»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุด กรอบดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ
Sep 9th, 2010 by ratana 148 views

ห้องสมุด กรอบดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ มี ๒ ประเด็น
๑. ห้องสมุดในฐานะกรอบการดำเนินการสร้างความเป็นเลิศให้กับผลงานของนักศึกษาและนักวิจัย
๒. ความเป็นเลิศของการให้บริการของห้องสมุด

ดร.ไรน์เนอร์  เคลเลนเบอร์น ผู้อำนวยการห้องสมุด Technische Universitat Munchen ประเทศเยอรมณี  นำเสนอนโยบายห้องสมุดและแผนการพัฒนาโครงสร้างของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิค เป้าหมายของความเป็นเลิศของการให้บริการของห้องสมุด เช่นเดียวกับ การดำน้ำลึกที่ระดับ ๔๐ หรือ ๖๐ เมตร นั่นคือ ความปรารถนาความสำเร็จและรอบคอบในการดำน่้ำลึก  เมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งท้าท้ายใหม่ ๆ ขึ้นมา สูตรในการปฏิบัติมีเพียง

หยุด (Stop) - ผ่อนคลาย (Relax) - วางแผน (Plan)ปฏิบัติและตรวจสอบ (Act & Check)

Share
Social Networking และ Social Media กับการพัฒนาห้องสมุด
Sep 6th, 2010 by titima 534 views

จับตาการเติบโตของ Social Networking และ Social Media พร้อมการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
ห้องสมุดในอังกฤษกับการให้บริการ e-books
Oct 28th, 2009 by jirawat 732 views
Sony eBook Reader.

Sony eBook Reader.

ห้องสมุดบางแห่งในประเทศอังกฤษเริ่มเปิดให้บริการดาวน์โหลด e-book เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งควบคู่ไปกับการให้บริการยืมตัวเล่มหนังสือ

โดยแทนที่จะยืมหนังสือที่เป็นตัวเล่มจริง บริการนี้จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนั้น ๆ ในรูปแบบของ e-book เพื่อนำไปอ่านบนเครื่องอ่าน e-book ที่ผู้ใช้บริการมีอยู่ ซึ่งบริการนี้จะรองรับเครื่องอ่าน e-book ได้ทุกรุ่น ยกเว้นเครื่องอ่าน e-book ของ Amazon ที่มีชื่อว่า Amazon Kindle เนื่องมาจากปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์ของ Kindle ที่ยังไม่รองรับบริการในรูปแบบนี้

Read the rest of this entry »

Share
ไปน่าน (อีกครั้ง) เยือนศูนย์ภูฟ้า วัดราษฎร์บำรุงวิทยา วัดนิโครธาราม วัดน้ำไคร้
Dec 14th, 2008 by supaporn 1,131 views

ทีมงาน STKS ลงน่าน (อีกแล้ว) ค่ะ ไม่ได้ไปเที่ยว (ตามเคย) เพราะไปน่านครั้งใด ก็คือการไปช่วยจัดระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นหลัก และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับสามเณรด้วย ครั้งนี้ พวกเราโดนล็อกวันว่าให้ไปวันที่ 5-7 ธันวาคม เพื่อจะได้ไปช่วยงานห้องสมุดของศูนย์ภูฟ้าด้วย ไหนๆ ก็ต้องไปน่านอยู่แล้ว ก็เลยวางแผนไปจัดระบบห้องสมุด (ต่อ) กับงานส่วนที่ยังค้างอยู่ และกับโรงเรียนที่อยากให้พวกเราไปช่วยแนะนำ คราวนี้ก็เลยเท่ากับ 4 แห่ง Read the rest of this entry »

Share
ห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน การลงพื้นที่ครั้งที่ 2
Oct 28th, 2008 by supaporn 1,264 views

สืบเนื่องจากกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางบรรณารักษ์ และพระ ผู้ดูแลห้องสมุด ต้องการให้ STKS มาแนะนำการซ่อมหนังสือ และเนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จในเดือนกุมภาพันธ์ ศกหน้า และยังไม่เป็นรูปร่าง หรือระบบเท่าที่ควร ทางห้องสมุดวัดราษฎร์บำรุง จึงขอให้ STKS เข้าไปเป็นผู้ร่วมจัดระบบให้ โดยทีมงาน STKS ได้ไปสำรวจห้องสมุดเมื่อคราวที่แล้ว และแนะนำการจัดห้องสมุดให้ดำเนินการระหว่างที่พวกเราจะลงไปในรอบที่ 2 ซึ่งในตอนนั้น พวกเราก็ยังไม่สามารถจะระบุได้ว่า จะขึ้นมาได้อีกเมื่อไร Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa