»
S
I
D
E
B
A
R
«
ถอดบทเรียนการบริหารข้อมูลเพื่อรู้ทันภัยพิบัติ
Mar 27th, 2012 by waree 107 views

จากการสัมมนาในหัวข้อ ถอดบทเรียนการบริหารข้อมูลเพื่อรู้ทันภัยพิบัติ ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัว ข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง NT 106 (บุษกร) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เนื่องจากจากการขาดองค์ความรู้ และข้อมูลด้านภัยพิบัติต่างๆ ทำให้ไม่สามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ การป้องกันหรือการรับมือ เพื่อแก้ไข สถานการณ์ต่างๆ บทเรียนที่ผ่านมาคงไม่มีใครปฎิเสธถึงความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก ข้อมูลสารสนเทศจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อช่วยมนุษย์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวาง แผนการรับมือ และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเฝ้าระวังก่อนเกิด หรือรับมือกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น กับการเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติ ผู้ร่วมสัมมนา คือ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงของ พื้นที่ภัยพิบัติ อันประกอบด้วย พลเรือตรีถาวร เจริญดี ผู้เชียวชาญพิเศษศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประสบการณ์จริงจากสึนามิ คุณวีรชัย  ไชยสระแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จับตามองเขื่อนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ วีรบุรุษเมืองปาย เหตุการณ์ดินโคลนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการ ทีวี 360 องศาสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  เกาะกระแสคำทำนาย 2012 วันสิ้นโลกจากทีวี 360 องศา (ช่อง 3) คุณอนุสรณ์  รังสิพานิช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการประยุกต์ภูมิศาสตร์สารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เบื้องหลังทีมทำงาน ศปภ. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช  ผู้ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม “นวนคร” รักษาจนวินาทีสุดท้าย และ คุณวิชัย วรธานีวงศ์ จากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ผู้ดำเนินรายการ

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa