»
S
I
D
E
B
A
R
«
ทำงานออนไลน์ด้วย Google Docs
February 4th, 2008 by Courseware2u 789 views

ปัญหาการทำงานระหว่าง Microsoft Office กับ OpenOffice.org หรือการทำงานทั้งในที่ทำงาน และนอกสถานที่ แก้ไขได้โดยการโอนแฟ้มเอกสารที่ใช้งาน ทั้งฟอร์แมต MS Word, MS Excel, MS PowerPoint หรือ Writer, Calc เก็บไว้ใน Google Docs (http://docs.google.com) คล้ายๆ กับการแนบไฟล์ไปกับอีเมล์

เพียงเท่านี้ไม่ต้องห่วงเรื่องทำงานนอกสถานที่ แต่ไม่มีซอฟต์แวร์เปิดแฟ้มเอกสาร หรือแฟ้มเอกสารมีหลายฟอร์แมตได้แล้วครับ เพราะ Google Docs ช่วยให้ทำงานออนไลน์ได้เสมือนอยู่กับโต๊ะทำงาน แถมยังสามารถแชร์ให้คนอื่นมาร่วมทำงานกับแฟ้มเอกสารของเราได้ด้วยนะครับ

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa