»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้ก๊าซช่วย
October 20th, 2009 by supaporn 907 views

เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัด คือ เกิดการยุบตัวและการหดตัว แต่เทคโนโลยีใหม่ที่วิจัยและพัฒนาโดย ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือไบโอเทค ได้ใช้ก๊าซช่วย คือ พลาสติกหลอมเหลวจะถูกฉีดเข้าไปเป็นโครงร่างชั้นนอกของชิ้นงาน จากนั้นก๊าซจะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ตัวเดียวกันเพื่อเป็นชั้นใน โดยจะฉีดพร้อมๆ กับพลาสติกหลอมเหลวตัวแรกหรือจะฉีดช้ากว่า ขึ้นอยู่กับการควบคุมความหน่วงของเวลาในการฉีด ผลที่เกิดขึ้นทำให้ชิ้นงานพลาสติกมีผิวตึงสวยงาม ลดการหดตัว มีความทนต่อแรงกระแทกดีขึ้นโดยที่น้ำหนักเบากว่าเดิมและลดต้นทุนการผลิตได้ ไบโอเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาอนุญาตการใช้สิทธิ์ให้กับ บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa