»
S
I
D
E
B
A
R
«
มข.เจ๋ง!วิจัย”กิ่งสนสามใบ-ติ๋วขน” ต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว
Jul 20th, 2012 by suthiwan 123 views

นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้แสงซินโครตรอน ตรวจพบสารสกัดจาก “กิ่งสนสามใบและติ๋วขน” พืชสมุนไพรท้องถิ่นไทยมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวจริง โดยจัดงานแถลงข่าวขึ้นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

งานวิจัยดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการ  จากโครงการวิจัยเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โดยมีคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น    คือ  ภญ.รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร  รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ และ น.ส.ศศิภาวรรณ  มาชะนา ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  คือ  ดร.วราภรณ์  ตัณฑนุช และ ดร.กาญจนา ธรรมนู  ได้ทำการศึกษาฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวจากสารสกัดพืชสมุนไพร  ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากงานวิจัยสำรวจพืชตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน  ตั้งแต่ปี 2554  และได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง

Read the rest of this entry »

Share
4 ภาคีส่งหุ่นยนต์แก้วิกฤติน้ำ
Jul 6th, 2012 by pensiri 81 views

ก.วิทย์ ผนึก 3 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลน้ำ ส่งเรือติดหุ่นยนต์วัดความตื้นเขินลำคลอง เพิ่มหุ่นยนต์เฝ้าประตูน้ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผนึก 3 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลน้ำ ส่งเรือติดหุ่นยนต์วัดความตื้นเขินลำคลอง เพิ่มหุ่นยนต์เฝ้าประตูน้ำ พร้อมยานบินอเนกประสงค์ถ่ายภาพทางอากาศเสริมดาวเทียม
Read the rest of this entry »

Share
4 ภาคีส่งหุ่นยนต์แก้วิกฤติน้ำ
Jun 24th, 2012 by pensiri 55 views

ก.วิทย์ ผนึก 3 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลน้ำ ส่งเรือติดหุ่นยนต์วัดความตื้นเขินลำคลอง เพิ่มหุ่นยนต์เฝ้าประตูน้ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผนึก 3 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลน้ำ ส่งเรือติดหุ่นยนต์วัดความตื้นเขินลำคลอง เพิ่มหุ่นยนต์เฝ้าประตูน้ำ พร้อมยานบินอเนกประสงค์ถ่ายภาพทางอากาศเสริมดาวเทียม
Read the rest of this entry »

Share
หินดวงจันทร์จากสหรัฐฯ จะไปเมืองไทย
Oct 16th, 2011 by wilailuck 47 views

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ติดต่อขอยืมตัวอย่างหินดวงจันทร์จาก Johnson Space Center เมือง Houston ประเทศสหรัฐฯ เพื่อไปจัดแสดงในงาน BOI FAIR ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 – 25 พฤศจิกายน 2554 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” หรือ “Going Green for the Future” “บีโอไอแฟร์ 2011″ เป็นมหกรรมแสดงนิทรรศการครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  5 ธันวาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต หินดวงจันทร์ที่จะนำไปเป็นตัวอย่าง เป็นหินดวงจันทร์ที่ได้จากการสำรวจของยานอวกาศอพอลโล 15 และในนิทรรศการครั้งนี้ ผู้เข้าชม ยังได้รับความรู้จากนิทรรศการด้านอวกาศ ชุดอวกาศ และอาหารอวกาศด้วย

ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยขอยืมหินดวงจันทร์ไปแสดงในงาน WORLDTECH’95 ซึ่งจัดในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ.2538 มาครั้งหนึ่งแล้ว

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/961—-102554

Share
สมาคม ATPAC หรือสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา
Mar 29th, 2011 by tipparat 83 views

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการรวมตัวของนักวิชาชีพไทยหลายสาขาที่มีงานทำอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งสมาชิกแต่ละคนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเทียบเท่านานาประเทศ วัตถุประสงค์ของการตั้งสมาคมคือ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสมาคมกับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก ปัจจุบันสมาคมประกอบด้วยสมาชิกคือ กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย กลุ่มนักวิชาการและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ นักธุรกิจและนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/457—–22554

Share
กระทรวงวิทย์ฯ สรุปผลงานวิจัยเด่น เทคโนโลยีเครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ คว้าอันดับ 1
Nov 19th, 2009 by titima 307 views

20091118-most-techติดตามผลงานวิจัยเด่น 143 โครงการ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดพิมพ์ใน “รวมเทคโนโลยีของ วท.” โดยเทคโนโลยีเครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติเป็นสาขาที่มีจำนวนผลงานการวิจัย และพัฒนามากที่สุด ขณะที่นักวิจัยและหน่วยงานที่มีผลงานมากที่สุดตกเป็นของกรมวิทยาศาสตร์ กับผลงานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร อ่านฉบับเต็ม…คลิกที่นี่

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa