»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิกฤตที่ห้องสมุดประชาชนบอสตันต้องเผชิญ
March 9th, 2010 by watinee 404 views

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้เขียนเพิ่งได้รับมอบหมายให้ช่วยสืบค้นบทความที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแนวโน้มที่น่าสนใจที่อาจเกิดขึ้นกับวงการห้องสมุดในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการประชุมวิชการประจำปีของศวท.ในปีนี้ ระหว่างนั้นผู้เขียนบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากเขียนโดย Daniel Chudnov (Three things to watch for in 2010. Competers in Libraries, 2010, 30(1), 24-26)  ชูสามสิ่งที่ต้องจับตามองในวงการห้องสมุดในปี ๒๕๕๓ นี้ สิ่งหนึ่งที่สามารถพูดได้ตอนนี้ ซึ่งบางท่านอ่านแล้วอาจไม่รู้สึกแปลกใจนัก นั่นคือ ความอยู่รอดให้ได้ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและโดนตัดงบประมาณ (ที่จริงห้องสมุดบ้านเราโดนมาตลอด นั่นหมายความว่าภาวะเศรษฐกิจบ้านเรา…?) คำคาดการณ์นี้ไม่ต้องรอบทพิสูจน์ความแม่นยำมากนัก เมื่อวันนี้ Boston Globe เผยว่า คณะกรรมการบริหารห้องสมุดประชาชนบอสตันซึ่งมีประมาณ ๒๖ ห้องสมุดสาขา จะประชุมกันวันนี้บ่ายโมงที่ห้องสมุดสาขาหลักที่ Coppley Square เพื่อจัดอันดับห้องสมุดสาขาที่สมควรปิดทำการอย่างน้อย ๑๐ แห่ง ปรากฎการณ์นี้ทำให้นักศึกษาและบุคคลในวงการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ออกมาเคลื่อนไหวรวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงเตรียมยื่นจดหมายต่อคณะกรรมการขอให้พิจารณาที่จะปิดห้องสมุดสาขาบางแห่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง

คำถามต่อมาที่เกิดขึ้นในใจในฐานะที่ผู้เขียนเป็นบรรณารักษ์ (แม้จะไม่แก่วิชามากนัก) ว่าคณะกรรมการฯนำเกณฑ์อะไรมาพิจารณาว่าห้องสมุดสาขาไหนดีพอที่จะอยู่ต่อหรือไป? นอกจาก ยอดการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแล้ว สิ่งที่คณะกรรมการจะพิจารณาคือ Foot Traffic Computer Use Wi-Fi network use Number of programs offered และ Number of people attending story time and English classes อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ กล่าวว่าทางคณะจะยังไม่เปิดเผยรายชื่อห้องสมุดที่จะถูกปิดในวันนี้

จากเหตุการณ์นี้ ผู้เขียนเห็นสองสิ่งที่เกิดขึ้น คือ ๑. ห้องสมุดมีความสำคัญมากขนาดไหนต่อคนที่นี่ คนในชุมชนหลายแห่งที่ทราบข่าวว่าห้องสมุดประชาชนในเขตที่ตนอาศัยอยู่อาจถูกปิดลง พวกเขารวมตัวและหารือกัน เพื่อหาหนทางแก้ไข ไม่เพียงแต่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เดือดร้อน คนในชุมชนเองก็เช่นกัน เพราะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ น้อยมากที่คนจะซื้อหนังสืออ่านเอง ดังนั้นห้องสมุดจึงเป็นที่พึ่งพาอย่างเยี่ยมยอด หนังสือบางเล่มมีคนเข้าคิวรออ่านกว่าสามร้อยคิว ๒. เหตุการณ์นี้อาจสะเทือนห้องสมุดประชาชนแห่งอื่นๆ (ไม่เฉพาะแค่ไหนสหรัฐอเมริกา) ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่ามุมสะท้อนนั้นจะลบหรือบวก หน้าที่หนึ่งที่เราจะทำได้คือ บริการให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของทุกสิ่ง ซึ่งผู้เขียนคิดว่าห้องสมุดบ้านเราทำได้ดีเพราะโรคนี้ไม่ใหม่สำหรับเรา เรามีภูมิกันที่ดี

ที่มา

Ryan, Andrew. Rankings to decide fate of libraries: president will outline criteria today; as many as 10 may be closed. The Boston Globe, (March 9, 2010).

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa