»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการท่องเที่ยวเชิงรุก
Oct 14th, 2010 by supaporn 173 views

ปัจจุบัน ห้องสมุดต้องหาวิธีดำเินินการต่างๆ เพื่อเสริมบทบาทของห้องสมุดที่แต่เดิมมีแต่บริการเชิงรับ หรือ Demand management คือ บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนให้มีแนวคิดในเชิงรุกหรือ Demand creation โดยการสร้างให้เกิดความต้องการใช้ ต้องการอ่านเกิดขึ้น และต้องการมาใช้ บทความนี้ เสนอตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดเพื่อบริการเชิงรุก จากห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวความคิดและเป็นแนวทางในการหาวิธีการเชิงรุกที่อาจจะนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://stks.or.th

Share
ห้องสมุดในอังกฤษกับการให้บริการ e-books
Oct 28th, 2009 by jirawat 732 views
Sony eBook Reader.

Sony eBook Reader.

ห้องสมุดบางแห่งในประเทศอังกฤษเริ่มเปิดให้บริการดาวน์โหลด e-book เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งควบคู่ไปกับการให้บริการยืมตัวเล่มหนังสือ

โดยแทนที่จะยืมหนังสือที่เป็นตัวเล่มจริง บริการนี้จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนั้น ๆ ในรูปแบบของ e-book เพื่อนำไปอ่านบนเครื่องอ่าน e-book ที่ผู้ใช้บริการมีอยู่ ซึ่งบริการนี้จะรองรับเครื่องอ่าน e-book ได้ทุกรุ่น ยกเว้นเครื่องอ่าน e-book ของ Amazon ที่มีชื่อว่า Amazon Kindle เนื่องมาจากปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์ของ Kindle ที่ยังไม่รองรับบริการในรูปแบบนี้

Read the rest of this entry »

Share
Social Bookmarking กับการเพิ่มบริการ (เชิงรุก) ให้ห้องสมุด
Oct 17th, 2009 by Courseware2u 498 views

การบันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ Bookmark มีมานานแล้วตั้งแต่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เว็บเบราว์เซอร์อย่าง IE หรือ Firefox โดยเมนูคำสั่ง Favorites หรือ Bookmarks เป็นเมนูหนึ่งที่ผู้ใช้เว็บเบราว์เซอร์หลายท่านคุ้นเคย และใช้งานเป็นประจำ แม้นว่าการบันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ Bookmark มีจุดเด่นที่ช่วยให้ไม่ต้องจดจำเว็บไซต์จำนวนมากที่เราสนใจ แต่ก็มีปัญหาที่ว่าหากคอมพิวเตอร์เสีย หรือเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสาเหตุใดๆ ก็ตาม รายการเว็บไซต์ที่บันทึกจะสูญหาย หรือไม่สามารถเข้าถึงได้

แนวคิดการย้ายการบันทึกรายการเว็บไซต์ไปไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านผู้ให้บริการกลาง และทุกคนสามารถร่วมกันบันทึกรายการเว็บไซต์ สามารถสืบค้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ให้คะแนนความนิยม (Voting) และจัดหมวดเว็บไซต์จึงเกิดขึ้นตามกระแสเว็บ 2.0 (Web 2.0) และ Social Networking โดยเรียกการจัดเก็บรายการเว็บไซต์ร่วมกันออนไลน์นี้ว่า Social Bookmarking นั่นเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
ห้องสมุดกับการจัดการความรู้ด้วยไอซีที
Aug 24th, 2009 by Courseware2u 815 views

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาของชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย วันที่ 24 สิงหาคม ในหัวข้อ “ห้องสมุดกับการจัดการความรู้ด้วยไอซีที”

Share
กระแสโลกาภิวัฒน์กับความพร้อมของบรรณารักษ์ 2.0
Jul 8th, 2009 by Courseware2u 624 views

ก้าวสู่โลก 2.0 อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับประเทศไทย รวมทั้งวงการห้องสมุด แล้วบรรณารักษ์ควรตระหนักถึงอะไรบ้าง

  1. เข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์โดยเฉพาะประเด็น (cc) หรือ CreativeCommons พร้อมทั้งเข้าใจว่าสาระสำคัญของลิขสิทธิ์แต่ละรูปแบบเป็นไปอย่างไร ใช้ได้อย่างไร และมีผลกระทบต่องานห้องสมุดอย่างไร
  2. ใช้เครื่องมือ 2.0 ต่างๆ หากบรรณารักษ์ท่านใดยังไม่เคยเป็นสมาชิกหรือเล่น Hi5, Slideshare, Google Docs, Flickr, Blog, Wiki อาจจะตกเทรนกระแส 2.0 ได้ง่ายๆ ยังไงก็ลองหาเวลาศึกษาและนำมาปรับใช้กับงานในหน้าที่ดูสิครับ
  3. มุมมองที่กว้างกว่าเดิม ภาระหน้าที่และมุมมองที่กว้างที่กว่าเป็นอยู่มีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้น เช่น การศึกษาเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ในมิติต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลบริการต่างๆ ในห้องสมุด

ลองดูสิครับ ว่า “การบริการเชิงรุก” และ “ก้าวสู่กระแสโลกาภิวัฒน์” ที่แต่ละห้องสมุดมักจะนำมาเป็นประเด็นจัดสัมมนา จริงๆ แ้ล้วเป็นเพียง “ห้องสัมมนา” หรือได้ก้าวสู่ “ภาคปฏิบัติกันแล้ว”

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa