»
S
I
D
E
B
A
R
«
นวัตกรรมแบตเตอรี่ที่ผลิตจากไวรัส
Feb 5th, 2011 by wilailuck 141 views

ไวรัส (Virus) เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์ สัตว์ พืช หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และเป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่น ไม่สามารถเจริญและแพร่พันธุ์นอกเซลล์สิ่งมีชีวิตได้ แต่สามารถถ่ายทอดสารพันธุกรรมไปยังรุ่นลูกหลานได้ นักวิจัยพบว่าไวรัสใบยาสูบด่าง หรือ (TMV: Tobacco Mosaic Virus) ซึ่งเป็นไวรัสที่มีรูปร่างเป็นแท่งที่ทำให้เกิดโรคใบด่างในพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ยาสูบ มะเขือเทศ พริก และพืชชนิดอื่น ๆ นั้น สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบของแหล่งผลิตพลังงานขนาดเล็ก เช่น แบตเตอรี่ (Batteries) และเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ได้ โดยการนำ TMV ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมมาจับกับผิวของโลหะในขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ จากนั้นจัดเรียงแท่งของ TMV ให้เป็นระเบียบและจึงเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มที่ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บกักกระแสไฟฟ้า จากนั้นจะเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าและสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้

ทั้งนี้  แบตเตอรี่ที่มี TMV จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นไวรัสและก่อให้เกิดโรคได้ เนื่องจากนักวิจัยไม่สามารถตรวจพบ TMV หลังจากกระบวนการผลิตแบตเตอรี่เสร็จสิ้น และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ลิเทียม พบว่ามีพลังงานมากกว่าถึง 10 เท่า น้ำหนักเบา มีความคงทนและมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าส่วนประกอบของแบตเตอรี่ทั่วไป

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/421—-12554

Share
กังหันผลิตกระแสไฟฟ้าที่อยู่ใต้น้ำ
Nov 30th, 2010 by tipparat 201 views

นอกชายฝั่งทะเลของมลรัฐฟลอริดาไปประมาณ 15 ไมล์ มีกระแสน้ำมหาสมุทรที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกที่มีชื่อว่า กัลฟ์สตรีม (Gulf Stream) ที่มีความแรง 8.5 พันล้านแกลลอนต่อวินาทีและไหลอยู่ตลอดเวลาไม่หยุด นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติคเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะสามารถนำกระแสน้ำกัลฟ์สตรีมมาใช้ขับเคลื่อนกังหันที่อยู่ใต้น้ำเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 10 โรง โดยผลิต 24 ชั่วโมงต่อวันและตลอดสัปดาห์ ปัจจุบันมลรัฐฟลอริดาได้ให้เงินสนับสนุนการวิจัยแบบให้เปล่าจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานจากมหาสมุทร (Center of Excellence in Ocean Energy Technology) ของมหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติค ข้อควรระวังที่สำคัญของเทคโนโลยีนี้ได้แก่ การที่ใบกังหันใต้น้ำจะทำลายปลาและสิ่งมีชีวิตต่างๆ หรือที่เรียกว่า Cuisinart effect ในการติดตั้งอุปกรณ์จะมีการเตรียมการก่อสร้างที่บริเวณชายฝั่งทะเล แล้วจึงลากจูงไปยังพื้นมหาสมุทร ทั้งนี้โดยให้ใบพัดด้านบนหมุนอยู่ที่ระดับความลึก 30 – 40 ฟุต จากผิวพื้นน้ำ เพราะเป็นระดับความลึกที่กระแสน้ำกัลฟ์สตรีมไหลเร็วที่สุด

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/340—-22551

Share
ลวดซิลิกอนนาโนเปลี่ยนความร้อนไปสู่กระแสไฟฟ้า
Nov 23rd, 2010 by wilailuck 19 views

ลวดนาโนซิลิกอนนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติจากวัสดุที่สามารถเปลี่ยนความร้อนเป็นกระแสไฟฟ้าได้ต่ำไปสู่คุณสมบัติที่ดีขึ้น ผลการวิจัยดังกล่าวจะนำไปสู่การผลิตอุปกรณ์ที่ให้พลังงานที่มีราคาถูกโดยการเก็บเอาความร้อนที่ปล่อยทิ้งนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้อีก
กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลอฟอร์เนีย เบอร์กเล่ย์ และจากมหาวิทยาลัย Cal Techพบว่าลวดนาโนที่ทำจากซิลิกอนมีประสิทธิภาพในการเป็นเทอร์โมอิเล็กทริกได้ดีเทียบเท่ากับวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกอื่น ๆ ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน ทั้งนี้เชื่อว่าโครงสร้างนาโนจะช่วยหน่วงเหนี่ยวคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในวัสดุหรือโฟนอน (Phonons) ทำให้ประสิทธิภาพในการเป็นเทอร์โมอิเล็กทริกดีขึ้น

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/343—-12551

Share
ชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยพลาสมา
Oct 6th, 2009 by supaporn 511 views

การพัฒนาระบบการสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่และชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยพลาสมา เป็นผลงานวิจัยเด่นของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เนื่องจากการทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ เชื้อเพลิงจะถูกเผาไหม้เพื่อให้เกิดก๊าซร้อน ซึ่งจะถูกปรับทิศทางการไหลให้เหมาะสมเพื่อให้กระแสก๊าซร้อนปะทะกับใบกังหัน ก่อให้เกิดการหมุนของกังหันก๊าซ เพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า ชิ้นส่วนภายในต่างๆ เช่น ใบกังหัน จะต้องมีความสามารถในการทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการพ่นเคลือบ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa