»
S
I
D
E
B
A
R
«
PDF Creator มากกว่าการแปลงเอกสาร PDF
September 6th, 2009 by Courseware2u 656 views

การแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับให้เป็นเอกสาร PDF มีมานานแล้ว โดยที่ผ่านมาก็เลือกใช้โปรแกรม Acrobat Professional ด้วยเหตุผลที่หลากหลายออกไป แต่ถ้าหากท่านเน้นเฉพาะการแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเป็นเอกสาร PDF เป็นหลัก และไม่ต้องการเสี่ยงกับปัญหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรม PDF Creator นับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้ดี ทั้ง Microsoft Office, PhotoShop, Visio

นอกจากความสามารถแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเป็น PDF แล้ว โปรแกรมยังมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการระบุเมทาดาทาประกอบการสืบค้น และการกำหนดรูปแบบสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหา (Security) ที่เหมาะสม เช่น อนุญาตให้พิมพ์หรือสั่งพิมพ์ไม่ได้ อนุญาตให้คัดลอกได้หรือไม่ได้ เป็นต้น นับเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ ท่านที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่คลังความรู้ออนไลน์ของ STKS

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa