»
S
I
D
E
B
A
R
«
งานแสดงความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศจีน
May 5th, 2011 by rungsima 49 views

S&T Accomplishments Show in Beijing

เป็นบทความคอลัมน์พิเศษ จากจดหมายข่าว China Science and Technology Newsletter  ฉบับเดือน มีนาคม 2011 เลขที่ 612

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2011 มีการจัดงานแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ กรุงปักกิ่ง โดยผู้สนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานหลักๆ ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , CPC Central Committee Organization Department, National Development and Reform Comission, และ กระทรวงการคลัง  วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ  ผลสำเร็จและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่มาจากโครงการวิจัยตามแผนงานที่ 11 ในช่วง  5 ปี 2006-2010 รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นผู้เปิดงานและเยี่ยมชมการแสดงต่างๆ

ภายในงานประกอบด้วยการแสดงในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ บอร์ดแสดง 650 เรื่อง นิทรรศการ 1000 บูธ  ต้นแบบ 150 เรื่อง การแสดงมัลติมีเดีย 150 แห่ง  การแสดงแบบโต้ตอบกัน 70 เรื่อง ได้แก่ การทดสอบขับรถยนต์ไฟฟ้า  การโทรศัพท์ผ่านวิดีโอไปยังขั้วโลกใต้  ซึ่งเป็นที่สนใจแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงานเป็นอย่างมาก

ในส่วนการแสดงความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์จากโครงการหลักต่างๆ ผู้เยี่ยมชมได้เห็นประเภทของผลสำเร็จด้านเทคโนโลยีชั้นสูง  ตัวอย่างได้แก่  แคบซูล Shenzhou VII ที่กลับมาจากท่องอวกาศ ห้องปฏิบัติการในอวกาศ Tiangong-I  ดาวเทียม  Chang’e-I  ต้นแบบของยานสำรวจ ดวงจันทร์  ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Tianhe-I ที่มีประสิทธิภาพประมวลผลเร็วที่สุดในโลก  ระบบการสื่อสารไร้สายของอุปกรณ์เคลื่อนที่ TD-LTE  เครื่องบิน C919 ในขนาดจริง  เครื่องเจาะขุดลงในน้ำขนาด 3000 เมตร  และโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ HTR

นอกจากนี้ในส่วนแสดงผลงานเทคโนโลยีขั้นสูง ยังมีการแสดงผลงาน 10 เรื่องสำคัญที่สุด  ที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์จีน  เช่น รถไฟความเร็วสูง  รถยนต์ไฟฟ้า ทีมีการแนะนำให้แก่เมืองใหญ่ 10 แห่งของประเทศจีน  ระบบการส่องสว่างจากเซมิคอนดักเตอร์เพื่อประหยัดพลังงาน  สาธิตโครงการ Golden Sun  ระบบรีโมทเซ็นซิ่งสำหรับอากาศ  กังหันลมขนาด 5MW  National high-tech parks, Industrialization center , Campus S&TParks

ในหมวดทางสาขาเกษตรศาสตร์ มีการนำเสนอผลงานในเรื่อง สายพันธ์ซุปเปอร์ข้าวโพด   จีโนมข้าว  ปลาที่ดัดแปลงพันธุกรรม การเกษตรแบบ 3 มิติ  การเกษตรแบบประหยัดน้ำ  ผลิตภัณฑ์เกษตรชนิดใหม่  นวัคกรรมบ้านที่ทนแรงจากแผ่นดินไหว  ระบบบริการข้อมูลสำหรับประชาชนในพื้นที่ชนบท   โครงการระบบผันน้ำ  สาหร่ายสีฟ้าสำหรับการเตือนภัยและบำบัด  อาคารที่ประหยัดพลังงาน  รวมถึงการแสดงผลงานจาก มหกรรมกีฬาโอลิมปิค และงานเอ็กซ์โปเทคโนโลยี

ในส่วนผลงานวิจัยขั้นพื้นฐาน มีการแสดงนิทรรศการในเรื่อง แท่นพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากวัสดุนาโน   สเต็มเซลล์ชนิด iPS Pluripotency อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่  เรือดำน้ำลึกที่มีมนุษย์ควบคุมชื่อ Dragon  เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนปักกิ่ง  กล้องส่องทางไกล  Guo Shoujing (LAMOST)  เครื่องซินโครตรอนเซี่ยงไฮ้  โครงสร้างโปรตีน  การสังเคราะห์ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเครื่องเล่นมัลติมีเดีย

ในส่วนแสดงผลงานนวัตกรรมระดับชาติ  มีการแสดงข้อมูลของโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ Thousand Talents Program,  Cheung Kong Scholars Program,  Hundred Talent Program,  National Outstanding Youth Fund, Talents Recruitment, Knowledge Innovation Project, Technology Innovation Project,  Research Institution Reform, Innovation Demonstration Park, innovation City, Technology Market,  Science&Technology Week, National Popular Science Day  etc.
โดยในระหว่างการแสดงผลงาน มีการประกาศและการจัดกิจกรรมย่อย บนเวทีแสดงเพื่อสรุปข้อมูลให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมรับทราบตลอดเวลา

บรรณานุกรม : The Ministry of Science and Technology  People’s Republic of  China “S&T Accomplishments Show in Beijing” China Science and Technology Newsletter  No.612 (March 10, 2011)

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa