»
S
I
D
E
B
A
R
«
Next Generation of ICT
March 10th, 2008 by pornpan 977 views

ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยาย IT Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง Next Generation of ICT จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สก. เนื้อหาโดยสรุปเป็นการให้ความรู้ แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีบทบาทและได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน ซึ่งคำศัพท์ที่จะพบบ่อยคือ Unified Communications ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีที่รวม IT เข้าด้วยกันทั้งภาพ และเสียง เช่น IP Phone, IP Protocol, E-mail โดยในการบรรยายครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากบริษัท กสท. มาร่วมพูดคุยถึงบริการด้านเครือข่ายของบริษัท กสท. ซึ่งแนะนำบริการ 3 เรื่อง คือ 1. IP Phone, VOIP ที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายกรณีใช้โทรศัพท์ไปต่างประเทศเพราะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว 2. บริการผ่านดาวเทียม ซึ่ง กสท. ให้บริการอยู่ด้วย และ 3. บริการ CAT CDMA เทคโนโลยีโทรศัพท์ล่าสุดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ / มือถือ ซึ่งเป็นเทคโนโลยียุค 3 G พัฒนาการของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่มี 3 ยุค คือ DMA, TDMA และ 3 G

หลังจากนั้นเป็นการบรรยายอีก 2 เรื่อง คือ ชีวิตไร้สายผ่านเครือข่าย NSTDA WIFI และ Work from home ผ่านบริการ SSL-VPN คำว่า WIFI มีความหมายเหมือนกับคำว่า Wireless คือ ไม่มีสาย / ไร้สาย ซึ่งแต่เดิมเราจะเห็นผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะมีสายระโยงระยางมากมาย โดยเฉพาะสาย LAN ซึ่งไม่สะดวกต่อการใช้งาน เทคโนโลยี WIFI / Wireless ช่วยทำให้การทำงานสะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งแนะนำวิธีการติดตั้ง NSTDA WIFI ซึ่งจะมี 2 ส่วนคือ NSTDA WIFI (Staff) สำหรับพนักงาน สวทช. และ NSTDA WIFI สำหรับบุคลากรภายนอก สวทช. ซึ่งในที่สัมมนาได้ซักถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะติดตั้งในบางประเด็น เช่น ต้องใส่บัญชีผ่านทุกครั้งที่เปิดใช้งานหรือไม่ ในส่วนของ Work from home ผ่านบริการ NSTDA SSL-VPN เป็นการแนะนำว่าพนักงาน สวทช. สามารถเข้าใช้งานและข้อมูล หรือสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สวทช. บอกรับ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บ สวทช. อยู่แล้วจากที่ใดก็ได้ผ่านบริการ VPN (Virtual Private Network) เสมือนว่านั่งอยู่ที่ทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็สามารถทำงานได้ (มีรูปภาพน่ารัก ๆ และข้อความว่า นั่งกันอยู่ทำไม กลับบ้านกันได้แล้วค่ะ) คือ อยู่ที่บ้านก็สามารถทำงานได้ เพราะฉะนั้นกลับบ้านกันเถอะ

โดยบัญชีผ่านในการเข้าใช้บริการ VPN ใช้ชุดเดียวกับที่เข้าใช้อีเมล์ของแต่ละคน ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บ central.nstda.or.th ค่ะ

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa