»
S
I
D
E
B
A
R
«
รมว.วท. เยี่ยมชมบูธ STKS ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธ.ค. ๕๒
December 4th, 2009 by titima 603 views
20091203-hmk-day-1

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว. วท. เยี่ยมชมบูธ STKS ในงาน "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๒"

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว. วท. ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธ “เศรษฐกิจพอเพียงด้วยไอซีที@สวทช.” ที่จัดโดย STKS เพื่อร่วมในงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒” ณ ถ.ราชดำเนิน เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๒


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ สวทช. โดย STKS ได้ร่วมออกบูธเพื่อจัดนิทรรศการ ในงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒” ระหว่าง ๓-๗ ธ.ค. ๒๕๕๒  ณ บริเวณ ถ.ราชดำเนินกลางซึ่งถูกเนรมิตให้เป็นถนนแห่งความสุขของคนไทยภายใต้แสงพระบารมี

สำหรับบูธ STKS ที่ไปร่วมออกในงานครั้งนี้ คือ “เศรษฐกิจพอเพียงด้วยไอซีที@สวทช.” ซึ่งเน้นนำเสนอถึงการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานของ “ความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากรและองค์กร สวทช.” โดย สวทช. ได้ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สและฟรีแวร์  รวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้ต่อหน่วยงานเครือข่ายทั้งระดับภาคการศึกษา บริษัท และบุคคล

โดยในวันแรกของการจัดงาน วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๒ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ STKS ซึ่งทีมงานได้นำเสนอภาพรวมของกิจกรรมภายในบูธ พร้อมนำเสนอ “e-Book รวมหนังสือตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ที่รวบรวมรายการหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  และตัวอย่างโครงการการพัฒนาที่ได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งท่าน ดร.คุณหญิงกัลยา ได้ให้ความสนใจ พร้อมสอบถามว่า “เปิดให้คนทั่วไปดาว์นโหลดได้ด้วยหรือไม่ ที่ไหน?” ซึ่งได้เรียนว่าสามารถเข้าชมและดาว์นโหลดที่ http://stks.or.th/HMK

photo-0010

นอกจากนี้ STKS ยังได้นำซีดี “ขุมทรัพย์ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานองค์กร: โอเพนซอร์สและฟรีแวร์” ที่รวบรวมรายการซอฟต์แวร์ฟรีและถูกกฎหมาย รวมถึง ซีดี “STKS Open ClipArt” ที่รวบรวมภาพการ์ตูนน่ารักมากมายเพื่อใช้ในการทำสื่อ ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถเลือกใช้ตามความชอบโดยไม่มีลิขสิทธิ์ ที่สำคัญเป็นผลงานการว่าจ้างผู้ต้องขังในการวาด ซึ่งนับเป็นการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ ซึ่งทั้งหมด STKS ได้นำมามอบให้แก่ผู้ที่สนใจที่เข้าเยี่ยมชมงาน

photo-0009

สำหรับบูธของ STKS นั้น จะมีตลอดการจัดงาน คือ ตั้งแต่วันที่ ๓-๗ ธ.ค. ๒๕๕๒ ระหว่างสี่แยกคอกวัว – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บริเวณหน้าวิทยาอาศรม ธนาคารไทยพาณิชย์ใกล้กับศึกษาภัณฑ์ ใครสนใจไปเดิมชมงานอย่าลืมไปเยี่ยมชมบูธ STKS ด้วยนะคะ มีทีมงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาต้อนรับ ตั้งแต่ ๖ โมงเย็น-เที่ยงคืน ของทุกวันคะ

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa