»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิกฤติน้ำโลก 2553 ตอน 2
August 19th, 2010 by waree 138 views

วิกฤติน้ำโลก ปี 2553
น้ำสร้างความเสียหายหลายประเทศ
เดือนมิถุนายน น้ำท่วมฉับพลันในรัฐอาร์คันชอส์ มีผู้เสียหาย 40 คน
น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล ประชาชนนับแสนคนไร้ที่อยู่อาศัย
เดือนกรกฎาคม 18-19 ก.ค. พายุ “โกนซิน” ทำให้เกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลลากในบางพื้นที่ของจังหวัดน่าน และจังหวัดหนองคาย ประชาชนได้วัดความเสียหายเดือดร้อน 13,639 ครัวเรือน 56,372 คน

ฝนตกหนักเกิดติดต่อกันหลายวันจนเกิดปัญหาใหญ่ในหลายเมืองของประเทศจีน ประชาชนมากกว่าสิบล้านได้รับผลกระทบ เสียชีวิต 700 คน เสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า 250,600 ล้านบาทเป็นมหันภัยน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ 12 ปี ของประเทศจีน

ข้อมูลในหัวข้อที่รวบรวมจากข่าวที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์แล้วออนไลน์ รวมทั้ง www.thaiwater.net

ที่มา: นิทรรศการวิกฤติโลก, มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553, วันที่ 7–22 สิงหาคม 2553, ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa