»
S
I
D
E
B
A
R
«
เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ นวัตกรรมไทยโดดเด่นในอินเดีย
September 25th, 2012 by Valaiporn Changkid 269 views

ดร.สรวง สมานหมู่ และทีม กับรางวัลจากการแข่งขันในงาน Intel-DST Asia Pacific Challenge 2012

“เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ” ผลงานวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ส่งผลงานเข้าแข่งขัน ในงาน Intel-DST Asia Pacific Challenge 2012 ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้รับ “รางวัล Audience Choice Winner Award” จากการลงคะแนนของผู้ร่วมงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับนักสร้างสรรค์นวัตกรรมและนักธุรกิจหน้าใหม่ด้านเทคโนโลยีใน 12 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมี 15,000 โครงการที่เข้าร่วมแข่งขัน

ดร.สรวง สมานหมู่ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค ผู้วิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจดังกล่าว เผยว่า ได้ค้นคว้าและวิจัยหาวิธีในการตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ไม่ต้องการให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บตัว สะดวกในการใช้ และไม่ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานรู้สึกถึงความเป็นผู้ป่วยของตัวเอง

ดังนั้น จึงนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมเครื่องมือตรวจเบาหวานจากลมหายใจ โดยใช้หลักการของเซนเซอร์เคมี ซึ่งเซนเซอร์ดังกล่าวจะวัดระดับสารเมทิลไนเตรท (methyl nitrate) จากลมหายใจของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งจะมีระดับที่สูงเกินเกณฑ์ปกติ และมีความสัมพันธ์แบบแปรผันโดยตรงกับปริมาณน้ำตาลหรือกลูโคสในเลือด จึงไม่ต้องเจาะเลือดจากผู้ป่วย

นอกจากนี้ โดยผลงานดังกล่าวยังได้รับ รางวัลชนะเลิศ True Innovation Awards 2011 ประเภทเมล็ดพันธุ์ความคิด (IDEA SEED) จากผลงานนวัตกรรมเรื่อง “เธอคือลมหายใจ เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ” จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม 2555 ที่ผ่านมา และได้พัฒนาต่อยอดแนวความคิด โดยออกแบบเซนเซอร์เพื่อใช้ตรวจวัดก๊าซ ซึ่งเป็นเครื่องหมายชีวภาพ (biomarker) ของน้ำตาลกลูโคสในเลือด ทั้ง 4 ชนิดที่ออกมาพร้อมกับลมหายใจ ได้แก่ อะซีโตน เอทานอล คาร์บอนไดออกไซด์ และ เมทิลไนเตรท ซึ่งก๊าซทั้ง 4 ชนิดนี้ สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดที่ยืนยันภาวะของโรคเบาหวานได้เที่ยงตรงมากขึ้น

ดร.สรวง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบั นวัตกรรมเครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจอยู่ในระหว่างพัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์ โดยจะนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาลที่อยู่ในเครือข่ายวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย และอินเดีย ซึ่งข้อควรปรับปรุงต่างๆ จะนำมาพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สมบูรณ์พร้อมถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนเพื่อนำไปผลิตและจำหน่ายต่อไป ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมจากความคิดของคนไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในอนาคตต่อไป

แหล่งที่มา : “ตรวจเบาหวานจากลมหายใจ” นวัตกรรมไทยโดดเด่นในอินเดีย. Manager. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9550000117535. (วันที่ค้นข้อมูล 25 กันยายน 2555)

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa