสืบค้นที่เร็วมาก หลากหลายโปรแกรมเสริม หากท่านใดสนใจพัฒนาเว็บไซต์ลองพิจารณาเลือก WordPress ดูบ้างก็ได้นะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ STKS-Wiki

Read the rest of this entry »

Share
เรียนรู้การพัฒนาเว็บด้วย Joomla ด้วย STKS
Apr 4th, 2010 by Courseware2u 241 views

STKS ได้จัดเนื้อหาบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS เด่นอย่าง Joomla ไว้ที่ http://stks.or.th/wiki โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าชมและศึกษาได้ตามเหมาะสม นับเป็นบทเรียนออนไลน์ที่ STKS บริการสำหรับทุกท่านบทเรียนหนึ่งครับ

Share
CMS พระเอกของการพัฒนาเว็บไซต์ยุคใหม่
Sep 29th, 2009 by Courseware2u 709 views

10 ปีกว่าของการอบรมหลักสูตร “พัฒนาเว็บไซต์” คงเป็นที่ตระหนักได้ว่า “ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ” เพราะองค์ประกอบของการพัฒนาเว็บไซต์มีมากเกินกว่าที่หน่วยงาน หรือบุคคลที่เข้ารับการอบรมจะสามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะประเด็น “พื้นที่เว็บ – Web Hosting” และ “เทคนิคการพัฒนา” ที่ให้ถูกใจ ถูกตา

web-development

แต่ด้วยนวัตกรรมใหม่ของการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบเครื่องมือจัดการเนื้อหา เว็บ (CMS: Content Management System) ที่พัฒนาออกมาในลักษณะเว็บไซต์สำเร็จรูป ทั้งที่เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และ/หรือ ซอฟต์แวร์บริการผ่านพื้นที่ฟรี (Free hosting & application) ทำให้การพัฒนาเว็บไซต์เกิดผลเป็นจริงได้อย่างไม่น่าเชื่อ ไม่กี่คลิกของการเข้าเว็บไซต์ที่ให้บริการก็สามารถเปิดเว็บไซต์ได้ภายในเวลา ไม่เกิน 30 นาที ไม่เชื่อลองเริ่มจากเว็บไซต์ http://wordpress.com ดูสิครับ

CMS อย่าง WordPress จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการพัฒนาเว็บไซต์ อย่างไรก็ดีหากท่านไม่สนใจ WordPress ก็สามารถเลือกเครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์ในกลุ่ม CMS ได้ผ่าน http://cmsmatrix.org

Read the rest of this entry »

Share
แนวทางการจัดการเรียนการสอนบรรณารักษ์ยุคใหม่ กรณีของ ม. วลัยลักษณ์
Sep 22nd, 2009 by supaporn 651 views

ผศ. ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้บรรยายถึง หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2552 ศวท.  ถึงแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร 4 ระดับ ซึ่งทำให้เห็นว่า การเรียนการสอนของ ม. วลัยลักษณ์มีเป้าหมายที่ชัดเจน

Read the rest of this entry »

Share
พัฒนาเว็บต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง
Jul 24th, 2009 by Courseware2u 614 views

การพัฒนาเว็บไซต์แม้นว่าจะมีพัฒนาการมานานแล้ว แต่ก็ยังมีจุดบอดหรือจุดบกพร่องหลายประการจากผู้พัฒนาเว็บหลายๆ ท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ ขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ หรือหลักสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาเว็บออกมาได้ตรงกับความต้องการ และรองรับการเข้าถึง สร้างความประทับให้กับทุกกลุ่มผู้ชม หรือกลุ่มส่วนใญ่

หนังสือ People to People Fundraising ได้ให้คำแนะนำไว้น่าสนใจมากเกี่ยวกับเกณฑ์หรือหลักการสำคัญประกอบการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ขอสรุปดังนี้

  • ง่ายต่อการเข้าถึง โดยพิจารณาตั้งแต่หน้าหลักของเว็บ (Homepage) โครงสร้างของ Navigation การจัดทำจุดเชื่อม (Link)
  • มีช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เช่น e-Newsletter ระบบจัดการ/นำเสนอเนื้อหาตามเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ฟอร์มติดต่อ ที่อยู่ และวันที่ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อแสดงถึงความสม่ำเสมอในการปรับปรุงเว็บไซต์
  • จัดระบบได้ดี เป็นกระบวนจัดระบบของเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Search Engine เช่น ระบบ SEO (Search engine optimization) และ Page Ranking อีกทั้งระบบ Meta Tag ต่างๆ
  • รองรับการเข้าถึงในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการ (Web Accessibility) ผ่านมาตรฐาน HTML หรือ XTHML และ CSS

สำหรับการพัฒนาเว็บภาษาไทย ยังต้องคำนึงถึงการตั้งชื่อแฟ้มเอกสารประกอบต่างๆ แบบอักษร (Font) การเข้ารหัสภาษาไทย (Thai Encoding) และขนาดพื้นที่จอภาพของผู้ชมเว็บส่วนใหญ่ด้วยครับ และหากให้ดี ควรจะให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบที่ใช้พัฒนาเว็บ เช่น ขนาดของ Banner หรือปุ่มต่างๆ ที่ควรมีขนาดเดียวกันทั้งเว็บไซต์ หรือจัดกลุ่มของขนาดผลงานกราฟิกนี้ห้ชัดเจน รวมทั้งการเลือกใช้สี

Share
TWCAG 2009 มาตรฐานเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้
Jul 7th, 2009 by predee 1,443 views

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิและความเสมอภาคที่จะเกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการช่วยลดช่องว่างทางสังคม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ รวมทั้งเพิ่มจำนวนเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ สามารถรองรับการใช้งานของกลุ่มคนพิการ และผู้สูงอายุ โดยการออกแบบเว็บไซต์ให้เป็นสากลที่เรียกว่า Universal Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้ได้กับทุกคนทั้งคนปกติ คนพิการ และผู้สูงอายุ

โดยจัดทำแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ หรือ Thai Web Content Accessibility Guidelines 2008 (TWCAG 2008) รวมทั้งการปรับปรุงให้เป็น Thai Web Content Accessibility Guidelines 2009 (TWCAG 2009)

ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  “ก.ไอซีที ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อทุกคนเข้าถึงได้เวอร์ชั่นใหม่ TWCAG2009.”

[ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:  http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=2134&filename=index 2552.

สืบค้น 7 กรกฎาคม 2552.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TWCAG

TWCAG 2008  www.equitable-society.com/download/TWCAG2008.pdf

TWCAG 2009 http://pitc.police.go.th/admin/download/file/Advanced.Web.Accessibility.doc

Share
Web Master เลือกใช้ Firefox แทน IE ดีไหม !!!!
May 31st, 2009 by Courseware2u 561 views

เว็บไซต์ใหม่ที่พัฒนาด้วย CMS เช่น Joomla, Mambo, Drupal, WordPress จะถูกควบคุมการแสดงผลด้วย CSS ซึ่งมี CSS Class ที่ต้องเกี่ยวข้องเยอะมาก วิธีการตรวจสอบ CSS Class อย่างง่าย รวดเร็วเพื่อสะดวกต่อการแก้ไข CSS Files คือ การตรวจสอบได้จากเว็บเบราว์เซอร์ที่แสดงผลหน้าจอ และโปรแกรมบอกให้ทราบทันทีเลยว่าส่วนประกอบบนเว็บนั้นถูกควบคุมด้วย CSS Class ใด มี Attribute ใดบ้าง

การตรวจสอบ CSS Class ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เป็นไปได้ง่ายๆ โดยใช้ FireFox เป็นเว็บเบราว์เซอร์แทน IE และติดตั้งโปรแกรมเสริม (Add-on) Firebug ซึ่งจะปรากฏผลการใช้งาน ดังนี้

การตรวจสอบ CSS Class ด้วย Firebug ผ่าน Firefox

แล้วแบบนี้ไม่เลือกมาใช้ Firefox อีกหรือครับ

Share
Web accessibility กับ ผู้พิการตาบอด
Mar 10th, 2008 by titima 1,257 views

คุณเคยลองลับตาแล้วใช้งานคอมพิวเตอร์ เปิดอินเตอร์เน็ต เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเสาะหาข้อมูลความรู้ หรือไม่?
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไร สะดวกสบายไม่มีปัญหา หรือต้องยอมลืมตาตัวเองในที่สุด… Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa