»
S
I
D
E
B
A
R
«
นวัตกรรมกับการเรียนรู้ เราจะเลือกอะไร
April 8th, 2008 by Faci' 652 views

วันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมฟังการบรรยายของ Dr.Bernd Nordhausen, Solution Architect, Intel Technology Asia Pte Ltd. ในหัวข้อ Intel World Ahead Program ประเด็นของ Dr. Bernd คือการแนะนำนวัตกรรมใหม่? ในวงการศึกษาคือ Classmate PC ซึ่งเป็น notebook ขนาดเล็กออกแบบมาคล้ายกับ OLPC ต่างกันที่ระบบปฏิบัติการที่เป็น Window XP มีหน่วยความจำเป็นแบบ flash memory ขนาด 2 GB จอขนาด 9 นิ้ว ดูแล้วเหมือน notebook ธรรมดาที่ย่อส่วนเพื่อให้เด็กๆใช้งานได้สะดวก ที่ลักษณะการออกแบบจะใกล้เคียงกับ OLPC คงไม่แปลกใจที่ในระยะแนกของการพัฒนา OLPC นั้นี Intel มีส่วนร่วมอยู่ด้วย กลยุทธที่ใช้ในการเปิดตัว Classmate PC นั้นก็ไม่ต่างจากของ OLPC มากนัก คือ 1:1 eLearning ที่เน้นเรื่อง

  1. Accessibility มี new platform of learning
  2. Connectivity มุ่งเน้นไปที่ระบบ Wifi, Wimax ไม่เชื่อในระบบ Mesh network ว่าจะใช้งานได้จริง
  3. Education มุ่งเข้าถึงการอบรมครูใน 50 ประเทศ เป้าหมาย 5 ล้านคน
  4. Contents ที่มาพร้อมกับโครงการ Intel Teach และ Skool web ใน 5 ภาษาภาษาไทยดูได้ถึง Skoolthai.net ประกอบด้วย contents ประมาณ 1,000 รายการ

ในประเทศไทยทาง Intel ร่วมกับกระทรวงศึกษาฯ ได้เริ่มโครงการ ICT for Education ตั้งแต่ปี 2003 ในปี 2007 มีครูผ่านการอบรมแล้ว 40,000 คน โดยการอบรมมุ่งเน้นไปที่ ICT literacyและ digital curriculum integration

Intel ยังมี Classmate ที่ใช้ Obuntu เป็นระบบปฏิบัติการด้วย ทั้งนี้ตามความต้องการของผู้ใช้

การเรียนรู้ที่แท้จริงนั้นคงอยู่ที่คน ไม่ใช่เครื่องมือ การที่มีคนที่ใฝ่เรียนรู้ มี facilitators ที่พร้อมจะแบ่งปัน มีโจทย์การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ทีแนวทางที่จะพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคมแห่งปัญญาอย่างมั่นคง น่าจะเป็นนวัตกรรมที่เราอยากเห็นในสังคมของเรามิใช่หรือ การทานข้าวด้วยมือ ด้วยช้อนสังกะสี ช้อนสแตนเลส หรือช้อนท้อง ย่อมให้ผลที่ใกล้เคียงกัน อาจจะต่างกันตรงการใช้ปัญญาในการกินให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองในที่สุด

Share

One Response  
praditta writes:
April 10th, 2008 at 14:28

One Laptop Per Farmer
ดิฉันบังเอิญได้อ่านข่าวเรื่องนี้ เห็นว่าน่าสนใจ จึงขอถ่ายทอดสั้นๆ จากการประชุม ACP-EU ซึ่งเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาที่ Ljubljana/Slovenia มีการแนะนำ OLPC และสมาชิกรัฐสภา 78 คนได้รับแจก XO computer กลับบ้านคนละเครื่อง ผลสำเร็จจากงานนี้คือทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การ CTA ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมการสื่อสารเพื่อเกษตรกรในประเทศยากจน มีความสนใจและเห็นประโยชน์ในการริเริ่มให้เกษตรกรระดับหมู่บ้าน มีโอกาสเข้าถึงความรู้ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตบ้าง มีคำถามว่า OLPC จะมีบทบาทมากขึ้นนอกจากวงการศึกษาหรือไม่ วิธีการนี้จะช่วยให้การสื่อสารความรู้และส่งเสริมการเกษตรเร็วขึ้นและดีขึ้นหรือไม่ OLPC จะทำหน้าที่ผู้สื่อข่าว และการกระจายความรู้จากห้องสมุด และใช้เป็นบริการถาม-ตอบ เรื่องเกษตรได้หรือไม่
ติดตามรายละเอียดได้จาก http://iaald.blogspot.com/2008/03/one-laptop-per-farmer.html

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa