»
S
I
D
E
B
A
R
«
OLPC
February 24th, 2008 by Faci' 425 views

ขอมอบ blog นี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ฝากคำถาม ช่วยตอบสารพันความรู้เกี่ยวกับ OLPC สำหรับเด็กๆบ้านสามขาต่อไป

Share

One Response  
Boonlert writes:
February 27th, 2008 at 17:16

สนใจมากครับ แต่ยังไม่เคยได้มีโอกาส olpc ว่าทำอะไรบ้าง และ stks สามารถสนับสนุนอะไรได้เพิ่มเติม หากมีโอกาสได้ศึกษามากกว่านี้คงจะมีคำตอบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa