»
S
I
D
E
B
A
R
«
จัดการความรู้ด้วย Blog
August 25th, 2008 by Courseware2u 662 views

Blog หรือ web Log เครื่องมือช่วยจดบันทึกรายวัน หรือ Diary ในรูปแบบออนไลน์ที่นำมาใช้จัดการความรู้ได้ดีมากโปรแำกรมหนึ่ง โดยเว็บไซต์ http://gotoknow.org นับเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้ Blog โด่งดังมาก เนื่องจากระบบที่ใช้ง่าย แบบเดียวกับพิมพ์งานด้วย Word เหมาะกับผู้ใช้ทุกกลุ่มในองค์กร หากท่านสนใจพัฒนาระบบจัดการความรู้ด้วย Blog ปัจจุบันมีเครื่องมือให้ใช้หลากหลาย เช่น wordpress.com ที่ให้บริการทั้งระบบ (ฟรี) สมัครใช้ง่าย สะดวก เปิด CoP ให้สมาชิกใช้ได้ทันที

wordpress.org เว็บอีกเว็บที่ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (ฟรี) นำไปติดตั้งที่เครื่องของท่าน เพื่อสร้าง CoP แบบภายใน พร้อมฟังก์ชันหลากหลายที่จะดึงและนำเสนอความรู้

จุดเด่นที่น่าสนใจในการนำ Blog มาจัดการความรู้หรือ KM (Knowledge Management) ก็คือ การอนุญาตให้ป้อนเนื้อหาได้อิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ เน้นการเล่าเรื่อง หรืออธิบายด้วยภาพ หรือเล่าเรื่องจากภาพ (Storytelling) อีกทั้งมีการทำงานคล้ายกับพิมพ์งานด้วย Word Processor

Share

One Response  
supaporn writes:
August 28th, 2008 at 20:08

ได้ใช้ Blog อยู่เป็นประจำค่ะ นับว่าเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ได้ดีทีเดียว เพราะสามารถใช้ blog ในการเขียนเรื่องเล่า เรื่องราว ที่ได้พบเห็น หรือประสบการณ์ ความรู้ที่มีอยู่ใส่เข้ามาใน blog ได้ค่ะ รู้สึกมีอิสระในการเขียน บางวันไปเที่ยวที่ไหนมาก็เขียนไว้ใน blog บางครั้งก็มีผู้อ่านมาแจมใน blog ที่เขียนไว้ด้วย ช่วยกันเติม ช่วยกันใส่ข้อมูลบางอย่างเสริมกับที่เคยเอาไว้

เคยเรียนการจัดการความรู้มาแต่ทฤษฎีค่ะ วิทยากรได้แต่บอกว่า ให้ share มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วก็สรุป แต่วิทยากรก็ไม่มี IT หรือเครื่องมือแนะนำว่า blog เป็น tool ในการจัดการความรู้ในส่วนนี้ได้ เพื่อได้มารู้จักกับ blog รู้สึกว่า ใช่เลย คิดว่า หน่วยงานหลายแห่งที่คิดจะทำ KM หรือ Knowledge Management ยังไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ถูกว่า จะทำอย่างไร มี tool อะไรที่จะใช้บ้าง ควรเริ่มจาก blog ค่ะ

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa