»
S
I
D
E
B
A
R
«
สวทช. จับมือ กรมทรัพย์สินฯ ร่วมคุ้มครองงานวิจัย
Sep 25th, 2011 by pornpan 64 views

สวทช. จับมือ กรมทรัพย์สินฯ ร่วมคุ้มครองงานวิจัย มุ่งใช้เชิงพาณิชย์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนาม “บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนางานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” มุ่งพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ คุ้มครองผลงานวิจัย ของไทย รวมถึงพัฒนาการตรวจสอบสิทธิบัตร จัดทำคู่มือและจัดอบรมการตรวจสอบการประดิษฐ์แก่เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง

Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีสีเขียว กับ สิทธิบัตร
Sep 20th, 2010 by titima 144 views

เทคโนโลยีสีเขียว (Green technology) ที่ต้องเหี่ยวเฉาเพราะขั้นตอนการพิจารณาสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อเดือนธันวาคมปี ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา (US Patent and Trademark Offife : USPTO) ได้เริ่มโครงการจดสิทธิบัตร Fast-track โครงการนำร่องสนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อลดระยะเวลาในการจดสิทธิบัตรให้สั้นลงจากเดิมที่ต้องรอนานถึง ๔๐ เดือน เพื่อให้ผลงานได้รับการพิจารณาเร็วขึ้นแม้ว่าคุณสมบัติจะยังไม่ครบตามกำหนดก็ตาม ซึ่งงานนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับ
๑. การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒. การประหยัดพลังงาน
๓. การพัฒนาพลังงานทดแทน
๔. การลดก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งจะแยกประเภทลงไปอีกกว่า ๗๐ รายการ

อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานภายใต้โครงการ Fast-track ดังกล่าว กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถอนุมัติคำร้องได้เพียง ๑ ใน ๓ เท่านั้น ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน ขณะที่ Mark Bunger ผู้อำนวยการวิจัยจาก Lux Research  ให้ข้อคิดเห็นว่า โครงการจดสิทธิบัตร Fast-track ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับเทคโนโลยีสีเขียว มากนัก เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้จดสิทธิบัตรไปเกือบหมด และสิ่งที่พยายามจะจดสิทธิบัตรก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของกระบวนการ แต่ประโยชน์ที่บริษัทที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร คือ การเท่ากับได้รับประกันว่าจะต้องเป็นโครงการที่น่าสนใจ ซึ่งจะสร้างความสบายใจแก่นักลงทุน และบริษัทที่จะใช้เวลาระดมทุนน้อยลง

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/229—-22553

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa