»
S
I
D
E
B
A
R
«
วัสดุปิดรักษาแผล Antibacterial Wound Gel
Sep 25th, 2012 by wanutwira 45 views

วัสดุปิดรักษาแผล Antibacterial Wound Gel มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีส่วนผสมหลักที่มาจากสารชีวภาพ ได้แก่ เกลือไคโตซาน ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื่อแบคทีเรียและเจลของเหลวที่มาจากแผล เพื่อให้แผลมีสภาพความชื้นที่เหมาะสมต่อการหายของแผล แผลไม่แห้งแข็ง จากผลการทดสอบในระดับสัตว์ทดลองเพื่อดูระยะเวลาในการหายของบาดแผลของหนู โดยได้ทำการเปรียบเทียบกับวัสดุทงการค้าชนิด  Intrasite ซึ่งมีลักษณะเป็นเจลเหมือนกัน พบว่า antibacterial wound gel ช่วยกระตุ้นให้แผลหายได้ไวกว่าวัสดุทางการค้า Intrasite โดยแผลจะหายภายในเวลา 14 วัน ในขณะที่ intrasite ต้องใช้เวลาในการหายของแผล 20 วัน  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Share
เหตุการณ์อื้อฉาวเรื่องการติดเชื้อโรคเอชไอวี
Jun 2nd, 2011 by rungsima 25 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม  2554

ข่าวหมวดนโยบาย-   HIV scandal.
โจทก์ หรือ เจ้าทุกข์ ชุดสุดท้ายที่ฟ้องร้องเรื่องการติดเชื้อโรคเอชไอวี จากการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เลือด ต่อรัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัทด้านการแพทย์ชีวภาพ 5 แห่ง  สรุปได้ตกลงกันเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยมูลค่า 28 ล้านเยน ( 3.4 แสนเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย  เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยราวๆ 1400 คน ตั้งแต่ปี 1989  ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีสภาวะเลือดไหลไม่หยุดและ เริ่มมีการฟ้องร้องตั้งแต่ปี 1980s
สาเหตุจากเลือดที่เป็นตะกอนที่ไม่มีการทำลายเชื้อไวรัสมาก่อน
ในปี 1996 นายนาโอโต๊ะ ดัง (นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น คนปัจจุบัน)  ที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขในขณะนั้นยอมรับผิดในส่วนการรับผิดชอบของรัฐบาล คดีความในศาลอาจยุติลงได้ โดยที่ผู้ป่วยที่ได้รับการติดเชื้อจากไวรัส  รัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลรับจะรักษาดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ให้อย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง : HIV scandal .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7348),424 – 425.

http://www.nature.com/news/2011/110525/pdf/473424a.pdf

Share
การยับยั้งการติดเชื้อเอดส์ด้วยเจลช่องคลอด
Sep 3rd, 2010 by supaporn 119 views

นักวิทยาศาสตร์ Quarraisha Abdol Karim และ Salim Abdol Karim หัวหน้าโครงการวิจัยเอดส์ ประสบความสำเร็จครั้งแรกในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ โดยทดลองกับผู้หญิงที่ติดเชื้อเอดส์จำนวน ๙๐๐ คน ทาเจลที่มีส่วนผสมของยาต้านทานโรคเอดส์ หรือ Tenofovir บริเวณช่องคลอด ผลปรากฏว่า สามารถลดโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้ถึงร้อยละ ๓๙ อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาการป้องกันการติดเชื้อเอดส์อย่างต่อเนื่อง โดย Hillier หัวหน้าโครงการ Vaginal and Oral Interventions to Control the Epidemic (VOICE) ศึกษาเปรียบเทียบการใช้เจล tenofovir บริเวณช่องคลอดกับยารับประทานป้องกันการติดเชื้อ HIVs ชนิด Truvada โดย Hillier กล่าวว่า โครงการนี้ช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทาง การป้องกันโรคเอดส์ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์หลายท่าน ได้ให้ความคิดเห็นว่าเจลมีศักยภาพมากกว่าการรับประทานยาป้องกัน เนื่องจาก ยาจะทำให้ยาเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งมีโอกาสส่งผลข้างเคียงกับผู้ป่วยได้มากกว่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/220—-92553-

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa