»
S
I
D
E
B
A
R
«
ระบบสกัดน้ำมันปาล์มไม่ใช้ไอน้ำ
October 27th, 2009 by ilada 969 views

ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำระดับชุมชน เป็นเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำเครื่องแรกของโลกที่สามารถสกัดน้ำมันปาล์มเกรด A และไม่มีปัญหาน้ำเสีย รวมทั้งกากที่เหลือจากการสกัดน้ำมันปาล์มยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังมีระบบการควบคุมการทำงานที่สะดวก ติดตั้งง่ายประหยัดพลังงาน และยังสามารถเครื่อนย้ายได้ง่ายอีกด้วย เหมาะสมกับการทำงานในระดับชุมชน
ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยร่วมกันระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) กับบริษัท เกรท อะโกร จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาพืชพลังงานเพื่อเป็นทางเลือกด้านพลังงาน และลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซลเพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันดีเซล

เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยในหลายพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มผู้ปลูกปาล์มรายใหม่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งผลผลิตที่แพงไปยังโรงสกัดน้ำมันขนาดใหญ่ที่อยู่ไกลๆ ยังเป็นสาเหตุทำให้คุณภาพและเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันปาล์มที่สกัดได้ลดลงด้วย

ที่มา : ข่าว สวทช. จาก Thai daily 6 Oct.2009 / รายการชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน

Share

2 Responses  
พัดลมไอน้ำ writes:
January 30th, 2010 at 19:54

ดีครับ คนไทยจะได้รวยๆกันสักที

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa