»
S
I
D
E
B
A
R
«
Green NSTDA Green Tips. (Vol.8)
Sep 3rd, 2012 by wanutwira 137 views

 รณรงค์ใช้แก้วส่วนตัวลดโลกร้อน

โครงการ Green NSTDA ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกๆ คน ร่วมกันรณรงค์ใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วพลาสติกและกระดาษ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกและกระดาษ รวมทั้งลดปริมาณขยะลงได้ ทุกครั้งที่ซื้อกาแฟให้นาแก้วส่วนตัวติดตัวไปด้วย อีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

Share
กระดาษจะหมดไป???
Oct 10th, 2011 by supaporn 75 views

เมื่อหลายวันก่อน นักวิชาการในที่ทำงานเดียวกัน ได้ยกประเด็นหารือ เกี่ยวกับกระดาษจะหมดไปหรือไม่ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จะหมด หรือหายไปหรือเปล่า คำตอบแรกที่ให้ไปคือ คงไม่หมด แต่จะลดลงไปอย่างมาก ส่วนจะหมดหรือหายไปจากโลกคงไม่กล้าให้คำยืนยัน  ได้แต่สืบเสาะหาความรู้จากผู้รู้ท่านอื่นๆ และได้ช่วยกันขุดข้อมูลบางอย่าง เช่น จะมีจอภาพที่เอามาใช้แทนกระดาษ ยังไม่ดีนักแต่ก็น่าสนใจ พวกหนึ่งเรียกว่า boogie board สำหรับเขียนเล่น เหมือนกระดาษทด ราคาถูก 30 เหรียญ อีกพวกหนึ่งเอาไว้ทำจอภาพของพวก tablet หรือ notebook ของอนาคต แบบเดียวกับ amazon kindle ลองเข้าไปดูตาม link นี้ค่ะ
https://www.technologyreview.com/blog/mimssbits/27018/
http://www.bloomberg.com/news/2011-08-10/kent-displays-pushes-e-writers-as-paper-replacement-in-schools.html
http://www.youtube.com/watch?v=hXGrrmN8DH0
http://video.postjung.com/22596.html
http://www.metacafe.com/watch/5875805/kidstech_boogie_board/

ได้แจ้ง link ต่างๆ ไปยังนักวิชาการที่สอบถามมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่ได้ขุดมาให้เผื่อจะตรงกับข้อคำถาม  ท่านก็ได้แบ่งปันข้อมูลที่ขุดมาได้เพื่อมาแบ่งปันเช่นเดียวกัน เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับ e-book และไอทีในอนาคต  น่าสนใจทีเดียวค่ะ

Future of Computer Interface (3.22 min)

http://www.youtube.com/watch?v=-2Kn2HKCWqs&feature=related

Computer of the Future (1.51 min)

http://www.youtube.com/watch?v=40tS8A-SJ6c&feature=related

The Future of communication (5.14 min)

http://www.youtube.com/watch?v=iu0ztxdsFis&feature=related

Epaper-Newspaper (1.44 min)

http://www.youtube.com/watch?v=0B28SHBmMNI&feature=related

Apple e-book reader device concept (7.17 min) (iBook)

http://www.youtube.com/watch?v=P-jS1zaZi0k

Microsoft Vision 2019 HD [720p] (5.48 min)

http://www.youtube.com/watch?v=P2PMbvVGS-o&feature=related

The Future Technology! ล้อเลียน (1.37 min)

http://www.youtube.com/watch?v=17DPJHNVx2Q

Share
แบตเตอรี่กระดาษโดยนาโนเทคโนโลยี
Oct 9th, 2010 by tipparat 282 views

โดยแท้จริงกระดาษมีรูพรุนเล็กๆ จำนวนมาก เมื่อมองกระดาษในระดับโมเลกุลจะพบว่าประกอบด้วยเส้นใยที่พันกันยุ่งเหยิงทำให้มีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่และช่องว่างขนาดเล็กจำนวนมาก นักวิทยาศาสตร์จึงอาศัยคุณสมบัตินี้สร้างหลอดขนาดนาโน (Nano-tubes) และนำกระดาษสองแผ่นที่มีหลอดขนาดนาโนนี้มาประกบกันเป็นชั้น แล้วนำไปวางในสารละลายที่นำไฟฟ้า (Electrolyte solution) จะทำให้เกิดกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าที่สามารถม้วนงอได้ หลอดคาร์บอนขนาดเล็กนี้จะทำหน้าที่เหมือนขั้วไฟฟ้า กระดาษดังกล่าวซึ่งมีคุณสมบัติเก็บพลังงานได้นี้มีน้ำหนักเบาและเป็นทางเลือกหนึ่งของอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแทนที่การใช้โลหะที่ใช้ในปัจจุบัน

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/229—-22553

Share
การสงวนรักษาทรัพยากรห้องสมุด
Jan 1st, 2008 by supaporn 582 views

ได้อ่านบทความของ คุณจิราภรณ์ อรัณยะนาค เรื่องการสงวนรักษาทรัพยากรห้องสมุด กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรของห้องสมุดเสื่อมสภาพออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ สาเหตุภายนอกและสาเหตุภายใน

  1. สาเหตุภายใน คือ กระบวนการขำรุดเสื่อมสภาพซึ่งเกิดจากตัววัสดุเอง เช่น สารเคมีบางชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทำให้กระดาษเสื่อมสภาพในระยะเวลาอันสั้น
  2. สาเหตุภายนอก คือ กระบวนการชำรุดเสื่อมสภาพซึ่งเกิดจากการกระทำของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มนุษย์ อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง ลม ฝน ฝุ่นละออง ก๊าซ นก หนู แมลง จุลินทรีย์ เป็นต้น
Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa