»
S
I
D
E
B
A
R
«
PLIGG : โปรแกรมสร้างเว็บ Social Bookmark สำหรับวงการห้องสมุด
October 17th, 2009 by Courseware2u 832 views

หน้าที่หนึ่งของห้องสมุด ก็คือการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ในปัจจุบันการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ การทำหน้าที่นี้หากใช้คนเพียงจำนวนหนึ่งของห้องสมุด อาจจะไม่สอดรับกับแนวคิด Library 2.0 การเปิดโอกาสให้สมาชิกห้องสมุดร่วมกันแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และช่วยกันโปรโมตว่าเว็บใดเด่น น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อก้าวสู่บริการเชิงรุกอย่างแท้จริงของห้องสมุด

ซอฟต์แวร์ Pligg นับเป็นทางเลือกสำหรับห้องสมุดที่ต้องการเปิดเว็บไซต์แนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ โดยให้ทุกคนในหน่วยงาน องค์กร สมาชิก ผู้ใช้ห้องสมุดได้มีส่วนร่วม โดย Pligg เป็น CMS (Content Management System) ที่ช่วยในการจัดเก็บ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งทรัพยากรสารสนเทศอินเทอร์เน็ต ติดตั้งได้ง่าย รองรับการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ และการโปรโมตแหล่งจากความคิดเห็นร่วมกันของสมาชิก ซอฟต์แวร์นี้ได้มีการพัฒนาเป็นรุ่นภาษาไทย ชมได้ที่ http://www.pligg.in.th/ ลองชมดูตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ Online Resources ของ STKS เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาได้ครับ

Share

2 Responses  
Thailandhotels writes:
March 18th, 2010 at 08:27

ดีนะ Software ตัวนี้ผมไปใช้บริการอยู่บ่อยๆ มันจะแบ่งเป็นหมวดหมู่เลย

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa