»
S
I
D
E
B
A
R
«
พิสูจน์ยากเลือดหลวงตาบัว กลายเป็นพระธาตุ
March 1st, 2011 by ilada 74 views

โดยปกติการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเลือดจะมี 2 ส่วน คือ หากมีการนำมาใส่ภาชนะการเปลี่ยนแปลงจะเป็นลักษณะเลือดอยู่ชั้นล่าง น้ำเหลืองจะลอยตัวขึ้นอยู่ข้างบนของชั้นน้ำเลือด ซึ่งหากน้ำเหลืองแข็งตัวมาก ก็จะพบเพียงก้อนวุ้นเฉยๆ ไม่ใช่เป็นในลักษณะเม็ดน้ำตาลทราย หรือเม็ดทรายเล็กๆ

จากกรณีเลือดและน้ำเหลือง ที่ได้มาจากการทำความสะอาดบาดแผลนิ้วเท้าของหลวงตามหาบัว ไว้ในโกศขณะที่ยังไม่ละสังขารแล้วนำมาบูชา จนกระทั่งพบว่ากลายเป็นก้อนแข็งคล้ายเม็ดทราย หรือเม็ดน้ำตาลทรายส่องแสงแวววับนั้น  สรุปได้ว่า กรณีที่เกิดขึ้นตามทฤษฎีทางการแพทย์ไม่เคยพบเห็นมาก่อน หากจะอิงตามหลักวิทยาศาสตร์นั้น  จะต้องมีการนำตัวอย่างเลือดและน้ำเหลืองดัง กล่าวมาตรวจหาดีเอ็นเอ ซึ่งหากพบยีนหรือสิ่งใดที่แสดงว่า เม็ดน้ำตาลทรายดังกล่าวเป็นน้ำเหลืองและเลือดจริง หลังจากนั้นจึงจะสามารถทำการวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไปว่าเหตุใดสภาพของเหลวจึง กลายเป็นของแข็งเช่นนั้นได้ แต่เพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนา แพทย์หลายท่านก็นับถือศาสนาพุทธ แม้ว่าจะสามารถนำก้อนเลือด ก้อนน้ำเหลืองดังกล่าวไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถึงที่มาที่ไป ก็อาจดูไม่เหมาะสม เพราะเป็นเรื่องของความศรัทธา ดังนั้น คงไม่สามารถจะเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ในลักษณะนี้ได้

สำหรับกรณีที่ศพไม่เน่า เรียกว่า ภาวะน้ำออกจากเซลล์มากกว่าปกติ ซึ่งเกิดจาก 3 ปัจจัย คือ อุณหภูมิสูงมาก ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ และอากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถือเป็นภาวะเหมาะสมที่ทำให้สภาพร่างกายของศพไม่เน่าได้ แต่กรณีนี้ไม่พบเห็นบ่อย เกิดขึ้นได้น้อยมาก

ที่มา: มติชนออนไลน์ วันที่ 11 กุมภาพันธื 2554

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa