»
S
I
D
E
B
A
R
«
ของฝากจากสามขา
February 27th, 2008 by Faci' 909 views

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กพ. 2551 ผมได้ขึ้นไปที่บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วัตถุประสงค์เพื่อไปเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับเด็กๆเรื่องการเรียนรู้จาก OLPC สิ่งที่ได้รับเป็นความรู้สึกว่าเด็กๆเขาเป็นเจ้าของคอยดูแลเอาใจใส่เสมือน OLPC เป็นเพื่อนที่ใกล้ชิด เด็กๆได้เรียนรู้จากการลงมือทำแม้กระทั่งการซ่อมเครื่องที่เสียเนื่องจากจอภาพแตก โดยนำจอภาพจากเครื่องที่เสียจากสาเหตุอื่นมาสับเปลี่ยน แต่คำตอบจากคำถามที่ว่า “หนูอยากเห็น OLPC เป็นอะไร” คำตอบมีหลากหลายฝัน ที่ OLPC น่าจะเป็น……..

 • OLPC tv
 • กระเป๋าวิเศษ
 • ช่วยทำงานบ้าน
 • เป็นพัดลม
 • เป็นหมอรักษาโรค
 • เป็นโทรศัพท์
 • พิมพ์ตามที่พูด
 • ช่วยหยุดสภาวะโลกร้อน
 • เป็นกระปุกออมสิน
 • ช่วยเลี้ยงน้อง
 • ตรวจคุณภาพน้ำได้
 • มีแผนที่โลก
 • สอนการบ้าน
 • จ่ายหนี้
 • …………………………………….

ทั้งหมดนั้นสะท้อนความเป็นจริงในชีวิตของคนสามขาได้ชัดเจน โจทย์เหล่านี้เราจะเชื่อมต่อกับเขาอย่างไรดีครับ

เสียงสะท้อนจากเด็กบ้านสามขาที่ได้ใช้ OLPC ครับ ได้รับความกรุณาจากครูศรีนวล เมื่อวันที่ 25 มีนาคมนี้

11- 13 มีนาคม 2550
ทีมงานของ เนคเทค อันประกอบด้วยคุณกำธรและคุณสัญญาได้นำ OLPC รุ่น B.2 มาแนะนำ ให้นักเรียน แกนนำชุมชนและผู้ปกครองได้รู้จักตัวเครื่อง การใช้งานในเบื้องต้นเป็นเวลา 2 วัน โดยเน้นว่า OLPC เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ พร้อมกับติดตั้งสัญญาณ Wireless ไว้ที่โรงเรียน ทุกเครื่องสามารถใช้อินเทอร์เนตได้ในรัศมี 200 เมตร (บริเวณโรงเรียน)
เด็กนักเรียน 19 คน 19 เครื่อง
นักศึกษา กศน. 1 คน 1 เครื่อง
รวม 20 เครื่อง
ช่วงเดือนแรกเป็นช่วงปิดภาคฤดูร้อน เด็กๆ นำไปเรียนรู้กับครอบครัวและเยาวชน จะมารับสัญญาณ Wireless ที่โรงเรียนแล้วนำกลับไปเล่นต่อที่บ้าน บางกลุ่มมาฝึกเรียนรู้และเล่นที่โรงเรียน ทั้งตอนเช้าและเย็น เป็นเวรยามให้โรงเรียนอีกต่อหนึ่ง
ในช่วงนั้นมีการนำ สิ่งที่ได้เรียนรู้มาสรุปร่วมกันอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เรื่องใหม่ที่ต่างไม่เคยรู้มาก่อน จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามหาคำตอบให้ตนเอง ทั้งการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ว่าเหมือนหรือต่างกับเครื่อง PC. อย่างไร บางเครื่องการใช้งานยังไม่เสถียร จึงส่งกลับไปให้ทางเนคเทคแก้ไข การเรียนรู้ 1 คนต่อ 1 เครื่องได้เปลี่ยนไปให้เข้ากับเหตุการณ์ ช่วงเวลาดังกล่าวมีคำถามเข้ามามากมาย ตอบได้บางส่วน ทั้งยังกำลังเรียนรู้อยู่ก็มี ที่ไม่รู้อีกมากเพราะยังไม่ได้เรียน แต่ทุกคำถามและข้อเสนอแนะมีค่าเปรียบเสมือนเข็มทิศหรือแผนที่ ทางโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องขอขอบคุณทุกท่าน บ้านสามขามีคนมาเยี่ยม ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2550 ถึง 10 มีนาคม 2551 รวม 227 คณะ ทุกภาคส่วน ประมาณ50% จะเข้ามาเยี่ยมชมนักเรียนที่ใช้ OLPC

การนำไปใช้ในโรงเรียน
- ใช้เป็นเครื่องมือช่วยทั้งครูและนักเรียนในเรื่องการค้นคว้าข้อมูลวิชาต่างๆ
- ใช้ได้ทุกเวลาที่นักเรียนต้องค้นคว้า
- ใช้ทำงานในเครื่อง สลับกับการใช้สมุดได้
- ใช้ส่งการบ้านผ่านอินเตอร์เน็ต
- ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกผ่านการ เขียน Public Blog และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- บันทึกทั้งภาพและเสียง VDO ได้
- เครื่อง B. 4 สามารถใช้วัดความยาว ความสูงของวัตถุได้
- OLPC เป็นครูที่พูดภาษาอังกฤษได้ หากต้องการอ่านคำศัพท์หรือประโยคให้ถูก ต้องพิมพ์ข้อความเหล่านั้นลงไป เขาจะอ่านเสียงที่ถูกต้องให้ฟังโดยเจ้าของภาษา ต้องการให้อ่านทวน 3 รอบ ก็ใช้วิธีพิมพ์ 3 ครั้ง ( copy มาวาง ทราบภายหลัง)
- การพิมพ์ใหม่ พิมพ์บ่อย จะทำให้สะกดคำได้ถูกต้อง
- ได้ฝึกค้นคว้าหาความหมายของคำศัพท์ เพื่อเรียนรู้ใน Dictionary ต่อ
- นำไปใช้เล่นและเรียนคุยกับกลุ่มเพื่อนที่บ้านใกล้เคียงได้โดยการพิมพ์ ไม่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เนต
- ใช้ฝึกเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สื่อสารกับชาวต่างชาติในกลุ่ม OLPC ด้วยกัน เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลา
- ตัวเครื่องพกพาสะดวก สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้และทำงานได้ทุกที่
- แกะ ซ่อมแซม สับเปลี่ยนอะไหล่บางอย่างให้กลับมาใช้งานได้ เป็นการเรียนรู้ในด้านช่าง ต่อไป
- บูรณาการการเรียนรู้ระหว่างวิชาอย่างเห็นได้ชัด ใช้ได้กับการศึกษาทุกระบบ
- เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม จากการฝึกปฏิบัติจริงทั้งเล่นและเรียน
- ฝึกถ่ายรูป เล่าเรื่องจากรูป ใช้สะดวก หาก Battery ไม่หมด

ใช้แล้วOLPC เห็นผลอย่างไร
- ถ้ามีการเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า OLPC จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยครูได้มาก
- ช่วยคลี่คลายปัญหา การขาดแคลนสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ดนตรี
- เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม จากการฝึกปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข
- เล่น คือ เรียน OLPC แล้วเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน
- นักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ขวนขวายใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่าน email มากขึ้น
- กล้าคิดและลงมือปฏิบัติ การซ่อม แกะเปลี่ยนอะไหล่ จนเครื่องใช้งานได้
- แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ใหญ่ทั้งในและนอกชุมชน
- หารายได้พิเศษจากการเล่นดนตรีและคนมาดูงานชุมชน
- เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น สังเกตจากหลังพักเที่ยงจะเตรียมค้นคว้างานจากอินเทอร์เนตเพื่อดาวน์โหลดบางส่วนกลับไปศึกษาที่บ้าน
- ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น
- เด็กมีความกล้าที่จะถามและค้นคว้าหาคำตอบจาก Internet
- เรียนรู้ร่วมกันได้โดยไม่แยกเด็กออกจากผู้ใหญ่ มี OLPC เป็นสื่อกลาง
- เฉลี่ยค่าใช้จ่ายเรื่องสาธารณูปโภคไปให้ผู้ใช้ ใครใช้คนนั้นจ่าย

ข้อเสนอแนะ
- เทคโนโลยีช่วยครูได้แต่แทนที่ครูไม่ได้
- หลักสูตรและแผนการสอนเป็นปัญหาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่ครบชั้น
ควรจะจัดทำหลักสูตรและแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการในระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2
- บูรณาการเรียนได้ทั่วถึงก็จริง แต่หากจะให้รู้ลึกและเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีความพร้อม ในเรื่องการวัดผลต่างๆ นั้น อาจจะเป็นจริงได้เพียงบางส่วน แต่ในความเป็นจริงต้องออกแรงอีกมาก
- การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดผลไม่ใช่ทุกคน แต่เกิดขึ้นกับคนส่วนมาก

เสียงนี้ที่อยากบอก

- ได้นำความรู้ไปสอนพ่อแม่หรือน้องๆ ในโรงเรียน ทำให้เรารู้จักโปรแกรมอื่นอีกด้วย พ่อแม่ของหนูก็ได้เรียนรู้ OLPC ในเรื่องของการพิมพ์ การเล่นดนตรี การวาดรูป เราสามารถค้นหางานในอินเตอร์เน็ตโดยใช้ OLPC
- แม่มักจะบอกหนูว่ามันดีมาก ได้ความรู้ ทำให้พ่อและแม่ได้มีโอกาสได้ใช้คอมพิวเตอร์ แต่คนอื่นมักจะบอกว่ามันเปลืองไฟ แต่สำหรับแม่หนูท่านไม่คิดเช่นนั้น แต่พ่อแม่หนูกลัวค่าซ่อม หากไม่มีใครที่บ้านเราหรือคนลำปางซ่อมไม่เป็น แล้วต้องส่งไปกทม. จะเสียเงินเยอะ ลำบากด้วย หนูเห็นคุณครูและเพื่อนๆ แกะซ่อมแล้วแอบดีใจ มันใช้ได้ตั้งหลายเครื่อง พวกเขาร้องเฮดีใจเสียงดังลั่นห้อง
ด.ญ. ปัทมาวดี ธิไหล (น้องอุ๊ย)
- OLPC มันเป็นเพื่อนของผมเวลาเหงา ผมก็จะจับเอาเจ้า OLPC ขึ้นมาเล่น OLPC ทำให้พ่อกับแม่ได้มีโอกาสสัมผัสเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มากขึ้น ช่วยผมในเรื่องของการเรียนรู้อย่างเช่น ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เล่นดนตรีให้พ่อแม่ ครู เพื่อนๆ และคนมาดูงานฟังด้วย
- OLPC มันเป็นเครื่องที่ทำให้ผมได้รู้จักโปรแกรมต่างจากใน Microsoft ตั้งหลายอย่างครับ
- พ่อกับแม่ของผมเคยบอกว่า OLPC ทำให้ผมเก่งขึ้นในเรื่องการซ่อมคอมพิวเตอร์
- ผมได้แนะนำให้ญาติพี่น้องใช้ OLPC และอยากบอกว่า OLPC มันเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ อย่างที่อ.สัญญาเคยพูดไว้
ข้อเสีย ตัวหนังสืออ่านยาก อยากมีจอ OLPC เท่าเดิมเพราะน้ำหนักเบา แต่อยากให้มีแว่นวิเศษขยายได้เพื่อจะเห็นตัวอักษรใหญ่ขึ้น
ด.ช.สัตยา ปุ๋มล้อม (น้องต๊ะ)
OLPC ทำให้หนูรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะ แทนที่จะไปเล่นเกม เที่ยวเล่น มาเล่นดนตรีดีกว่า สนุกทั้งคนเล่น คนฟังแถมคนร้องด้วย
- หนูสอนคนในครอบครัวให้เล่น OLPC พ่อแม่และน้องหนูสนใจมาก พอลองเล่นแล้วน้องบอกว่าสนุกแต่น้องของหนูชอบเล่นเวลามือเปื้อน ไม่ค่อยชอบล้างมือ หนูก็เลยไม่อยากให้เล่น แต่เดี๋ยวนี้ให้เล่นแล้วค่ะเพราะมือสะอาดแล้ว ส่วนมากครอบครัวหนูจะชอบโปรแกรมดนตรีค่ะ นอกจากนั้นหนูยังใช้ค้นหางานจากอินเตอร์เน็ตในบางเรื่อง พิมพ์ประวัติ ถ่ายรูปบ้านมาส่งครู พวกหนูได้นำมาสร้างหมู่บ้านในฝันของหนูและนำมาโชว์ให้เพื่อนๆ แสดงความคิดเห็น
- OLPC ใช้ได้สะดวก มีแบตเตอร์รี่ ถึงไฟดับก็ยังใช้งานมันได้
- OLPC นำความรู้มาให้พวกหนูจนสามารถเดินก้าวไกลมาถึงจุดนี้ พวกหนูได้ลองแกะดูได้เห็นสมองกลของมันค่ะ สมองของ OLPC เล็กกว่าสมองของคอม PC
- เดี๋ยวนี้หนูลดเวลาเที่ยวเตร่น้อยลง กลับมาเล่นดนตรีและก็สอนพ่อแม่และน้องให้ฝึก ตอนนี้เริ่มเล่นเป็นแล้วค่ะ
- พ่อ แม่และหนูยังชอบเล่นโปรแกรม Speak ด้วยค่ะ เพราะฝึกภาษาอังกฤษ แต่น้องหนูอยากให้ OLPC อ่านภาษาไทยที่เราพิมพ์ได้ และอยากให้ OLPC สอนการบ้านได้ด้วย
- แม่บอกว่า OLPC นี้มีความรู้มากมายหลายอย่าง ให้ลูกใช้หาความรู้อย่างเต็มที่ โอกาสมาถึงลูกแล้ว พ่อไม่ได้พูดอะไรมากแต่ก็บอกว่า OLPC สามารถใช้ได้หลายอย่างแต่ว่า ให้หนูทำการบ้านด้วย

สิ่งที่อยากปรับปรุง
ยายและตาก็บ่นเวลาเล่นแล้วเพลินไม่ช่วยทำงานบ้าน หนูต้องพยายามทำงานก่อนแล้วเล่นค่ะ หนูฝากบอกว่า OLPC เยี่ยมมาก
-ให้เสียง olpc ดังกว่าเดิมเวลาเล่นดนตรีนอกสถานที่จะได้ไม่เอาลำโพงมาต่อ
-อยากให้มีไฟส่อคีย์บอร์ด เล่นกลางคืนจะไม่เสียสายตา
ด.ญ.กนกนาฏ เหล็กดี (น้องหมูแฮม)

- ผมได้แกะ Laptop ทำให้ผมได้รู้ว่าสายนี้คืออะไร เกี่ยวกับอะไร
- ผมฝึกเล่นดนตรี ทำให้ผมได้รู้จักโน๊ตเพลงและเล่นได้มากขึ้น พ่อแม่ พี่ บอกว่าเล่นเพลงเพราะดี
-ผมได้แนะนำให้แม่ใช้พิมพ์ประวัติครอบครัว แม่ทำสำเร็จ แนะนำให้พ่อเล่น E- toy พ่อเล่นเกมในอีทอยคือ เกมหมากรุกแล้วชนะ
- OLPC เป็นเพื่อนเป็นครูที่น่ารักใจดี ซนก็ไม่ดุเพราะยังไม่มีโปรแกรมให้เขาพูด
- บางช่วง มีกิจกรรมดีๆ แต่ต้องไปเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า แบตหมด ก็เซ็ง ควรมีแบต สำรอง
ด.ช.ชินวัตร ปิยะสืบ (อาร์ท)
- พกพาสะดวก ได้ฝึกแก้ไขปัญหา ได้สร้างเกมจากอีทอย แต่งนิทาน เรียนรู้ไปพร้อมกับครอบครัว
- พ่อบอกว่าอยากเล่นดนตรีเป็น ที่จริงก็เล่นเป็นเพลงได้ แต่ว่าพ่อไม่รู้โน้ตเพลง ตอนนี้พ่อก็ได้ฝึกเล่น สามารถเล่นได้จาก OLPC
- แม่ให้หาข้อมูลของก๋วยเตี๋ยว แต่แม่ก็อ่านไม่เป็นหนูจึงต้องอ่านให้แม่ฟัง และแม่ก็เข้าใจนำไปเลือกซื้อเส้นที่นุ่มเหนียว ขายหมดเกือบทุกวัน หากเหลือเส้นก็ยังขายได้วันต่อไป
ข้อคิดเห็น มี OLPC แต่ไม่มีพี่เลี้ยง ก็ไม่มีประโยชน์ พี่เลี้ยงสำคัญ
ด.ญ.นันท์นลิน อภิเดช (น้องกำไล)
- มีประโยชน์กับผมคือ การทำการบ้าน ได้พิมพ์งาน blog ส่งเมลล์ ผมไปเข้า google หางานที่ต้องการได้ มีความสุข
- คนมาดูงานบ่อยมาก ชอบถาม ชอบให้เล่นดนตรี ทำให้ผมต้องฝึกท่องโน้ตมากขึ้น
- อยากให้คนที่ไม่รู้ ได้รู้จัก OLPC มากขึ้น จะได้ไม่ต้องพูดซ้ำ เอามาฝากขายที่โรงเรียนผมบ้างก็ได้ จะได้แบ่งกำไรกันครับ
ด.ช.อนุชา เครือวัชรกูล (น้องหมี)
- ถ่ายรูปที่เราประทับใจแล้วบรรยายว่ารูปนี้เป็นอย่างไร ทำให้สนุก
- ช่วยทำการบ้าน เป็นเพื่อนแก้เหงา
- ถ้าพ่อกับแม่อยากอ่านเรื่องอะไร หรืออยากจะรู้ว่าทำสวนทำอย่างไรถึงจะได้ผลผลิตที่ดีก็ค้นข้อมูลมาให้แม่กับพ่ออ่าน หรือจะอ่านนิทานก็จะค้นหามาให้
- OLPC จะเป็นตัววัดความสะอาด ความเอาใจใส่ของเรา เครื่องสะอาด แสดงถึงคนสะอาดด้วย
- OLPC ก็ช่วยทำให้เราเก่งเหมือนวิศวะ เพราะถ้า OLPC เสียเราก็ช่วยกันซ่อมจน OLPC จากที่เสียก็กลายเป็นดี OLPC ก็จะช่วยทำให้สมองของเราพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
- เจอแมลงสิ่งที่เราไม่รู้จัก เราก็ถ่ายเอาไว้แล้วเอาไปถามคนที่รู้จัก
- ทำให้ผมได้รู้ว่าผมก็เก่งได้ถ้าผมหมั่นค้นหา ทำให้ผมเล่นดนตรีเป็น ทำให้ผมได้สร้างเกมที่น่ารักๆ เป็น
- ครอบครัวของผมมีความเห็นว่าเราน่าจะเอานิทานสนุกๆ กับเรื่องที่พ่อกับแม่อยากรู้มาเปิดอ่านที่บ้าน ผมอยากจะบอกทุกคนว่ามันน่าทึ่งมาก เป็นอะไรที่วิเศษสุดๆ ที่เราได้หัวเราะด้วยกัน มันดีกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปตั้งเยอะ
อยากให้สอนซ่อมเบื้องต้นได้ครับ จะได้เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มีอาชีพหาเงินได้ OLPC ซ่อมสนุก ไม่เทอะทะจับ ถือง่าย แต่ข้างในชิ้นส่วนต้องใช้แม่เหล็กดึงครับเล็กมาก
อยากให้เอาแผงโซล่าเซลมาใช้เร็วๆครับจะได้ประหยัดไฟ
ด.ช.มกรา ใจลุน (น้องมก)
- ใช้เครื่องคิดเลขรวมเงิน ทำโจทย์ปัญหาใน OLPC เรียนรู้เทคโนโลยีไปในตัว สามารถค้นหางานได้สะดวกฟรีสไตล์ มีความรู้และความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น ยังฝึกใช้สมองเอง คิดแก้ไขปัญหา มีความคิดเป็นของตัวเอง ความจำดี กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าพูด กล้าเล่น กล้าเขียน กล้าทำ อีกด้วย
-พิมพ์งานและสามารถส่งงานได้ ไม่ต้องใช้ Handy Drive
ข้อเสียราคาแพง เสียแล้วไม่รู้ใครจะซ่อมไหน นอกจากอาจารย์จากเนคเทค เวลามีปัญหาอยากให้มีคนมาช่วยสอนซ่อมหรือส่งซ่อมในจังหวัดของเราได้ ใกล้สะดวก
เด็กหญิงสินีนาฏ ยะโส เลขที่9 ป.5

OLPC ทำให้หนูและครอบครัวสนุกกับการเล่นเกมส์และได้รับความรู้ ในด้านการพิมพ์อ่านนิทานในOLPCจากที่เราแต่ง
OLPC มีขนาดเล็กกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปและการใช้งานสะดวกกว่า มีโปรแกรมที่สร้างความคิดที่เป็นระบบ ทำให้รู้จักรับผิดชอบมากขึ้นจากการที่เราไม่ดูแลของ กลับเปลี่ยนนิสัยมารักษาของให้ดีอย่างจริงจัง ทำให้เราเลือกแยกโปรแกรมที่มีสาระให้ตัวเรา
ฉันอยากให้มีอินเทอร์เนตที่บ้าน จะได้ไม่ต้องไปโหลดที่โรงเรียนมาเล่น แม่อยากรู้อะไรก็หาได้เลย
เด็กหญิง ณัฐชา สิทธิ์ทิพย์ป้อ ป.4 เลขที่3

ข้อเสีย คนอยากเล่น อยากได้ มายืมเล่นไม่ให้ก็โกรธ ให้แล้วเขาไม่รักษาเหมือนเรา สกปรก เราก็สงสารเครื่องจะพัง
เด็กหญิงณัฐณิชา ใจลุน ป.6 เลขที่6

- ใช้ทำการบ้าน ทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน เอาไปไหนได้สะดวก เล่นอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ในโรงเรียน หลังจากมี OLPC มาใช้ 1 ปี ทำให้ตนเองเปลี่ยนแปลง เช่น ใจเย็นขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น ทำให้สมองดีในการท่องจำโน้ต ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ชีวิตมีความสุขครับ
- ผู้ปกครองบอกว่าให้สอนเล่นนานๆ เพราะมันสนุก สอนเรื่อง การพิมพ์ การเล่นดนตรี เล่นอินเตอร์เน็ต สอนแล้ว พ่อแม่ตายายไม่เข้าใจ แต่ก็จะสอนต่อไปให้เข้าใจและเล่นเองจนเป็น
ข้อเสีย
- แบตมีก้อนเดียวใช้งานไปแล้วหากแบตจะหมด (สัญญาณเตือน) จะเล่นไม่ค่อยได้เต็มที่ มีดวามสุขแล้วเกรงจะหายไป ควรมีแบตสำรองด้วย
-ควรขยายตัวอักษรให้ใหญ่จะได้ไม่ปวดตา
เด็กชายณัฐนนท์ ใจปันวงค์ เลขที่2 ป.6
- OLPC คือ เพื่อนที่คอยบรรเทาความเครียดโดยการเล่นเกมส์ เล่นดนตรี รู้จักความรับผิดชอบ รู้จักมีความอดทนในการที่จะรอ
- OLPC ทำให้ฉันฝึกเป็นครูของคนในครอบครัว ที่สำคัญสอนคุณยายให้รู้จักสัมผัสคีย์บอร์ด ทุกคนได้ฟังดนตรีที่ฉันเล่นได้ ทำให้คนในครอบครัวมีความสุข มีแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะสนุกสนาน
- สำหรับการเรียนรู้ก็ทำให้ฉันได้เปิดโลกกว้างกับการเข้า website ได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเครื่องและจากชาวต่างชาติ ได้รู้จักเพลงที่มีโน้ตหรือเพลงที่ลองแกะโน้ตเอง OLPC เรียง Icon ไม่เกะกะ
- มีกล้องถ่ายรูปในตัว ทำความสะอาดง่าย สายไม่มี ตั้งไว้ไหนเวลาใดก็ได้ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ฟรี สร้างความรู้ให้ตนเอง ขยันขึ้น มีความรับผิดชอบ มีความอดทน รู้จักโลกภายนอก รู้จักคนอื่น (แขกที่มาดูงาน) มีรูป เป็นความทรงจำที่ดี พูดคุยกับครอบครัวมากขึ้น เป็นหลักฐานการทำบัญชี เห็นโครงร่างใน OLPC ได้เรียนรู้ว่าคนสร้างต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งได้เรียนรู้จากตัวอย่างที่ดี

เมื่อมีประโยชน์ก็มักจะมีโทษนะคะ คือ หนัก ตัวหนังสือเห็นไม่ค่อยชัดเจน บางครั้งเป็นตัวรูปแบบประหลาด นอนดึกเพราะงานค้าง เด้งหรือ save ไม่ติดจึงต้องทำใหม่

OLPC ช่วยปรับปรุง เรื่องอาชีพที่ยายทำอยู่ เช่น ยายจะช่วยให้ไปหาวิธีการเลี้ยงวัวให้โตเร็วเพื่อจะได้รายได้ที่ดีขึ้น เพราะตอนนี้ครอบครัวมีหลายคนจึงต้องใช้จ่ายมาก
น้องบิ๊กและยายเป็นคนที่อยู่ในวัยพอเรียนรู้ได้ น้องอยู่ ป. 1 ยายเรียน กศน. จึงเหมาะสม ยายและน้องสนใจ OLPC มาก เวลาทำผิดก็พากันหัวเราะ สนุกสนาน ส่วนทวดชอบให้เล่นดนตรีให้ฟัง ทวดแก่แล้ว เฝ้าบ้านคนเดียวคงเหงา
Wanitchaya Chaiyut Number7
ประหยัดสมุด เปลืองค่าไฟ แต่งานสะอาด สามารถทำบัญชีรับ – จ่ายสำหรับครอบครัวได้ ทำคณิตให้เป็นภาษาอังกฤษได้ อ่านง่าย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษา การซ่อมแซม OLPC ได้ดีขึ้น OLPC มีโปรแกรมดีกว่าเครื่อง PC ครับ

แม่ผมชอบบ่นเวลาผมเล่นนานว่าเปลืองไฟผมจึงแอบเล่น อยากให้คนทำเขียนว่า ใน 1ชั่วโมง OLPC ใช้ไฟเท่าไร เพื่อจะได้นำไปแก้ตัวกับแม่ได้ครับ
ด.ช.อนุพงษ์ วงศ์ปินจันทร์ (ต้อม)
ผมใช้ OLPC ที่โรงเรียนมากกว่าที่บ้าน ผมอยู่บ้านมีเพื่อนๆมาขอเล่นผมกลัว OLPC จะเสียจึงไม่อยากให้เล่น ผมก็เลยไม่เล่น นอกจากตอนกลางคืนแต่เล่นไม่นานก็ง่วงนอนแล้วครับ หมู่บ้านผมมี OLPC เครื่องเดียวเพราะผมไปเรียนบ้านสามขา

เด็กๆได้เรียนรู้ การใช้ที่นำไปสู่การเรียนรู้แล้ว พวกเราละครับจะช่วยเด็กๆเติม inspiration and imagination อย่างไรครับ

Share

10 Responses  
Boonlert writes:
February 27th, 2008 at 17:15

สำหรับผมเองคิดว่าคงต้องเริ่มจากศึกษาว่า content สำหรับ olpc มีอะไรบ้างก่อน แล้วจึงจะให้คำตอบได้ดีกว่านี้ครับ

Faci' writes:
February 28th, 2008 at 12:28

ขอบคุณครับ อ.ทวีศักดิ์แนะนำให้ลองเอา e-learning and e-book ลงทดสอบกับเครื่องจริง ถ้าลงใน server กลางได้ยิ่งดี เพราะเด็กๆสามารถเข้ามา share กันบนเครื่องได้ครับ

Boonlert writes:
March 2nd, 2008 at 23:49

ด้วยความยินดีและสนใจครับอาจารย์ แต่ไม่แน่ใจว่า olpc และ server กลาง ต้องดำเนินการอย่างไรครับ

เด็กๆบ้านสามขาช่วยกันแสดงความคิดเห็นค่ะ writes:
March 3rd, 2008 at 18:25

หนูได้อ่านเรื่องที่อาจารย์เขียนในBlogแล้วค่ะหนูอ่านให้อาจารย์และเพื่อนๆฟังด้วยค่ะ
หนูดีใจที่อาจารย์ได้นำความคิดเห็นและความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้คนได้รู้จักว่าเด็กบ้านสามขา
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พวกหนูอยากรู้เรื่องการซ่อมซอฟแวร์ให้มากขึ้นแม้พวกหนู จะแกะเปลี่ยนโน่น นี่เขาได้แต่เสียท่า ซ่อมซอฟแวร์ไม่เป็นและไม่รู้ว่าจะไปหาความรู้เกี่ยวกับการซ่อมซอฟแวร์ที่ไหนเลยค่ะ หนูรู้สึกภูมิใจที่อาจารย์ได้นำ Blog STKSมาให้พวกหนูได้เรียนรู้
หนูอยากบอกผู้ใหญ่ว่าOLPCไม่ธรรมดาและยังช่วยเราได้หลายอย่างด้านการเรียนรู้และ
ความอบอุ่นค่ะ หนูรักolpc เขาเป็นเพื่อนที่ดีค่ะ ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้OLPCมาค่ะ

admin writes:
March 4th, 2008 at 21:19

ดีใจมากครับ ที่น้องๆ สนใจIT และแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้ ทางเราพร้อมจะหาช่องทางที่เหมาะสมสนับสนุนต่อไปครับ หากมีข้อใดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบครับ

supaporn writes:
March 5th, 2008 at 11:49

อ่านข้อความที่น้อง ๆ บ้านสามขา เขียนมาแล้ว อยากจะบอกว่า พี่ฮวง (ขออนุญาตเป็นพี่นะคะ) ก็อยากจะเล่น OLPC บ้างค่ะ ถ้าพี่ฮวงได้ไปบ้านสามขา จะขอไปทำความรู้จักกับน้อง ๆ นะคะ

Faci' writes:
March 5th, 2008 at 18:08

ถึงน้องๆบ้านสามขาครับ
ดีใจจังที่ได้เห็นน้องๆเข้ามาคุยกับพวกพี่ๆครับ ผม(พิสุทธิ์) หลายๆคนคงรู้จักกันแล้ว พี่หมี(อ.บุญเลิศ) และพี่ฮวง(อ.สภาพร) ยังไม่เคยไปครับ เราทั้งสามคนจะช่วยน้องๆด้านความรู้ที่เป็นภาษาไทยบน OLPC ครับ ที่เรียกว่า E-learning และหนังสืออิเล็กทรอนิกค์ หรือ e-book ที่น้องๆจะเปิดอ่านจาก OLPC ที่บ้านได้ ความต้องการที่น้องบอกมาอันไหนที่เราช่วยได้ก่อนเราจะทำก่อนนะครับ อันไหนที่พี่ๆทำไม่ได้ก็จะบอกน้องอีกทีนะ เวลานี้ผมอยู่ที่ MIT, USA เพื่อคุยกับทึมงาน OLPC ที่นี่คงจะเอาสิ่งที่ได้พบเห็นที่บ้านเราไปแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆที่นี่ฟังด้วย เรื่องเล่าการเดินทางน้องอ่านได้จากหัวข้อบน blog:from albany, new york to mit, boston ครับ

supaporn writes:
March 5th, 2008 at 22:05

พี่ฮวง อยากฟังจากพวกน้อง ๆ เล่าเรื่องทางบ้านสามขาให้ฟังบ้าิงค่ะ เอ ทำไม ถึงได้ชื่อว่า บ้านสามขา คะ น้องๆ เคยไปนครปฐมหรือเปล่าค่ะ พี่ฮวงเป็นคนนครปฐมค่ะ จังหวัดที่มีเจดีย์ที่สูงที่สุดน่ะค่ะ มีอะไรอีก อ้อ มีส้มโอไง แล้วก็มีข้าวหลามน่ะค่ะ น้อง ๆ แนะนำตัวมาได้เลยนะคะ พี่ฮวงจะรออยูค่ะ ส่งรูปมาให้ดูด้วยก็ดีนะคะ แล้วพี่ฮวงจะส่งไปบ้าง อย่าตกใจก็แล้วกัน อิ อิ

Kru Srinuan writes:
March 19th, 2008 at 08:15

สวัสดีค่ะ ทุกท่าน

เด็กๆแนะนำให้รู้จัก stks blog ยินดีที่รู้จัก คุณฮวงและคุณหมีค่ะ อ.พิสุทธิ์ด้วยในองค์กรแห่งการเรียนรู้ใหม่ค่ะ
เรียกว่าใหม่ด้วยกันทั้งหมด ตอนนี้ OLPC ได้รับความสนใจจากหน่วยงานทางการศึกษาเพิ่มขึ้น มีคนเข้ามาหาข้อมูล ส่วนมากจะอยากรู้ในเรื่องสมรรถนะการใช้งานของเครื่องมากกว่า การจะนำไปใช้ในการเรียนรู้อย่างไร คง
ไม่ใช่สิ่งผิดปกติ แต่หากมีการนำไปใช้ในหลายๆที่น่าจะมีความหลากหลายมากขึ้น ในการแลกเปลี่ยน โรงเรียนบ้านสามขาจะรอเพื่อนๆดังกล่าว ส่วนตอนนี้วันที่ 7-9 เม.ย.โรงเรียนเราจะมีการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนในโครงการของสมเด็จพระเทพฯ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จ.นครนายก ท่านใดว่างๆแวะเวียนไปได้ค่ะ รายละเอียดกิจกรรมกำลังรอทางนครนายกส่งมาค่ะ แล้วจะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไป

แหวนแต่งงาน writes:
January 29th, 2011 at 15:50

คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วหล่ะคับ สำหรับตัวผม เหอะๆ

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa